Alenka Jeraj

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 3940 glasov v okraju Ljubljana Vič - Rudnik I
Število mandatov: 4
Prejšnji status: generalna sekretarka SDS
Izobrazba: gimnazijska maturantka
Starost: 46 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

23. 9. 2019
NI glasovala za Dnevni red v celoti
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s širitvijo zavezancev za plačevanje RTV prispevka, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
20. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v kabinetih ministrov, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
25. 7. 2019
Govorila na 8. nujna seja Odbor za zadeve Evropske unije
12. 7. 2019
Govorila na 10. redna seja Državni zbor
Govorila na 10. redna seja Državni zbor
Govorila na 10. redna seja Državni zbor
10. 7. 2019
Govorila na 10. redna seja Državni zbor
Govorila na 10. redna seja Državni zbor
Govorila na 10. redna seja Državni zbor
Govorila na 10. redna seja Državni zbor
20. 6. 2019
19. 6. 2019
Govorila na 9. redna seja Državni zbor
Govorila na 9. redna seja Državni zbor
18. 6. 2019
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlitvijo svetovalcev na ministrstvu v obdobju 2014 - 2018, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s širitvijo zavezancev za plačevanje RTV prispevka, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
20. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v kabinetih ministrov, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
18. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo zasega ter hrambe zaseženih motornih vozil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo zasega ter hrambe zaseženih motornih vozil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlitvijo svetovalcev na ministrstvu v obdobju 2014 - 2018, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
30. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatki zaradi povečanih obremenitev za pripadnike Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
29. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s številom zaprtih oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko posledic neplačevanja prispevkov za socialno varnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z razmerami na področju družinske medicine, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za zdravje.
31. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neplačevanjem prispevkov za zaposlene v javni upravi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za javno upravo.
30. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z mirovanjem statusa vrhovnega sodnika Miodraga Đorđevića, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s številom zaposlenih v državni in javni upravi ter potrebnimi sredstvi za njihove plače, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
22. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zaupanjem v sodstvo in sodstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi s prostovoljstvom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z minimalno plačo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s prijavo bivališča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s finančnimi posledicami dogovora o povišanju plač v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z najdbo posmrtnih ostankov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
25. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z vračilom socialnih prejemkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s 3. odstavkom 17. člena Zakona o RTVS, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
3. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z napredovanji v času opravljanja tekočih poslov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Alenka Jeraj
Povprečje
Največ
18%
18
17.9666666666667%
18
168%
Franc Trček
168

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Alenka Jeraj
Povprečje
Največ
83.3333333333333%
83
87.035760957362%
87
100%
Meira Hot
Tadeja Šuštar
100