Blaž Pavlin

NSi

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: NSi
Prejela 745 glasov v okraju Trebnje
Število mandatov: 1
Prejšnji status: strokovni sodelavec v poslanski skupini Nove Slovenije
Izobrazba: gimnazijski maturant
Starost: 45 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

15. 10. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
5. 10. 2020
VZDRŽALA se je glasovanja o Navzočnost
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzidavo in preureditvijo Doma starejših občanov Trebnje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 9. 2020
29. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
24. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
23. 9. 2020
21. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
18. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje v zvezi s cepljenjem drobnice proti bolezni modrikastega jezika, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
23. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 7. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 42. izredna seja Državni zbor
Govorila na 42. izredna seja Državni zbor
14. 7. 2020
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
9. 7. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

5. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzidavo in preureditvijo Doma starejših občanov Trebnje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s cepljenjem drobnice proti bolezni modrikastega jezika, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
23. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimernim božičnim voščilom, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem v slovenskih zaporih, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
26. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo regionalne ceste R3-676 Spodnja Pohanca – Kapele, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
19. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ustanovitvijo nepoklicne prostovoljne redarske službe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z diskriminacijo staršev in otrok, vključenih v nevladne osnovne šole s strani MIZŠ, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o nadzoru državne meje, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
12. 4. 2019
8. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnim razmerjem v razvojnih agencijah, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
28. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z najemanjem prostorov za delovanje Centrov za socialno delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o prekrških v delu, ki se nanaša na mladoletnike, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
24. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s potekom trase 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s spoštovanjem Zakona o medijih pri izračunu deleža slovenske glasbe v programih, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
12. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinjanjem poslovalnic NLB, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
7. 8. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem medicinskih sester, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ki opravlja tekoče posle.