Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

Bojan Podkrajšek

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Izvoljen z 2383 glasovi v Slovenske Konjice
Število mandatov: 1
Prejšnji status: podžupan
Izobrazba: kovinarski tehnik
Starost: 50 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
22. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
11. 4. 2018
10. 4. 2018
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
27. 3. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Zastavil vprašanje v zvezi s protikriznimi ukrepi na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo sredstev, ki se zberejo preko računov za električno energijo na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 3. 2018
21. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
16. 3. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Prisotnost na sejah DZ

Bojan Podkrajšek
Povprečje
Največ
77.6699029126214%
78
87.4278698391281%
87
99.0291262135922%
Milan Brglez
99

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Bojan Podkrajšek
Povprečje
Največ
73.9593739593739%
74
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Poslanska vprašanja in pobude

27. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo sredstev, ki se zberejo preko računov za električno energijo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s protikriznimi ukrepi na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem kmetic na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisom za pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
7. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem kmetic na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 11. 2017
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko uvedbe licenčnega sistema na področju dimnikarske službe na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
27. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko onesnaževanja zraka na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z delovno inšpekcijo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 8. 2017
24. 7. 2017
14. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo dodeljevanja državnih subvencij na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z neprenosom evropskih proračunskih pravil v nacionalno zakonodajo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z metodologijo obračunavanja omrežnine za vodo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ocenjevanjem dela javnih uslužbencev na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z neživljenjsko birokracijo za opravljanje osebnega dopolnilnega dela na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanim odstrelom jelenjadi na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
22. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s priporočili Evropske komisije za proračunsko in reformno ukrepanje na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko prenesenih vlog hrvaških varčevalcev pri prodaji NLB na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatki in bonitetami javnih uslužbencev, ki delujejo v institucijah EU na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z javnim zavajanjem premiera dr. Mira Cerarja na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanim odstrelom jelenjadi na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
19. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s podeljevanjem licenc avtoprevoznikom, ki prihajajo iz tujih držav na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami pri nakupu lesa in gozdnih lesnih sortimentov na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev iz programa razvoja podeželja 2014 – 2020 na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
14. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zmanjšanjem števila kmetij na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nižanjem števila kmetij na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
10. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonom o dolgotrajni oskrbi na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami v prašičereji na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s samooskrbo z zelenjavo na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s poenostavitvijo prostorske in gradbene zakonodaje na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami na področju prireje mleka na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem obrtnih dejavnosti na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo državnih cest na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s konfliktom interesov v družbi Slovenski državni gozdovi, d.o.o. na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s spodbudami za slovensko kmetijstvo na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o javnem naročanju v lokalnih skupnostih na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pogoji razpisov za gorsko višinske kmetije na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s stečajnim postopkom, ki se vodi nad dolžnikom GRANIT d.d. – v stečaju na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za ublažitev škode po pozebi na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
7. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prednostnim obravnavanjem zavoda Kresalove in Zalarja na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za izboljšanje položaja vseh družbenih skupin na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z afero Sava Re na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z regresi v državnih podjetjih na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s prenormiranostjo in hiperreguliranostjo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem in nagrajevanjem davčnih inšpektorjev na katerega mora odgovoriti minister za finance.
31. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zamudami pri izdaji soglasij na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za ublažitev škode po pozebi na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vrednotenjem zemljišč, kot primernih lokacij za industrijske cone na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vrednotenjem zemljišč, kot primernih lokacij za industrijske cone na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za javno upravo.
14. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odločanjem v stečajnem postopku, ki se vodi nad dolžnikom GRANIT d.d. – v stečaju na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
30. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s počrpanimi sredstvi iz Programa razvoja podeželja na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s subvencijami kmetom na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s potokom Koprivnica na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z boleznijo modrikastega jezika na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami na področju prireje mleka na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
28. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sprostitvijo kreditnega krča, predvsem za MSP na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z recikliranjem izrabljenih osebnih avtomobilov na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški delovanja javnega sektorja na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
20. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami napovedane znižane olajšave za investicije in raziskave ter razvoj na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s spornim ravnanjem bank na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami toge delovnopravne zakonodaje na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s prestavitvijo datuma obvezne uporabe davčnih blagajn na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s pogajalskim fiaskom pri pogajanju s sindikati javnega sektorja na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s trošenjem davkoplačevalskih sredstev za raznorazne nepotrebne analize na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo vlade za konec socialnega dialoga v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s povprečnino na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ohranjanjem trajnega travinja na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
30. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s plačilom nadur policistom na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s povišanjem plačila koncesij za rabo termalnih voda na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
16. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Programa razvoja podeželja na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
25. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo ceste na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s padanjem odkupnih cen mleka na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
10. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z delom strokovnih komisij na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
8. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem spomenikov državnega pomena na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
30. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo krožišča SN-1/R3 701 LC 485070 v občini Zreče na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo pločnika Mavhar v občini Zreče na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z javno agencijo za civilno letalstvo na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s subvencijami za obnovo vinogradov na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z povišanjem prispevkov za socialna zavarovanja kmetov na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
9. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s subvencijami Eko sklada na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prehodom pri grobovih frankolovskih žrtev na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo plazu Boharina na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z davčno zakonodajo na področju kmetijstva na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
23. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prehodom za pešce na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom križišča Ulipi na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z najemi poslovnih prostorov za delovanje državnih organov na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
31. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z investicijo v prometno infrastrukturo na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z najemi poslovnih prostorov za delovanje državnih organov na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z obdavčitvijo pridelave zelenjave na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
27. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z razdolžitvijo podjetij na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom zavijalni pas za Oplotnico na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z vlogami za neposredna plačila v kmetijstvu na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
30. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z oživitvijo lesne industrije na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami prašičerejcev na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o medijih na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem državnih gozdov na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z menjavami vodij v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
19. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s samooskrbo z zelenjavo na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
16. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z registracijo verskih skupnosti na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo mlečnih kvot na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
28. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z Žičko kartuzijo na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvozom mesa na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo predora Trojane na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami pri sprejemanju OPN na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
7. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z novim kulturnim modelom na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
4. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z Nacionalnim stanovanjskim programom na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
28. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s cenami zakupa kmetijskih zemljišč na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z dokončanjem izgradnje ceste Žiče – Dole R 3686 na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
27. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s subvencioniranjem dijaških in študentskih vozovnic na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s kmetijskim zavarovanjem in naravnimi nesrečami na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Bojan Podkrajšek
Povprečje
Največ
122%
122
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Članstva