Bojan Podkrajšek

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejel 3297 glasov v okraju Slovenske Konjice
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: kovinarski tehnik
Starost: 52 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

20. 12. 2019
19. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
18. 12. 2019
16. 12. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
13. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z lesnopredelovalnimi centri, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
29. 11. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
26. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
22. 11. 2019
Govoril na 28. izredna seja Državni zbor
21. 11. 2019
20. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
18. 11. 2019
15. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem kmetic, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
23. 10. 2019

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

13. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z lesnopredelovalnimi centri, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
15. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem kmetic, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
18. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem kmetic, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom nove poslovne zgradbe družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
20. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem tujcev in zlorabami socialnih pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
9. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom »Stara šola za nove ideje«, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
5. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo skupne kmetijske politike, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo skupne kmetijske politike, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo skupne kmetijske politike, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
22. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z objekti razglašenimi za kulturni spomenik državnega pomena, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
1. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z opuščanjem kmetij, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem prometne varnosti na regionalni cesti Lukovica - Trojane, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
25. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z objekti razglašenimi za kulturni spomenik državnega pomena, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
11. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z opuščanjem kmetij, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
27. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s 3. razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
30. 8. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z ravnanjem s presežno odpadno embalažo, na katerega mora odgovoriti Vlada.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Bojan Podkrajšek
Povprečje
Največ
13%
13
22.5222222222222%
23
202%
Franc Trček
202