Anže Logar

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejel 3715 glasov v okraju Ljubljana Vič - Rudnik IV
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: doktor znanosti
Starost: 43 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

16. 4. 2019
15. 4. 2019
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
12. 4. 2019
Govoril na 6. nujna seja Odbor za zadeve Evropske unije
Zastavil vprašanje v zvezi z evropskimi zadevami, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
10. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo kanalizacijskega voda nad vodovarstvenim zajetjem Kleče, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s številom sprejetih zakonodajnih predlogov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s preiskavo o iranskem pranju denarja v NLB, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
4. 4. 2019
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 8. redna seja Odbor za finance
Govoril na 8. redna seja Odbor za finance
Govoril na 8. redna seja Odbor za finance
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 7. nujna seja Komisija za nadzor javnih financ
2. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s prisotnostjo na sejah NS SDH d.d., na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s prisotnostjo na sejah NS SDH d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
27. 3. 2019
26. 3. 2019
25. 3. 2019
21. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo ustrezne družinske politike za učinkovit spopad s starajočo se demografsko sliko slovenske družbe, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 3. 2019
Govoril na 5. redna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 20. izredna seja Državni zbor
Govoril na 5. redna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 5. redna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 5. redna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 5. redna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 5. redna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 5. redna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 5. redna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 5. redna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 5. redna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 5. redna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 5. redna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 5. redna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 5. redna seja Komisija za nadzor javnih financ
Govoril na 5. redna seja Komisija za nadzor javnih financ
19. 3. 2019
Govoril na 9. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
18. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem železniške infrastrukture, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z evropskimi zadevami, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
10. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo kanalizacijskega voda nad vodovarstvenim zajetjem Kleče, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s številom sprejetih zakonodajnih predlogov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s preiskavo o iranskem pranju denarja v NLB, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
2. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s prisotnostjo na sejah NS SDH d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s prisotnostjo na sejah NS SDH d.d., na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
21. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo ustrezne družinske politike za učinkovit spopad s starajočo se demografsko sliko slovenske družbe, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem železniške infrastrukture, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s smotrnostjo porabe sredstev na Vrhovnem sodišču, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
28. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo kanalizacijskih vodov na vodonosniku Ljubljana, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatnimi obveznostmi zaradi odločitev aktualne vlade, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo štiripasovnic v okolici Ljubljane, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
9. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z novo ureditvijo upravičenosti do socialnih nadomestil, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s postavitvijo kanalizacijskih vodov na vodovarstvenih območjih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
16. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s kanalizacijskimi vodi na vodovarstvenih območjih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
2. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo parkirnih mest za obiskovalce v soseski Celovški dvori s strani DUTB, na katerega mora odgovoriti minister za finance.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Anže Logar
Povprečje
Največ
16%
16
11.9444444444444%
12
120%
Franc Trček
120