Boštjan Koražija

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Prejel 782 glasov v okraju Ptuj II
Število mandatov: 1
Prejšnji status: knjižnjičar - Knjižnica Ptuj
Izobrazba: gimnazijski maturant
Starost: 45 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

17. 6. 2019
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z divjimi odlagališči odpadkov po Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z množičnim poginom ptic na Ptujskem jezeru leta 2018, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
28. 5. 2019
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
23. 5. 2019
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
22. 5. 2019
21. 5. 2019
20. 5. 2019
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
17. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko priprave strategije prostorskega razvoja RS do leta 2050 in statusom Ptuja v njej, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z zmanjševanjem sredstev za nakup knjižničnega gradiva za splošne knjižnice, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
15. 5. 2019
Govoril na 10. nujna seja Odbor za gospodarstvo
9. 5. 2019
Govoril na 23. nujna seja Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide
Govoril na 23. nujna seja Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide
Govoril na 7. redna seja Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide
7. 5. 2019
Govoril na 22. nujna seja Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide
19. 4. 2019
Govoril na 11. nujna seja Odbor za zdravstvo
Govoril na 11. nujna seja Odbor za zdravstvo
17. 4. 2019
Govoril na 19. nujna seja Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide
16. 4. 2019

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z množičnim poginom ptic na Ptujskem jezeru leta 2018, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z divjimi odlagališči odpadkov po Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
17. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko priprave strategije prostorskega razvoja RS do leta 2050 in statusom Ptuja v njej, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z zmanjševanjem sredstev za nakup knjižničnega gradiva za splošne knjižnice, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
22. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s povečano proizvodnjo hmelja v dolinah rek Mislinje in Suhodolnice, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
1. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nevzdržnimi življenjskimi razmerami prebivalcev na območju Ormoške ceste v mestni občini Ptuj in izgradnjo ptujske obvoznice, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
25. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izvršbami in poravnavanjem dolgov do vrtcev ter osnovnih šol s strani plačila nezmožnih staršev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
21. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s prometom s kmetijskimi zemljišči v nekaterih upravnih enotah, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z doseganjem ciljev energetske obnove stavb v uporabi ožjega in širšega javnega sektorja, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
5. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem univerzalne poštne storitve, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z izboljšanjem dostopnosti slovenskih regij po železnici, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Boštjan Koražija
Povprečje
Največ
10%
10
14.6333333333333%
15
142%
Franc Trček
142

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Boštjan Koražija
Povprečje
Največ
99.7584541062802%
100
86.0730141446159%
86
100%
Tina Heferle
Meira Hot
Aljaž Kovačič
100