Anja Bah Žibert

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 4163 glasov v okraju Novo mesto I
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanka
Izobrazba: diplomantka univerzitetnega programa pedagoške fakultete
Starost: 46 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

7. 10. 2019
NI glasovala za Dnevni red v celoti
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
Govorila na 26. izredna seja Državni zbor
26. 9. 2019
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
25. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z globami pri davčnem potrjevanju računov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom v primeru razpolaganja z orožjem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo normativov in standardov v osnovnih šolah za področje zdrave prehrane, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
24. 9. 2019
23. 9. 2019
NI glasovala za Dnevni red v celoti
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dvigom cen v socialnovarstvenih zavodih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje glede odkupa gozdov za naravni rezervat in varovani gozd, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
19. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s plačilnimi nalogi zaradi nezakonitega prehoda meje z Republiko Slovenijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s Počitniškim domom Debeli rtič, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
22. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z usposabljanji na delovnem mestu za brezposelne osebe z mednarodno zaščito, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s skrivnostnim nakupom neprebojnih avtomobilov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z družbo Slovenski državni gozdovi, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s slabim črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
1. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pomanjkanjem sodnih izvedencev klinične psihologije otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, ministrica za pravosodje, minister za zdravje.
30. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s kaznimi zaradi izobešanja tujih zastav, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z dostopom do čiste pitne vode, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s kaznimi zaradi izobešanja tujih zastav, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z dostopom do čiste pitne vode, na katerega mora odgovoriti Vlada.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

25. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z globami pri davčnem potrjevanju računov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom v primeru razpolaganja z orožjem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo normativov in standardov v osnovnih šolah za področje zdrave prehrane, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje glede odkupa gozdov za naravni rezervat in varovani gozd, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi z dvigom cen v socialnovarstvenih zavodih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s plačilnimi nalogi zaradi nezakonitega prehoda meje z Republiko Slovenijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s Počitniškim domom Debeli rtič, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
22. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s skrivnostnim nakupom neprebojnih avtomobilov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z usposabljanji na delovnem mestu za brezposelne osebe z mednarodno zaščito, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z družbo Slovenski državni gozdovi, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s slabim črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
1. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pomanjkanjem sodnih izvedencev klinične psihologije otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, ministrica za pravosodje, minister za zdravje.
30. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dostopom do čiste pitne vode, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dostopom do čiste pitne vode, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s kaznimi zaradi izobešanja tujih zastav, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s kaznimi zaradi izobešanja tujih zastav, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
24. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z utemeljenostjo uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil za spremstvo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z utemeljenostjo uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil za spremstvo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
23. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem društev na področjih mednarodne zaščite in migracij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem društev na področjih mednarodne zaščite in migracij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vprašanjem nerazglašenih oporok, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z vprašanjem nerazglašenih oporok, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
3. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem policije zoper ministra Karla Viktorja Erjavca ali njegovega voznika, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem pravosodnega nadzora nad delom državnih tožilstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
11. 6. 2019
30. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z imenom firme, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
29. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z opomini Evropske komisije Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem v SV, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavila vprašanje v zvezi z invalidskimi pokojninami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko povišanja turistične takse in uvedbo promocijske takse, ki so jo izpostavili kampi iz Posočja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
25. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nezakonitim opravljanjem funkcije v Programskem svetu RTV Slovenija, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Programskega sveta RTV Slovenija, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
19. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom izvršiteljev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem starostnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom na območju Policijske uprave Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z vrstami in stopnjami telesnih okvar, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s promocijo zdravja v delovnem okolju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
30. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru prinosa orožja v osnovno šolo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti ob tihotapljenju in nezakonitih migracijah, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
23. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem stanovanjskega problema upokojenih policistov in uslužbencev ministrstva, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
3. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nedopustno politično indoktrinacijo na Gimnaziji Bežigrad, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z otroško in mladinsko ortodontijo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z oglaševanjem državne sekretarke na izboru za najvplivnejše pravnike, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Anja Bah Žibert
Povprečje
Največ
28%
28
17.9666666666667%
18
168%
Franc Trček
168