Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

Boštjan Koražija

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Prejela 782 glasov v okraju Ptuj II
Število mandatov: 1
Prejšnji status: knjižnjičar - Knjižnica Ptuj
Izobrazba: gimnazijski maturant
Starost: 48 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

2. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo urgentnega centra na Ptuju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z vrednotenjem dela osebja v zdravstveni in socialni negi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
19. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z odpuščanjem delavk in delavcev v podjetju Safilo v Ormožu ter vse večji brezposelnosti v Spodnjem Podravju, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
26. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z nujnimi gospodarskimi ukrepi za širše območje Haloz, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z vrednotenjem dela medicinskega osebja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
2. 2. 2021
Govorila na 57. izredna seja Državni zbor
22. 1. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z vrednotenjem dela medicinskega osebja, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s skrbjo za zapuščene in zavržene živali, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 12. 2020
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
11. 12. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z onemogočeno udeležbo slovenskih predstavnic/-kov, dijakinj in dijakov, na mednarodnem tekmovanju IdPhO, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z umestitvijo obvoznice na Ptuju, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

2. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo urgentnega centra na Ptuju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z vrednotenjem dela osebja v zdravstveni in socialni negi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
19. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z odpuščanjem delavk in delavcev v podjetju Safilo v Ormožu ter vse večji brezposelnosti v Spodnjem Podravju, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
26. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z nujnimi gospodarskimi ukrepi za širše območje Haloz, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z vrednotenjem dela medicinskega osebja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 1. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z vrednotenjem dela medicinskega osebja, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s skrbjo za zapuščene in zavržene živali, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 12. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z onemogočeno udeležbo slovenskih predstavnic/-kov, dijakinj in dijakov, na mednarodnem tekmovanju IdPhO, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z umestitvijo obvoznice na Ptuju, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z deložacijami, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z oskrbo zdravstvenih delavcev v bolnišnicah z osnovnimi zdravstvenimi pripomočki in dobrinami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z dvigom invalidskih pokojnin, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo na deponijah odpadkov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo na deponijah odpadkov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z dvigom invalidskih pokojnin, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s sofinanciranjem investicijskih projektov občin s strani državnega proračuna, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
6. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s spodbujanjem urbanega kmetijstva, zlasti urbanih vrtov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko študentskega dela in socialnega položaja študentov po epidemiji COVID-19, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ustanovitvijo državnega prehranskega podjetja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z unovčenjem bonov za denar in donacijami bonov humanitarnim organizacijam, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s sovražnim govorom, razpihovanjem nestrpnosti in medijskimi napadi do LGBT manjšin v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za gospodarstvo ter trg dela na območju Koroške, Štajerske in Prekmurja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem prehranske samooskrbe, povečanjem obdelovalnih površin in cenami živilskih artiklov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi s sovražnim govorom, razpihovanjem nestrpnosti in medijskimi napadi do LGBT manjšin v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, ministrica za pravosodje.
27. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka s PM delci, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem tehničnega osebja v javnih izobraževalnih ustanovah na področju terciarnega izobraževanja, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, ki opravlja tekoče posle.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z alternativnimi rabami komunalnega blata, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtovanjem izgradnje nove stavbe Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK 2), na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtovanjem izgradnje nove stavbe Narodne in univerzitetne knjižnice - NUK 2, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z zadnjimi nasilnimi napadi na istospolne osebe in skupnost LGBTQ+ v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, ministrica za pravosodje.
17. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem in strategijo države na področju socialnovarstvenih programov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s toplotno obremenitvijo mest in naselij, ki jih povzročajo velike pozidane površine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z muljem v reki Dravi in Ptujskem jezeru, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtovanjem izgradnje nove stavbe Nacionalne in univerzitetne knjižnice, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s celostnimi ukrepi za razvoj območja Haloz, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi sanacijami plazov v Halozah, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
19. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko južne ptujske obvoznice, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko povečanja obsega proizvodnje hmelja na območjih dolin reke Mislinje in Suhodolnice, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi z zaračunavanjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča javnim zavodom v lasti občin, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
18. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko južne ptujske obvoznice, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko umeščanja visokointenzivnih kmetijskih površin in nasadov (zlasti hmelja) v okolje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z množičnim poginom ptic na Ptujskem jezeru leta 2018, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi z divjimi odlagališči odpadkov po Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko priprave strategije prostorskega razvoja RS do leta 2050 in statusom Ptuja v njej, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z zmanjševanjem sredstev za nakup knjižničnega gradiva za splošne knjižnice, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s povečano proizvodnjo hmelja v dolinah rek Mislinje in Suhodolnice, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nevzdržnimi življenjskimi razmerami prebivalcev na območju Ormoške ceste v mestni občini Ptuj in izgradnjo ptujske obvoznice, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvršbami in poravnavanjem dolgov do vrtcev ter osnovnih šol s strani plačila nezmožnih staršev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
21. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prometom s kmetijskimi zemljišči v nekaterih upravnih enotah, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z doseganjem ciljev energetske obnove stavb v uporabi ožjega in širšega javnega sektorja, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
5. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z izboljšanjem dostopnosti slovenskih regij po železnici, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem univerzalne poštne storitve, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Boštjan Koražija
Povprečje
Največ
53%
53
49.7111111111111%
50
681%
Franc Trček
681