Aleksander Reberšek

NSi

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: NSi
Prejel 1076 glasov v okraju Žalec II
Število mandatov: 1
Prejšnji status: samostojni podjetnik
Izobrazba: Srednja šola za elektrotehniko
Starost: 40 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

20. 12. 2019
19. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
18. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
17. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
16. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
12. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ugotavljanjem odgovornosti javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
11. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
29. 11. 2019
26. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
22. 11. 2019
21. 11. 2019
19. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
18. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
15. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vplivom elektromagnetnega sevanja 5G omrežij na zdravje ljudi in živali, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za javno upravo.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

12. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ugotavljanjem odgovornosti javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
11. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
15. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vplivom elektromagnetnega sevanja 5G omrežij na zdravje ljudi in živali, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za javno upravo.
17. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami in dopolnitvami ZPIZ-2, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s poenostavljeno prisilno poravnavo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi z bolj pravičnim načinom usklajevanja pokojnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s sankcijami za opustitev vpisa v register dejanskih lastnikov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
12. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pravico do invalidnine za vse bolnike s telesno okvaro, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
6. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo tehnološko najnaprednejših pripomočkov za sladkorne bolnike tipa 1, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s povišanjem premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
9. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo obrežnega zavarovanja (škarpa) in določitvijo priobalnega pasu na potoku Bolska, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
5. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za zaščito slovenskega kmeta, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vedno večjo obremenitvijo občin s strani države, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
12. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo voznikov vozil s prednostjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
31. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izvedbo nujnih investicijskih del na potoku Bolska, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z darovanjem organov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
17. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z neupravičenim izkoriščanjem ugodnosti zdravstva in sociale v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem zdravstvenega varstva v Zgornje Savinjski dolini, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
17. 4. 2019
12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s hodnikom za pešce ob R2 – 447 Šentrupert – Ločica, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
28. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vodenjem čakalnih seznamov za kardiokirurgijo v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo malega logističnega centra Lopata, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
21. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pravnim varstvom zoper nezakonito razrešitev člana nadzornega odbora, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za pravosodje.
12. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti občanov Občine Vransko, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
6. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem parkirišč v neposredni bližini bolnišnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo prostovoljnih gasilskih društev pri posredovanju, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
27. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo za pokritje stroškov za čiščenje oblek in odpadkov, ki jih v Snežniških in Kočevskih gozdovih v velikih količinah odlagajo ilegalni migranti, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za okolje in prostor, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s povrnitvijo neizplačanega dodatka za nego otroka staršem duševno prizadetih oseb od 18. leta starosti do zaključka šolanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
22. 1. 2019
10. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo za pošteno sojenje, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
16. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo severnega dela tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zmanjševanjem korupcije pri javnih razpisih za medicinsko opremo in pripomočke, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
14. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z neurejenostjo področja dolgotrajne oskrbe oziroma lokalne ravni oskrbe starejših, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
8. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s pokopom pokojnega brez svojcev, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
23. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s slabim stanjem cestnih infrastrukturnih objektov, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
10. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabnim dovoljenjem enostanovanjskega objekta, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
4. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z odpravo zakonskih ovir pri spletnem poslovanju slovenskih podjetnikov, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
18. 9. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo predloga novega Stanovanjskega zakona, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 8. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo suhega zadrževalnika na Merinščici, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
6. 8. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z ekscesnimi zamudami pri obveščanju o izidu javnega razpisa, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle.