Boštjan Koražija

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Prejela 782 glasov v okraju Ptuj II
Število mandatov: 1
Prejšnji status: knjižnjičar - Knjižnica Ptuj
Izobrazba: gimnazijski maturant
Starost: 46 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

20. 3. 2020
5. 3. 2020
4. 3. 2020
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
2. 3. 2020
VZDRŽALA se je glasovanja o Dnevni red v celoti
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
27. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem tehničnega osebja v javnih izobraževalnih ustanovah na področju terciarnega izobraževanja, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka s PM delci, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
29. 1. 2020
27. 1. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
22. 1. 2020
Govorila na 50. redna seja Odbor za zunanjo politiko
Govorila na 50. redna seja Odbor za zunanjo politiko
15. 1. 2020
Govorila na 15. redna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
20. 12. 2019
18. 12. 2019

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

27. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka s PM delci, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem tehničnega osebja v javnih izobraževalnih ustanovah na področju terciarnega izobraževanja, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, ki opravlja tekoče posle.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtovanjem izgradnje nove stavbe Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK 2), na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z alternativnimi rabami komunalnega blata, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtovanjem izgradnje nove stavbe Narodne in univerzitetne knjižnice - NUK 2, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z zadnjimi nasilnimi napadi na istospolne osebe in skupnost LGBTQ+ v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, ministrica za pravosodje.
17. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s toplotno obremenitvijo mest in naselij, ki jih povzročajo velike pozidane površine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem in strategijo države na področju socialnovarstvenih programov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z muljem v reki Dravi in Ptujskem jezeru, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtovanjem izgradnje nove stavbe Nacionalne in univerzitetne knjižnice, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s celostnimi ukrepi za razvoj območja Haloz, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi sanacijami plazov v Halozah, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
19. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko južne ptujske obvoznice, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zaračunavanjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča javnim zavodom v lasti občin, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko povečanja obsega proizvodnje hmelja na območjih dolin reke Mislinje in Suhodolnice, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
18. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko južne ptujske obvoznice, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko umeščanja visokointenzivnih kmetijskih površin in nasadov (zlasti hmelja) v okolje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z množičnim poginom ptic na Ptujskem jezeru leta 2018, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi z divjimi odlagališči odpadkov po Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zmanjševanjem sredstev za nakup knjižničnega gradiva za splošne knjižnice, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko priprave strategije prostorskega razvoja RS do leta 2050 in statusom Ptuja v njej, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s povečano proizvodnjo hmelja v dolinah rek Mislinje in Suhodolnice, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nevzdržnimi življenjskimi razmerami prebivalcev na območju Ormoške ceste v mestni občini Ptuj in izgradnjo ptujske obvoznice, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvršbami in poravnavanjem dolgov do vrtcev ter osnovnih šol s strani plačila nezmožnih staršev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
21. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prometom s kmetijskimi zemljišči v nekaterih upravnih enotah, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z doseganjem ciljev energetske obnove stavb v uporabi ožjega in širšega javnega sektorja, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
5. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z izboljšanjem dostopnosti slovenskih regij po železnici, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem univerzalne poštne storitve, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Boštjan Koražija
Povprečje
Največ
29%
29
30.6777777777778%
31
268%
Franc Trček
268

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Boštjan Koražija
Povprečje
Največ
99.3355481727575%
99
89.6712980345501%
90
99.8892580287929%
Meira Hot
100