Bojana Muršič

SD

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SD
Prejela 729 glasov v okraju Ruše
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanka
Izobrazba: magistrica znanosti državnih in evropskih študij
Starost: 49 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

29. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
25. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
24. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
23. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
21. 9. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem intenzivnih postelj za zdravljenje bolnikov s COVID-19,, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
18. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
14. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo prehitevanja tovornih vozil na avtocestnih odsekih, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izdajanjem karantenskih odločb, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z izdajanjem brezplačnih vozovnic za medkrajevni potniški promet, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem zdravstvenega sistema v času korona virusa, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 7. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 42. izredna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje v zvezi ukinjanjem železniških povezav, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
14. 7. 2020
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
13. 7. 2020
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
10. 7. 2020
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
9. 7. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
8. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z odprtimi vprašanji glede morebitnega izvajanja pouka na daljavo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

21. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem intenzivnih postelj za zdravljenje bolnikov s COVID-19,, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
14. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo prehitevanja tovornih vozil na avtocestnih odsekih, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izdajanjem brezplačnih vozovnic za medkrajevni potniški promet, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izdajanjem karantenskih odločb, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
19. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem zdravstvenega sistema v času korona virusa, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi ukinjanjem železniških povezav, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
8. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z odprtimi vprašanji glede morebitnega izvajanja pouka na daljavo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
6. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo volilne in referendumske zakonodaje, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
22. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z investicijami v izgradnjo domov starejših, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s povračilom stroškov prevoza na in z dela za javni sektor, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
12. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s povračilom stroškov prevoza na in z dela za javni sektor, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
28. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z uskladitvijo zakonodaje s 70. a členom Ustave, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z uskladitvijo ustreznih zakonov s 70.a členom Ustave RS, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z javnim zdravstvenim sistemom, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
7. 5. 2020
16. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z gospodarnostjo in učinkovitostjo urgentnih nabav zaščitne opreme, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
10. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nespoštovanjem Kolektivne pogodbe za javni sektor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo starostne meje za brezplačne senzorje sladkornih bolnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
22. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s posledicami zaostrenih pogojev kreditiranja prebivalstva, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem specialistične zobozdravstvene storitve, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
15. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo starostne meje za brezplačne senzorje sladkornih bolnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
10. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z dolgotrajno oskrbo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
7. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izgubo dela delavk podjetja April d. o. o., na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
5. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odpovedjo delovnega razmerje zaradi invalidnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nadomestilom za invalidnost in zagotavljanja pokrivanja dodatnega zdravstvenega zavarovanja s strani države, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z vlaganjem v promocijo zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z javnim naročilom analize stroškov in koristi gojenja konoplje za medicinske namene v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zaščito zavarovanih gozdov državnega pomena, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
30. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z lokalno družbeno odgovornostjo podjetja Slovenski državni gozdovi, d. o. o., na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z uvedbo parkirnih kart starejšim osebam nad 80 let z veljavnim vozniškim dovoljenjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zamudami pri izplačilih evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
17. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sporazumom z nekdanjo predsednico uprave Slovenskega državnega holdinga, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi s povišanjem plač vodilnim v NLB d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
13. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z spremembo starostne meje za brezplačne senzorje sladkornih bolnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem enakega dostopa do poštnih storitev, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
16. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem dnevnega centra v Rušah, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z objestnim divjanjem s kros motorji, štirikolesniki in downhill kolesi po gozdovih, gozdnih cestah in travnikih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
11. 3. 2019
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zapleti pri tolmačenju volilnih opravil na lokalnih volitvah 2018, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
23. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z uskladitvijo ustreznih zakonov s 70.a členom Ustave RS, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
17. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odpravo pridržkov k Istanbulski konvenciji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem problema dolgotrajne oskrbe, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z ohranjanjem kulturne dediščine, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
14. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z zakonsko ureditvijo področja psihoterapije in podelitvijo koncesij na področju psihoterapije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
26. 9. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z neenakostjo zavarovancev v oskrbnih domovih brez koncesije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.