Dejan Kaloh

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejel 2500 glasov v okraju Maribor III
Število mandatov: 1
Prejšnji status: strokovni sodelavec poslanske skupine SDS
Izobrazba: magister znanosti, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije v Kranju
Starost: 45 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 1. 2020
Zastavil vprašanje v zvezi z javnostjo sodb, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
14. 1. 2020
Zastavil vprašanje v zvezi s starostno mejo za kazensko odgovornost mladoletnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
20. 12. 2019
18. 12. 2019
17. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
16. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
13. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z odprtimi infrastrukturnimi projekti, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
3. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izvedenskimi mnenji in raziskovalnim projektom, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
29. 11. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
26. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
22. 11. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
21. 11. 2019
18. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

24. 1. 2020
Zastavil vprašanje v zvezi z javnostjo sodb, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
14. 1. 2020
Zastavil vprašanje v zvezi s starostno mejo za kazensko odgovornost mladoletnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
13. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z odprtimi infrastrukturnimi projekti, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
3. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izvedenskimi mnenji in raziskovalnim projektom, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
18. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s prioritetami sofinanciranja spomeniškovarstvenih objektov, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
8. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z varnostno situacijo na območju policijske uprave Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
1. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki pristojnih organov zoper ilegalnega migranta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z letališčem Edvarda Rusjana Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
16. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s študijskim programom Socialna gerontologija, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo procesne zakonodaje glede izrekanja sodb, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
5. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s kršenjem Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS), na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
21. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom sodnih izvedencev, sodnih cenilcev oziroma sodnih tolmačev, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
25. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za preprečevanje zlorab postopkov za pridobitev mednarodne zaščite, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, minister za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za preprečevanje zlorab postopkov za pridobitev mednarodne zaščite, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, minister za notranje zadeve.
10. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s sankcioniranjem javnega razkazovanja in poveličevanja simbolov totalitarnih režimov, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
2. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s kršitvijo Zakona o tajnih podatkih na Specializiranem državnem tožilstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z letališčem Edvarda Rusjana Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
17. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanavljanjem skupine tako imenovanih "medijskih sodnikov« oz. sodnikov govorcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
9. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem sodniške nepristranskosti in videza nepristranskosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
24. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanavljanjem skupine tako imenovanih "medijskih sodnikov« oz. sodnikov govorcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z varnostjo v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, ministrica za infrastrukturo.
18. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s policijskimi postopki zoper posameznike državljane Bosne in Hercegovine zaradi varnosti države, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
1. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z učinki sodelovanja slovenske policije z Europolom, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
27. 2. 2019
21. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s prekinitvijo prestajanja kazni zapora za obsojenca, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
20. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z mrežo sodišč v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za izboljšanje varnostne situacije v slovenskih zaporih, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
23. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pravnim varstvom dobrovernega kupca, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
14. 1. 2019
10. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s preprečevanjem zlorab azilnega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
3. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko na področju izvrševanja kazenskih sankcij, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
17. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajnim postopkom hotelov družbe Istrabenz Turizem, d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajnim postopkom Abanke, d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
11. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z migracijami ter nekdanjim Salzburškim forumom, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
29. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzori v primerih oglaševanja ob državnih cestah, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
22. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z dovoljenji za prebivanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice in odgovornostjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
8. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem društva UP, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s primerom varovanja drugih pomembnih tujih oseb, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
15. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izdajo plačilnega naloga tujim državljanom, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
3. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s praznimi prostori na Beethovnovi 3 v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami na zaupanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 8. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s preverjanjem migrantov, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle.