Anže Logar

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejel 3715 glasov v okraju Ljubljana Vič - Rudnik IV
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: doktor znanosti
Starost: 43 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

29. 11. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
26. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
22. 11. 2019
Govoril na 28. izredna seja Državni zbor
Govoril na 28. izredna seja Državni zbor
Govoril na 28. izredna seja Državni zbor
Govoril na 28. izredna seja Državni zbor
Govoril na 28. izredna seja Državni zbor
Govoril na 28. izredna seja Državni zbor
21. 11. 2019
18. 11. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
11. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s službenimi potmi v tujino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo kanalizacijskih vodov na vodonosniku Ljubljana, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 10. 2019
23. 10. 2019
22. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi s svetovalnimi in drugimi pogodbami sklenjenimi z dr. Nino Plavšak s strani ministrstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s svetovalnimi in drugimi pogodbami sklenjenimi z dr. Nino Plavšak, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 10. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
18. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pravice do čiste vode, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za pravosodje.
7. 10. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

11. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s službenimi potmi v tujino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo kanalizacijskih vodov na vodonosniku Ljubljana, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s svetovalnimi in drugimi pogodbami sklenjenimi z dr. Nino Plavšak s strani ministrstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s svetovalnimi in drugimi pogodbami sklenjenimi z dr. Nino Plavšak, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pravice do čiste vode, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za pravosodje.
25. 9. 2019
20. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem novega direktorja okoljskega inšpektorata, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
2. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nakupom blindiranih vozil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo kanalizacijskega voda CO čez najkvalitetnejša kmetijska zemljišča, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
22. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z recenzijo projektne dokumentacije za izgradnjo kanala C0 na območju med Tacnom in Ježico, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
15. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s traso kanala CO, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavil vprašanje v zvezi s traso kanala CO, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
5. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s politiko izplačila plač, nagrajevanja in sporazumnih prenehanj zaposlitev v SDH d. d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
28. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pogovorom z EU komisijo glede slovenskega zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nadaljevanjem gradnje kanalizacijskega voda nad vodovarstvenim zajetjem Kleče, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z bančno kriminaliteto, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
23. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z napovedjo PV o zaprtju TEŠ6, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
29. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo kanalizacijskih vodov čez vodonosnik Kleče, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo, minister za obrambo.
24. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko gradnje kanalizacijskega voda nad vodovarstvenim zajetjem Kleče, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z evropskimi zadevami, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
10. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s številom sprejetih zakonodajnih predlogov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo kanalizacijskega voda nad vodovarstvenim zajetjem Kleče, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
5. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s preiskavo o iranskem pranju denarja v NLB, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
2. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s prisotnostjo na sejah NS SDH d.d., na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s prisotnostjo na sejah NS SDH d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
21. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo ustrezne družinske politike za učinkovit spopad s starajočo se demografsko sliko slovenske družbe, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem železniške infrastrukture, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s smotrnostjo porabe sredstev na Vrhovnem sodišču, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
28. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo kanalizacijskih vodov na vodonosniku Ljubljana, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatnimi obveznostmi zaradi odločitev aktualne vlade, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo štiripasovnic v okolici Ljubljane, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
9. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z novo ureditvijo upravičenosti do socialnih nadomestil, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s postavitvijo kanalizacijskih vodov na vodovarstvenih območjih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
16. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s kanalizacijskimi vodi na vodovarstvenih območjih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
2. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo parkirnih mest za obiskovalce v soseski Celovški dvori s strani DUTB, na katerega mora odgovoriti minister za finance.