Blaž Pavlin

NSi

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: NSi
Prejel 745 glasov v okraju Trebnje
Število mandatov: 1
Prejšnji status: strokovni sodelavec v poslanski skupini Nove Slovenije
Izobrazba: gimnazijski maturant
Starost: 44 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

29. 11. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
26. 11. 2019
22. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
21. 11. 2019
18. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
15. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v slovenskih zaporih, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
29. 10. 2019
23. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
22. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
21. 10. 2019
26. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo regionalne ceste R3-676 Spodnja Pohanca – Kapele, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

15. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v slovenskih zaporih, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
26. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo regionalne ceste R3-676 Spodnja Pohanca – Kapele, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
19. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo nepoklicne prostovoljne redarske službe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z diskriminacijo staršev in otrok, vključenih v nevladne osnovne šole s strani MIZŠ, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
17. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o nadzoru državne meje, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
12. 4. 2019
8. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z delovnim razmerjem v razvojnih agencijah, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
28. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z najemanjem prostorov za delovanje Centrov za socialno delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o prekrških v delu, ki se nanaša na mladoletnike, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
24. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s potekom trase 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
16. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem Zakona o medijih pri izračunu deleža slovenske glasbe v programih, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
12. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem poslovalnic NLB, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
7. 8. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem medicinskih sester, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ki opravlja tekoče posle.