Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

Aleksander Reberšek

NSi

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: NSi
Prejela 1076 glasov v okraju Žalec II
Število mandatov: 1
Prejšnji status: samostojni podjetnik
Izobrazba: Srednja šola za elektrotehniko
Starost: 42 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

10. 11. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s spodbudami za proizvajalce embalaže za shranjevanje živil, ki je skladna z regulacijo dajanja plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
2. 11. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s projektno dokumentacijo za traso Velenje jug–Šentrupert v okviru tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 10. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z uvedbo kavcijskega sistema za zbiranje embalaže za pijače, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 10. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo kolesarske steze od križišča Pondor proti Prekopi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 9. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom prodaje kmetijskih pridelkov na obcestnih stojnicah, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
14. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotovitvijo notarskih storitev v Žalcu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
2. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemskim reševanjem problematike otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
2. 6. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
26. 5. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem gospodarstva po COVID-19, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z umestitvijo gostinskih poklicev na seznam deficitarnih poklicev, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem gospodarstva po COVID-19, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 4. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s posteljami za sobivanje staršev v bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
3. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z znižanjem stopnje DDV za v epidemiji najbolj prizadete panoge, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi s kriznim znižanjem trošarine za pivo, vino in druge alkoholne pijače, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
26. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z ekonomsko upravičenostjo zastavljenega projekta tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisom E-POSLOVANJE 2019-2022, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

10. 11. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s spodbudami za proizvajalce embalaže za shranjevanje živil, ki je skladna z regulacijo dajanja plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
2. 11. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s projektno dokumentacijo za traso Velenje jug–Šentrupert v okviru tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 10. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z uvedbo kavcijskega sistema za zbiranje embalaže za pijače, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 10. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo kolesarske steze od križišča Pondor proti Prekopi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 9. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom prodaje kmetijskih pridelkov na obcestnih stojnicah, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
14. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotovitvijo notarskih storitev v Žalcu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
2. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemskim reševanjem problematike otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
2. 6. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
26. 5. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z umestitvijo gostinskih poklicev na seznam deficitarnih poklicev, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem gospodarstva po COVID-19, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem gospodarstva po COVID-19, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 4. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s posteljami za sobivanje staršev v bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
3. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s kriznim znižanjem trošarine za pivo, vino in druge alkoholne pijače, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z znižanjem stopnje DDV za v epidemiji najbolj prizadete panoge, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
26. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z ekonomsko upravičenostjo zastavljenega projekta tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisom E-POSLOVANJE 2019-2022, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
21. 1. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z imenovanjem direktorja JSKD, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
11. 1. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s kmetijsko politiko malih kmetij in območij OMD v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi z nastavki za respiratorna zdravila, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za zdravje.
18. 12. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo vodovodov do odročnih krajev, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s kritjem stroškov zdravstvenih pregledov operativnih gasilcev, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
23. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s sobivanjem staršev z bolnimi otroki v zdravstvenih zavodih, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s severnim delom 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s severnim delom 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
12. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z obremenitvijo samostojnih podjetnikov s prispevki v času gospodarske krize, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
31. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z dolžnostmi koncesionarja, ki izvaja gospodarske javne službe na področju urejanja voda, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
15. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z realizacijo projekta Stanovanjskega sklada RS za gradnjo najemnih stanovanj, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
10. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisom P2R, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
28. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisi LAS v obdobju 2021-2027, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za pomoč t. i. industriji srečanj, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za pomoč t. i. industriji srečanj, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
19. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ustavljenimi razpisi na področju lokalno pridelane hrane, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s sofinanciranjem lokalnih in regionalnih medijev posebnega pomena v letu 2020, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
28. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izpolnjevanjem kriterijev iz Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
14. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ohranjanjem obdelovalnih kmetijskih zemljišč v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle.
29. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s prodajo propadajočega stanovanjskega objekta v Vojniku, ki je v lasti DUTB, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi s porabo sredstev za obnovo pogorelih planinskih domov na Okrešlju in Korošici, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi z obračunavanjem storitev odvoza komunalnih odpadkov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s povzročanjem novih krivic in nesorazmerij z uveljavitvijo novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2I, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
12. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ugotavljanjem odgovornosti javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
11. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vplivom elektromagnetnega sevanja 5G omrežij na zdravje ljudi in živali, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za javno upravo.
17. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s poenostavljeno prisilno poravnavo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavila vprašanje v zvezi z bolj pravičnim načinom usklajevanja pokojnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembami in dopolnitvami ZPIZ-2, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sankcijami za opustitev vpisa v register dejanskih lastnikov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
12. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pravico do invalidnine za vse bolnike s telesno okvaro, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
6. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dostopnostjo tehnološko najnaprednejših pripomočkov za sladkorne bolnike tipa 1, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s povišanjem premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
9. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo obrežnega zavarovanja (škarpa) in določitvijo priobalnega pasu na potoku Bolska, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za zaščito slovenskega kmeta, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vedno večjo obremenitvijo občin s strani države, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
12. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odgovornostjo voznikov vozil s prednostjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
31. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo nujnih investicijskih del na potoku Bolska, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z darovanjem organov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neupravičenim izkoriščanjem ugodnosti zdravstva in sociale v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem zdravstvenega varstva v Zgornje Savinjski dolini, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
17. 4. 2019
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s hodnikom za pešce ob R2 – 447 Šentrupert – Ločica, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
28. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vodenjem čakalnih seznamov za kardiokirurgijo v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo malega logističnega centra Lopata, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
21. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pravnim varstvom zoper nezakonito razrešitev člana nadzornega odbora, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za pravosodje.
12. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti občanov Občine Vransko, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
6. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z upravljanjem parkirišč v neposredni bližini bolnišnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z odgovornostjo prostovoljnih gasilskih društev pri posredovanju, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
27. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odgovornostjo za pokritje stroškov za čiščenje oblek in odpadkov, ki jih v Snežniških in Kočevskih gozdovih v velikih količinah odlagajo ilegalni migranti, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za okolje in prostor, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi s povrnitvijo neizplačanega dodatka za nego otroka staršem duševno prizadetih oseb od 18. leta starosti do zaključka šolanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s težavami otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
22. 1. 2019
10. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z odgovornostjo za pošteno sojenje, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo severnega dela tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zmanjševanjem korupcije pri javnih razpisih za medicinsko opremo in pripomočke, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
14. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z neurejenostjo področja dolgotrajne oskrbe oziroma lokalne ravni oskrbe starejših, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
8. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s pokopom pokojnega brez svojcev, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
23. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s slabim stanjem cestnih infrastrukturnih objektov, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
10. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z uporabnim dovoljenjem enostanovanjskega objekta, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
4. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z odpravo zakonskih ovir pri spletnem poslovanju slovenskih podjetnikov, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
18. 9. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo predloga novega Stanovanjskega zakona, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 8. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo suhega zadrževalnika na Merinščici, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
6. 8. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z ekscesnimi zamudami pri obveščanju o izidu javnega razpisa, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Aleksander Reberšek
Povprečje
Največ
68%
68
49.7111111111111%
50
681%
Franc Trček
681