Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

Andrej Čuš

NeP

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: NeP - AČ
Izvoljen z 2496 glasovi v Ptuj I
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: magister bolonjskega univerzitetnega programa
Starost: 28 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
23. 5. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s preusmeritvijo mednarodnega tranzita na avtocesto Draženci-Gruškovje na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
21. 5. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s pritiski na direktorja AVK Andreja Matvoza na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
NI glasoval za Širitev dnevnega reda
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z II. tirom na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
13. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisom za triletno dobavo biorazgradljivih vrečk na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Zastavil vprašanje v zvezi s ponovnim onesnaženjem Tojnice na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s škodljivimi učinki škropiv v nasadih hmelja v Mislinjski dolini na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s poginom ptic na Ptujskem jezeru na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem in delovanjem DRI na katerega mora odgovoriti Vlada.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Prisotnost na sejah DZ

Andrej Čuš
Povprečje
Največ
66.9902912621359%
67
87.4278698391281%
87
99.0291262135922%
Milan Brglez
99

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Andrej Čuš
Povprečje
Največ
48.4848484848485%
48
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Poslanska vprašanja in pobude

23. 5. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s preusmeritvijo mednarodnega tranzita na avtocesto Draženci-Gruškovje na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 5. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s pritiski na direktorja AVK Andreja Matvoza na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z II. tirom na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisom za triletno dobavo biorazgradljivih vrečk na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s ponovnim onesnaženjem Tojnice na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s škodljivimi učinki škropiv v nasadih hmelja v Mislinjski dolini na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s poginom ptic na Ptujskem jezeru na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem in delovanjem DRI na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z ozadjem prodaje medijske hiše Pro Plus na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo urgentnih centrov po Sloveniji na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami zakonodaje in aneksa na področju trgovske dejavnosti na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izgonom turških beguncev v Turčijo na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z viri financiranja za HE Hrastje-Mota na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko opravljanja poklica geodeta na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izjemami v sklopu dejavnosti trgovin na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
19. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
13. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z novim trgovinskim sporazumom z Marokom na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo džamije v Mariboru na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s požariščem v obratu za obdelavo odpadkov Ekosistemi, d.o.o. na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s starševskimi nadomestili na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z družnimi podražitvami cen paketov in televizijskih shem na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnim centrom Ptuj na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s tovarno Kum-plast na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaprtjem trgovin ob nedeljah na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zaprtjem trgovin ob nedeljah na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo urgentnega centra Ptuj na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo Mežiške doline na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zamuljenostjo reke Drave na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s Kemisom na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
4. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zapletoma Loterije Slovenije na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z združevanjem izvira pitne vode z nevarnimi odpadnimi vodami na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem projekta AAL SOPHIA na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatkom k pokojnini za delo in izjemne dosežke na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s slovenskimi turističnimi vodniki na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s kaljenjem reke Drave in posledicami početja HE v Avstriji na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
6. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad nenujnimi reševalnimi prevozi na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z obnovo starega ptujskega mostu na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s krivično obdavčitvijo delavcev migrantov na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami Zakona o osnovni šoli na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaščito živali v primeru obrednega klanja živali na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem slovenske manjšine v Avstriji na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s podjetjem Komteks na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z družbo Salonit Anhovo na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zadnjimi ekološkimi katastrofami in nesrečami v Sloveniji na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z neučinkovito sanacijo Mežiške doline na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
11. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s škodljivostjo hidroelektrarn na reki Muri na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z opeharjenjem Doma upokojencev Ptuj ter spodnjega Podravja na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izračun stroškov dnevnic v Avstriji in Nemčiji na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
4. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nepravično obravnavo delavcev migrantov na katerega mora odgovoriti Vlada.
31. 8. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom nove mreže sodišč na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 8. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zastrupljanjem otrok zaradi zastrupljenega okolja na Koroškem na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s Slovenci v Venezueli na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z odškodovanjem slovenskih delavcev migrantov na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nezdravim okoljem v MO Ptuj na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
18. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zastaranimi roki v sodstvu na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo urgentnih centrov po Sloveniji na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za finance.
11. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo Verbunda za poplave Drave 2012 na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z družbo Salonit Anhovo na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
3. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z Domom upokojencev Ptuj na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s kmetijsko politiko v RS na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo rudniških jaškov v naselju Vičanci pri Ormožu na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravništvi v pravosodju na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo hitre ceste Ptuj - Ormož na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vplivi obrata Magne Steyr na okolje na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem študentskih organizacij na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem mladinskega sektorja na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z obnovo mostu na Ptuju na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo urgentnih centrov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo mostov v Sloveniji na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s pridelavo sladkorne pese na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s prometom na glavni cest G-1 Kozina Starod na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s pridelavo sladkorne pese v Sloveniji na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko odpuščanja zaposlenih v podjetju Safilo Ormož na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z Uredbo o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z uredbo o zelenem javnem naročanju na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
10. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s helikoptersko nujno pomočjo v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s plačami delavcev migrantov na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z delavci migranti na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z daljnovodom Cirkovce – Pince na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem mladih na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
23. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s slovensko manjšino v Avstriji na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko s producenti na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s 2TDK na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s političnem kadrovanjem na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z avtobusnimi prevozi na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
30. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z obravnavo vlog oddanih na javne razpise na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
25. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prepovedanim prehajanjem meje na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pridružitvijo Turčije EU na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z obdavčitvijo interneta na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pokojninami na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s konkurenčnostjo Slovenije na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izseljevanjem mladih na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z regulacijo cen naftnih derivatov na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanovanji na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z obveznim članstvom v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s slovensko skupnostjo v Venezueli na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z novimi migrantskimi centri na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za izboljšanje poslovnega okolja na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z umeščanjem objektov v prostor na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem in ukinjanjem revščine na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s sodelovanjem pri gradnji urgentnega centra Ptuj na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo za zamujeno priložnost pri črpanju sredstev na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s slovensko manjšino v Avstriji na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravljenostjo Slovenske vojske na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo urgentnega centra Ptuj na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z ekskurzijami izobraževalnih ustanov na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z državnimi štipendijami na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko delovanja Kmetijske svetovalne službe Ptuj na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s slovensko manjšino v Avstriji na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s plačami v Družbi za upravljanje terjatev (DUTB) na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vsiljevanjem migrantskih centrov po Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zapiranjem osnovne šole v Osilnici na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s plačami pomočnikov vzgojitelja na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovanjem v Slovenski železnicah na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
14. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v javni upravi na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami v zobozdravstvu na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zadrževalnikom vode Vogršček na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z zadrževalnikom vode Vogršček na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
6. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z naročanjem informacijsko-tehnoloških storitev na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s slabim stanjem v kmetijstvu na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnimi olajšavami za raziskave in razvoj na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z železniško progo pri Črnem Kalu na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonom o igrah na srečo na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s kupovanjem policijske opreme na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s starostno strukturo kmetov na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z novo uredbo o stanju tal na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
16. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s stanovanjsko problematiko mladih na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z mlado generacijo v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o športu na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z občasnim delom dijakov in študentov na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s športnimi društvi na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
8. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Zahodno Saharo na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z Luko Koper na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
4. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z II. tirom na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem prebivalstva Republike Slovenije na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s študijo OECD na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s pridružitvenimi pogajanji Turčije z EU na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravništvi na področju zdravstva na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z odpravo volonterskih pripravništev na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravništvi v socialnem varstvu na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z nastanitvijo mladoletnih migrantov na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravništvi v državni upravi na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravništvi na področju kulture na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravništvi na področju vzgoje in izobraževanja na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravništvi v pravosodju na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
22. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Savinjo na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z mladinskimi sveti lokalnih skupnosti na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnim centrom Ptuj na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo hitre ceste Velenje - Šentrupert na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z storitvami Airbnb na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju pokojnin na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonom o reprezentativnosti sindikatov na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z Luko Koper na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Luko Koper d.d. na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem vodovodnih omrežij v Sloveniji na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
21. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ravnanjem z odpadki na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo hidroelektrarn na Muri na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z delovnim časom v organih državne uprave na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko spodnjepodravske regije na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o odvzemu nezakonito pridobljenega premoženja na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s prenosom slovenskega denarja v davčne oaze na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo obnovljivih virov energije na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
14. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vdori v spletne račune na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje glede financiranja športa v Sloveniji na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z nakupom računalniške opreme na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z okoljsko sanacijo Celjske kotline na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z modernizacijo železniške proge Pragersko-Hodoš na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
8. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izboljšanjem kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje glede pokojnin v Sloveniji na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje glede gradnje elektroenergetskega sistema v Sloveniji na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem gradnje džamije v Ljubljani na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odhodi bolnikov v tujino na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
18. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z evidencami pokojninske dobe iz naslova študentskega dela na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s standardi socialno varstvenih storitev na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z javnimi socialnovarstvenimi zavodi na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami sneženja na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s slovensko šolo sv. Cirila in Metoda v Mendozi v Argentini na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnim centrom Ptuj na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z oralno kirurgijo na Štajerskem na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z novelo Zakona o visokem šolstvu na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
8. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z raziskovalno razvojnimi projekti, financiranimi in evropskih kohezijskih sredstev na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
6. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonom o mednarodnih šolah na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
1. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisom za sofinanciranje športne infrastrukture na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
29. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z namero o odprtju klicnega centra v Mariboru s strani IBM na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem specialistov s področja družinske medicine in pediatrije v ZD Ormož na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z agencijo SPIRIT na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
17. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem islamskega centra na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s podjetjem Tuš na katerega mora odgovoriti minister za finance.
11. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Urgentnim centrom Ptuj na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s migrantskim centrom v Kidričevem na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dolgovi do občine Dornava na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z odpadki v Račah na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z odpisom dolgov na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z zdravstveno politiko na področju alergij na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s razpisom na področju vzgoje in izobraževanja na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
25. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ustrahovanjem državljank in državljanov RS na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko delovnih migrantov na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitno ukinitvijo Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
5. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s predstavitvenimi oglasi javnih šol na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z Nacionalnim programom na področju drog na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z Akcijskim načrtom EU za boj proti drogam 2013 - 2016 na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
3. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s širitvijo virusa Zika na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
2. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pridržanjem državljanov Republike Slovenije na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z institucionalnim varstvom na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z migrantsko krizo na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z oralno kirurgijo na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
5. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom migrantov, ki so vstopili v Slovenijo in zapustili Slovenijo na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
4. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z besedilom resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s posodobitvijo železniške proge Pragersko–Hodoš na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitnimi novimi davki in trošarinami na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z dogajanjem na Sazasu na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
16. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z oralno kirurgijo na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvedbo programov oralne kirurgije na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
20. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o visokem šolstvu na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
15. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z oralno kirurgijo na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami na področju oralne kirurgije na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
9. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z nemotenim izvajanjem oralne kirurgije na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s čeljustno kirurgijo na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
6. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s športno infrastrukturo na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z Urgentnim centrom Ptuj na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatkom za štipendije Erasmus+ na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
28. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo sredstev za plače na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z javnim razpisom za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v letu 2013 na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
25. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z odtujenimi dokumenti na ministrstvu na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z oralno kirurgijo na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z Urgentnim centrom Ptuj na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s strategijo razvoja medijev na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
10. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi sodelavci Ministrstva za kulturo na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
1. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem Slovenskih goric na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s pokojninami na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnim centrom Ptuj na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vpisom kurenta na seznam kulturne dediščine na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vključevanjem predstavnikov mladih v Ekonomsko socialni svet na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 6. 2015
1. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Nacionalnim programom za mladino na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Uredbo za mlade kmete na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
5. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Resolucijo o nacionalnem programu na področju drog 2014 - 2020 na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zobozdravstveno dejavnostjo v Sloveniji na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z bojem zoper korupcijo na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami v zdravstvu na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko sprejemanja novih pacientov pri pediatrih na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z obletnico genocida nad Armenci na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pogoji dela čeljustnih kirurgov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem hidrodinamične analize poplavnega dogodka na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnim centrom Ptuj na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
15. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vpisom koranta na seznam svetovne dediščine na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradom Turnišče pri Ptuju na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitnimi najdenimi dragocenostmi na gradu Turnišče pri Ptuju na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o javnem naročanju na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za javno upravo.
14. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Waldorfsko šolo Maribor na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s komasacijo kmetijskih zemljišč na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
1. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi v javnem sektorju na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s strategijo razvoja prometa na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnim centrom Ptuj na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z enako obravnavo državljanov EU na enotnem trgu dela na katerega mora odgovoriti minister za finance.
20. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisi za pripravnike na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
4. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z nuklearno elektrarno Krško na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravniki v javnem sektorju na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s preventivnimi programi zoper raka na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zdravljenjem oseb z epilepsijo na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s proračunom za zdravstvo na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami v zdravstvu na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
19. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
12. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vključitvijo urgentnega centra Ptuj v mrežo urgentnih centrov na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravami proračunov lokalnih skupnosti za leto 2015 na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o javnem interesu na področju kulture na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem slovenskih športnikov na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z nedavno objavljeno lestvico »Euro Health Consumer Index« na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
4. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z rezultati raziskave Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2014 na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z racionalizacijo ter reorganizacijo sistema naročanja na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s hitro cesto med Ptujem in Ormožem na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem dežurnih urgentnih služb na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s Zoisovimi štipendijami na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem odgovornosti direktorjev in svetov javnih zdravstvenih zavodov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
29. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem mladih na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s slabim poslovanjem slovenskih bolnišnic na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnim centrom Ptuj na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
26. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Ekonomskim inštitutom Pravne fakultete na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z mlečnimi kvotami na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z Resolucijo o nacionalnem programu športa na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnimi centri v Sloveniji na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Zoisovimi štipendijami na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s samozaposlenimi v kulturi na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
13. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem učne pomoči na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s sprostitvijo zdravila Tamiflu iz blagovnih rezerv na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča glede financiranja osnovnošolskih programov na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
19. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s priporočilom za »kompleksno in odgovorno upravljanje kolektivnih organizacij« na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem vzdrževanja kulturne dediščine po državi na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom izgradnje urgentnih centrov v Sloveniji na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s staranjem oseb s posebnimi potrebami na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s socialno varstveno dejavnostjo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v invalidskih organizacijah na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo socialno varstvenih storitev na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
4. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o celoviti zgodnji obravnavi na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
3. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z epidemijo ošpic na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
1. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Urada RS za mladino na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
28. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo avtorskih in sorodnih pravic na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
27. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s Fundacijo za šport na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
17. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z javno objavo vseh sodb slovenskih sodišč na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo NLB d.d. na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvez s spremembami na področju učbenikov na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z mladinskimi sveti na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z Nacionalnim stanovanjskim programom na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z dvojno obdavčitvijo delavcev migrantov na katerega mora odgovoriti minister za finance.
11. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo urgentnega centra v Mariboru na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
6. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Sveta Vlade za mladino na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z nezakonito pridobljenim premoženjem na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
5. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s sodniškimi funkcijami na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v pravosodju na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
4. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s sodnimi zaostanki na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo v pravosodju na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
3. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z brezposelnostjo mladih na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z zadolževanjem Slovenije na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s fiktivnimi vpisi na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
29. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem učinkovitejše lokalne samouprave na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
28. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z znižanjem sredstev za raziskovalno dejavnost na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
27. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z reorganizacijo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
24. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s sejo nacionalnega sveta za kulturo na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z modernizacijo železniške proge na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem koalicijske pogodbe na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z dostojnim komuniciranjem na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
13. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z Uradom za mladino RS na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s statusi Nacionalne mladinske organizacije na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o športu na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
9. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s ptujskim urgentnim centrom na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s pravico študentov do združevanja na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
7. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi iz Nacionalnega programa za mladino za leto 2014 na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi iz ukrepov iz Nacionalnega programa športa za leto 2014 na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.