Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

Alenka Jeraj

SDS

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 3940 glasov v okraju Ljubljana Vič - Rudnik I
Število mandatov: 4
Prejšnji status: generalna sekretarka SDS
Izobrazba: gimnazijska maturantka
Starost: 49 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

15. 10. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s podpiranjem zločinov proti človeštvu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
8. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s podeljevanjem koncesij v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatnim delom specialistov v prostem času, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
6. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z znanjem mladih o slovenski osamosvojitvi, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z alternativnimi kaznimi, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
2. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo referenduma o vodah, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
17. 6. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Uprave RS za probacijo, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi s kakovostjo storitev v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s po krivim obsojenimi, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
27. 5. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s kolektivnimi organizacijami in njihovim delovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi s kolektivnimi organizacijami in njihovim delovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
26. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z inšpekcijskimi pregledi nad povezanimi radijskimi postajami v mreži Radio 1, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z inšpekcijskimi pregledi v slovenskih medijih na področju koncentracije medijskega lastništva, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
25. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo protipravnega javnega razpisa AKOS, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
16. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z morebitno prenovo sistema mature in vpisa v visokošolske zavode, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
4. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisi slovenskega filmskega centra, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
10. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s številom zapornikom in osebjem zaporov, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
5. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z nezakonito koncentracijo lastništva v medijih, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z inšpekcijskimi pregledi v slovenskih medijih na področju koncentracije medijskega lastništva, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

15. 10. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s podpiranjem zločinov proti človeštvu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
8. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s podeljevanjem koncesij v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatnim delom specialistov v prostem času, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
6. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z znanjem mladih o slovenski osamosvojitvi, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z alternativnimi kaznimi, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
2. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo referenduma o vodah, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
17. 6. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Uprave RS za probacijo, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi s kakovostjo storitev v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s po krivim obsojenimi, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
27. 5. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s kolektivnimi organizacijami in njihovim delovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi s kolektivnimi organizacijami in njihovim delovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
26. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z inšpekcijskimi pregledi nad povezanimi radijskimi postajami v mreži Radio 1, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z inšpekcijskimi pregledi v slovenskih medijih na področju koncentracije medijskega lastništva, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
25. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo protipravnega javnega razpisa AKOS, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
16. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z morebitno prenovo sistema mature in vpisa v visokošolske zavode, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
4. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisi slovenskega filmskega centra, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
16. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s strukturo trajno brezposelnih oseb, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s plačami novinarjev na Slovenski tiskovni agenciji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z zastaranjem zadev na sodiščih, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi s preiskovanjem umora direktorja Kemijskega inštituta, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
10. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s številom zapornikom in osebjem zaporov, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
5. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z inšpekcijskimi pregledi v slovenskih medijih na področju koncentracije medijskega lastništva, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z nezakonito koncentracijo lastništva v medijih, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
22. 1. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem določb ZKUASP, ki se nanašajo na delovanje in nadzor nad kolektivnimi organizacijami, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
22. 12. 2020
Zastavila vprašanje implementacija Direktive (EU) 2019/790 (Copyright oziroma DSM Direktiva), na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
19. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z dosmrtnimi mesečnimi nagradami članom Slovenske akademije znanosti, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z vračanjem v prvem valu epidemije prejete pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
13. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo ženskega zapora na Igu, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
16. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s prehranjenostjo otrok v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s prehranjenostjo otrok v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
29. 9. 2020
Zastavila vprašanje v vzezi z delom od doma, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v vzezi z dvojnim statusom, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi s pregonom storilcev medvojnih in povojnih pobojev, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
18. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s slovenskimi gozdovi, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
17. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnimi prejemki, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
1. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nacionalno kampanjo Javne agencije za knjigo RS »Vrnitev napisanih«, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
27. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z javnimi razpisi za projekte s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
2. 3. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s podeljevanjem koncesij, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
28. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle.
27. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izplačili dodatka za povečan obseg dela v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle.
13. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo nove infekcijske klinike, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravljenostjo Slovenije na predsedovanje Svetu EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zemljiščem za NUK II, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, ki opravlja tekoče posle, minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi z Univerzitetnim rehabilitacijskim centrom Soča, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo ženskega zapora na Igu in moškega zapora v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
22. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s pismom o nameri med ministrstvom in MOL, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
17. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo nove Bele knjige o vzgoji in izobraževanju, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o lekarniški dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
13. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki imenovanja slovenskih predstavnikov za Splošno sodišče Evropske unije v Luksemburgu, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
20. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vlogami za povračilo stroškov zdravljenja v tujin, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
18. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s skupnimi sejami srbske in slovenske vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nameravano selitvijo srednje šole, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
9. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z bolniškimi odsotnostmi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo prostorov namenjenim kulturi na območju nekdanjega Kolizeja, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
6. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z višino povprečnine in njeno primernostjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtovano selitvijo Srednje šole za oblikovanje in fotografijo iz svojih prostorov v Križankah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s paliativno oskrbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z razmerami na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
4. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Univerzitetnim rehabilitacijskim centrom Soča, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
25. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dnevnimi in večgeneracijskimi centri, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s smernicami za preiskovanje kaznivih dejanj, povezanih z virtualnimi valutami, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
20. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pobranim DDV iz naslova knjig, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
19. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z morebitnim povečanjem števila študentov na obeh medicinskih fakultetah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za izobraževanje znanost in šport.
23. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z usklajevanjem socialnih transferjev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z negovalnimi bolnišnicami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z akcijskim načrtom skrajševanja čakalnih dob, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
10. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z invalidskimi pokojninami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z zlorabami pravic iz javnih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za notranje zadeve.
4. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neplačevanjem prispevkov zaposlenim s strani družbe Adria Airways, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z neplačevanjem prispevkov zaposlenim s strani družbe Adria Airways, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
26. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatki zaradi povečanih obremenitev za pripadnike Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavila vprašanje v zvezi z (ne)uporabo prostorov na posestvu Razori, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
25. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki obravnave mladoletne osebe brez spremstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z znanjem slovenščine za učence, katerih materni jezik ni slovenski, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s širitvijo zavezancev za plačevanje RTV prispevka, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
20. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v kabinetih ministrov, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
18. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo zasega ter hrambe zaseženih motornih vozil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo zasega ter hrambe zaseženih motornih vozil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlitvijo svetovalcev na ministrstvu v obdobju 2014 - 2018, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
30. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatki zaradi povečanih obremenitev za pripadnike Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
29. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s številom zaprtih oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko posledic neplačevanja prispevkov za socialno varnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z razmerami na področju družinske medicine, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za zdravje.
31. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neplačevanjem prispevkov za zaposlene v javni upravi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za javno upravo.
30. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z mirovanjem statusa vrhovnega sodnika Miodraga Đorđevića, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s številom zaposlenih v državni in javni upravi ter potrebnimi sredstvi za njihove plače, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
22. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zaupanjem v sodstvo in sodstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi s prostovoljstvom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s prijavo bivališča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z minimalno plačo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s finančnimi posledicami dogovora o povišanju plač v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z najdbo posmrtnih ostankov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
25. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z vračilom socialnih prejemkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s 3. odstavkom 17. člena Zakona o RTVS, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
3. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z napredovanji v času opravljanja tekočih poslov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Alenka Jeraj
Povprečje
Največ
78%
78
49.7111111111111%
50
681%
Franc Trček
681