Andrej Rajh

SAB

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SAB
Prejel 500 glasov v okraju Maribor VI
Število mandatov: 1
Prejšnji status: odgovorni projektant in vodja projektov - HSE Invest
Izobrazba: magister gradbenih znanosti
Starost: 41 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

7. 1. 2020
Zastavil vprašanje v zvezi s prehranskimi smernicami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
20. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
19. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
18. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
17. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
16. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
13. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami zaostrenih pogojev za pridobivanje kreditov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za finance.
29. 11. 2019
26. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
22. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 28. izredna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
21. 11. 2019
20. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
18. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
15. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s tolmačenjem 12. člena gradbenega zakona, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem predmeta opisne geometrije, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

7. 1. 2020
Zastavil vprašanje v zvezi s prehranskimi smernicami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
13. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami zaostrenih pogojev za pridobivanje kreditov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za finance.
15. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem predmeta opisne geometrije, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s tolmačenjem 12. člena gradbenega zakona, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
18. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nesprejetjem Zakona o letalstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
29. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s smradom, ki se širi z Male Mežakle, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s smradom, ki se širi z Male Mežakle, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
5. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pojasnilom MOP v zvezi s pojmom prevladujoča stroka, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s povračili stroškov prevoza za javne uslužbence, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi stanjem v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki v zvezi s prodajo Abanke, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z mejnimi kontrolami na notranjih mejah, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve.
12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem ukrepov protipoplavne zaščite, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo hidroelektrarn na reki Muri, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
1. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s sistemom javnega naročanja, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
25. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nedovoljenimi posegi v prostor, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
24. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ustreznim hlajenjem prostorov zdravstvenih zavodov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
11. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z energetsko revščino, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.