Alenka Jeraj

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 3940 glasov v okraju Ljubljana Vič - Rudnik I
Število mandatov: 4
Prejšnji status: generalna sekretarka SDS
Izobrazba: gimnazijska maturantka
Starost: 46 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlitvijo svetovalcev na ministrstvu v obdobju 2014 - 2018, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
30. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatki zaradi povečanih obremenitev za pripadnike Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
29. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s številom zaprtih oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
28. 5. 2019
22. 5. 2019
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
21. 5. 2019
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
20. 5. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
17. 5. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 23. izredna seja Državni zbor
Govorila na 23. izredna seja Državni zbor
Govorila na 23. izredna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko posledic neplačevanja prispevkov za socialno varnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 5. 2019
Govorila na 34. redna seja Kolegij predsednika Državnega zbora
Govorila na 34. redna seja Kolegij predsednika Državnega zbora
Govorila na 5. redna seja Odbor za kulturo
Govorila na 5. redna seja Odbor za kulturo
8. 5. 2019
Govorila na 2. redna seja Odbor za zdravstvo
23. 4. 2019
Govorila na 12. nujna seja (skupna seja) Odbor za zdravstvo
Govorila na 12. nujna seja (skupna seja) Odbor za zdravstvo
19. 4. 2019
Govorila na 11. nujna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 11. nujna seja Odbor za zdravstvo
16. 4. 2019
Govorila na 7. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlitvijo svetovalcev na ministrstvu v obdobju 2014 - 2018, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
30. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatki zaradi povečanih obremenitev za pripadnike Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
29. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s številom zaprtih oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko posledic neplačevanja prispevkov za socialno varnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z razmerami na področju družinske medicine, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za zdravje.
31. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neplačevanjem prispevkov za zaposlene v javni upravi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za javno upravo.
30. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z mirovanjem statusa vrhovnega sodnika Miodraga Đorđevića, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s številom zaposlenih v državni in javni upravi ter potrebnimi sredstvi za njihove plače, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
22. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zaupanjem v sodstvo in sodstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi s prostovoljstvom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s prijavo bivališča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z minimalno plačo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s finančnimi posledicami dogovora o povišanju plač v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z najdbo posmrtnih ostankov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
25. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z vračilom socialnih prejemkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s 3. odstavkom 17. člena Zakona o RTVS, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
3. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z napredovanji v času opravljanja tekočih poslov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Alenka Jeraj
Povprečje
Največ
16%
16
14.6333333333333%
15
142%
Franc Trček
142

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Alenka Jeraj
Povprečje
Največ
85.9903381642512%
86
86.0730141446159%
86
100%
Tina Heferle
Meira Hot
Aljaž Kovačič
100