Aleksander Reberšek

NSi

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: NSi
Prejel 1076 glasov v okraju Žalec II
Število mandatov: 1
Prejšnji status: samostojni podjetnik
Izobrazba: Srednja šola za elektrotehniko
Starost: 39 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

17. 4. 2019
16. 4. 2019
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
15. 4. 2019
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s hodnikom za pešce ob R2 – 447 Šentrupert – Ločica, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
10. 4. 2019
Govoril na 8. redna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
4. 4. 2019
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
28. 3. 2019
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo malega logističnega centra Lopata, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z vodenjem čakalnih seznamov za kardiokirurgijo v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
27. 3. 2019
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
26. 3. 2019
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
25. 3. 2019
Govoril na 6. nujna seja Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
21. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pravnim varstvom zoper nezakonito razrešitev člana nadzornega odbora, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za pravosodje.
12. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti občanov Občine Vransko, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
8. 3. 2019
VZDRŽAL se je glasovanja o Glasovanje: 8.3.2019 []

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

17. 4. 2019
12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s hodnikom za pešce ob R2 – 447 Šentrupert – Ločica, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
28. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo malega logističnega centra Lopata, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z vodenjem čakalnih seznamov za kardiokirurgijo v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pravnim varstvom zoper nezakonito razrešitev člana nadzornega odbora, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za pravosodje.
12. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti občanov Občine Vransko, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
6. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem parkirišč v neposredni bližini bolnišnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo prostovoljnih gasilskih društev pri posredovanju, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
27. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s povrnitvijo neizplačanega dodatka za nego otroka staršem duševno prizadetih oseb od 18. leta starosti do zaključka šolanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo za pokritje stroškov za čiščenje oblek in odpadkov, ki jih v Snežniških in Kočevskih gozdovih v velikih količinah odlagajo ilegalni migranti, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za okolje in prostor, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
22. 1. 2019
10. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo za pošteno sojenje, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
16. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo severnega dela tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zmanjševanjem korupcije pri javnih razpisih za medicinsko opremo in pripomočke, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
14. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z neurejenostjo področja dolgotrajne oskrbe oziroma lokalne ravni oskrbe starejših, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
8. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s pokopom pokojnega brez svojcev, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
23. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s slabim stanjem cestnih infrastrukturnih objektov, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
10. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabnim dovoljenjem enostanovanjskega objekta, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
4. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z odpravo zakonskih ovir pri spletnem poslovanju slovenskih podjetnikov, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
18. 9. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo predloga novega Stanovanjskega zakona, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 8. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo suhega zadrževalnika na Merinščici, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
6. 8. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z ekscesnimi zamudami pri obveščanju o izidu javnega razpisa, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Aleksander Reberšek
Povprečje
Največ
25%
25
11.9444444444444%
12
120%
Franc Trček
120

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Aleksander Reberšek
Povprečje
Največ
96.978021978022%
97
86.3591419062521%
86
100%
Tina Heferle
Meira Hot
Aljaž Kovačič
100