Parlameter je orodje, ki z analizo glasovanj in transkriptov nastopov lajša spremljanje dela v državnem zboru.
Uporabnikom prijazna vizualna zasnova in tehnološko napredna modularna zasnova povečujeta transparentnost delovanja najpomembnejše demokratične institucije in omogočata učinkovit vpogled v odločevalski proces.
Splošna javnost

Delovanje demokracije je odvisno od budnega in odgovornega nadzora nad delovanjem oblasti, za kar pa je predpogoj dobro informirana javnost. Hvala, ker ti ni vseeno.

Medijska javnost

Vse obstoječe kartice je mogoče brezplačno vdelati na katero koli spletno mesto. Podatke obdelamo mi, da se lahko mediji posvetijo interpretaciji.

Razvijalska javnost

API vmesnike do vseh podatkov in analiz smo brezplačno odprli junija 2017. Dokumentacija, APIji in koda so dostopni na portalu za razvijalke in razvijalce.


Parlameter nastaja v okviru inštituta Danes je nov dan, ki se osredotoča na digitalno politično participacijo, transparentnost in nadzor. Hvala Google DNI, Amebisu, in vsem posameznicam in posameznikom, ki so nam nesebično pomagali pri razvoju.