Anja Bah Žibert

SDS

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 4163 glasov v okraju Novo mesto I
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanka
Izobrazba: diplomantka univerzitetnega programa pedagoške fakultete
Starost: 47 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

12. 5. 2020
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
28. 4. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
22. 4. 2020
Govorila na 22. nujna seja (skupna seja) Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 22. nujna seja (skupna seja) Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 31. nujna seja Odbor za zdravstvo
21. 4. 2020
Govorila na 32. nujna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 32. nujna seja Odbor za zdravstvo
7. 4. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 21. nujna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 34. izredna seja Državni zbor
Govorila na 34. izredna seja Državni zbor
Govorila na 34. izredna seja Državni zbor
Govorila na 34. izredna seja Državni zbor
Govorila na 34. izredna seja Državni zbor
Govorila na 34. izredna seja Državni zbor
Govorila na 21. nujna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 21. nujna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 21. nujna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 21. nujna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
2. 4. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
20. 3. 2020
18. 3. 2020
Govorila na 18. nujna seja Odbor za pravosodje
Govorila na 18. nujna seja Odbor za pravosodje
12. 3. 2020
Govorila na 21. nujna seja Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

3. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s prodajo protokolarnih daril in daril ob posebnih priložnostih za humanitarne namene, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ustrahovanjem državljanov zaradi všečkanj objav na družabnem omrežju, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki obiskov policije na domovih državljanov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
8. 1. 2020
Zastavila vprašanje vprašanje v zvezi z nadzorom v primeru razpolaganja z ilegalnim orožjem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
6. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izobrazbo o tetoviranju in pripravo nacionalne poklicne kvalifikacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izobrazbo o tetoviranju in pripravo nacionalne poklicne kvalifikacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ustrahovanjem državljanov zaradi všečkanj objav na družabnem omrežju, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
19. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem zdravstvene varnosti policistov ob stikih z ilegalnimi migranti, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zdravje.
18. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z javno objavo in strukturo vseh sodb slovenskih sodišč, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
4. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nepristranskostjo dela državnih tožilcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
26. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
20. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z inšpekcijskimi postopki na področju svetlobnega onesnaževanja, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
19. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s trajanjem kazenskih postopkov zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi s sprejemom v državljanstvo Republike Slovenije iz nacionalnih razlogov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dolgotrajnimi bolniškimi odsotnostmi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
14. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom Rastem s knjigo SŠ 2019 in kriteriji za izbiro knjige za letošnje šolsko leto, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, minister za kulturo.
4. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravstveno varnostjo policistov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izplačili delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z invalidskimi upokojenci, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prejemki zaposlenih družbe 2TDK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom v primeru razpolaganja z orožjem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z globami pri davčnem potrjevanju računov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo normativov in standardov v osnovnih šolah za področje zdrave prehrane, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dvigom cen v socialnovarstvenih zavodih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje glede odkupa gozdov za naravni rezervat in varovani gozd, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
19. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s plačilnimi nalogi zaradi nezakonitega prehoda meje z Republiko Slovenijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s Počitniškim domom Debeli rtič, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
22. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s skrivnostnim nakupom neprebojnih avtomobilov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z usposabljanji na delovnem mestu za brezposelne osebe z mednarodno zaščito, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z družbo Slovenski državni gozdovi, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s slabim črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
1. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pomanjkanjem sodnih izvedencev klinične psihologije otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, ministrica za pravosodje, minister za zdravje.
30. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dostopom do čiste pitne vode, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s kaznimi zaradi izobešanja tujih zastav, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z dostopom do čiste pitne vode, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s kaznimi zaradi izobešanja tujih zastav, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
24. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z utemeljenostjo uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil za spremstvo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z utemeljenostjo uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil za spremstvo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
23. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem društev na področjih mednarodne zaščite in migracij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem društev na področjih mednarodne zaščite in migracij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vprašanjem nerazglašenih oporok, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z vprašanjem nerazglašenih oporok, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
3. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem policije zoper ministra Karla Viktorja Erjavca ali njegovega voznika, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem pravosodnega nadzora nad delom državnih tožilstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
11. 6. 2019
30. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z imenom firme, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
29. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z opomini Evropske komisije Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z invalidskimi pokojninami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem v SV, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
11. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko povišanja turistične takse in uvedbo promocijske takse, ki so jo izpostavili kampi iz Posočja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
25. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nezakonitim opravljanjem funkcije v Programskem svetu RTV Slovenija, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Programskega sveta RTV Slovenija, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
19. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom izvršiteljev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem starostnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom na območju Policijske uprave Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z vrstami in stopnjami telesnih okvar, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s promocijo zdravja v delovnem okolju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
30. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru prinosa orožja v osnovno šolo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti ob tihotapljenju in nezakonitih migracijah, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
23. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem stanovanjskega problema upokojenih policistov in uslužbencev ministrstva, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
3. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nedopustno politično indoktrinacijo na Gimnaziji Bežigrad, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z otroško in mladinsko ortodontijo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z oglaševanjem državne sekretarke na izboru za najvplivnejše pravnike, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Anja Bah Žibert
Povprečje
Največ
69%
69
31.7666666666667%
32
325%
Zmago Jelinčič Plemeniti
325