Boris Doblekar

SDS

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 2488 glasov v okraju Litija
Število mandatov: 1
Prejšnji status: podžupan v občini Litija
Izobrazba: strojni tehnik
Starost: 50 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 9. 2020
23. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
21. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
18. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
14. 7. 2020
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
9. 7. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
18. 6. 2020
17. 6. 2020
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
16. 6. 2020
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
15. 6. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
11. 6. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

7. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemom SEPA B2B DEBIT, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
28. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z odpadno embalažo in komunalnim blatom, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko absurdno visokih ter s prekrškom nesorazmernih glob, ki so jim izpostavljeni podjetniki, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prvimi posredovalci, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
10. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s poligonom Gaj - Cerklje ob Krki, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za obrambo.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z institucionalnim varstvom, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z distribucijo oziroma oskrbo z električno energijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s širokopasovnim omrežjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za javno upravo.
30. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nabavo hrane v šolah, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za izobraževanje znanost in šport.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko degradiranih območij v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z boleznijo modrikastega jezika, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki za obvoznico Hotič, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnimi podjetji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem prevozov, kjer je varnost učencev ogrožena zaradi prisotnosti velikih zveri, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s stanovanji, ki so v lasti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s številom zaposlenih v Policiji po posameznih postajah in zagotavljanjem varnosti v lokalnih skupnostih, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
17. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem na deponiji Unično, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem na področju urejanja voda oziroma hudournikov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z investicijami na področju državnih cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko degradiranih območij v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Boris Doblekar
Povprečje
Največ
21%
21
36.6777777777778%
37
424%
Franc Trček
424