Dejan Kaloh

SDS

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 2500 glasov v okraju Maribor III
Število mandatov: 1
Prejšnji status: strokovni sodelavec poslanske skupine SDS
Izobrazba: magister znanosti, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije v Kranju
Starost: 45 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

30. 9. 2020
29. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
24. 9. 2020
23. 9. 2020
21. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
18. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
16. 7. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 42. izredna seja Državni zbor
14. 7. 2020
9. 7. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
18. 6. 2020
16. 6. 2020
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
15. 6. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

27. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z neizvrševanjem 7. člena Sodnega reda, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z javnostjo sodb, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
14. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s starostno mejo za kazensko odgovornost mladoletnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odprtimi infrastrukturnimi projekti, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
3. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedenskimi mnenji in raziskovalnim projektom, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prioritetami sofinanciranja spomeniškovarstvenih objektov, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
8. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostno situacijo na območju policijske uprave Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
1. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki pristojnih organov zoper ilegalnega migranta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z letališčem Edvarda Rusjana Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
16. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s študijskim programom Socialna gerontologija, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo procesne zakonodaje glede izrekanja sodb, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
5. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s kršenjem Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS), na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
21. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom sodnih izvedencev, sodnih cenilcev oziroma sodnih tolmačev, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
25. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za preprečevanje zlorab postopkov za pridobitev mednarodne zaščite, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za preprečevanje zlorab postopkov za pridobitev mednarodne zaščite, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, minister za notranje zadeve.
10. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sankcioniranjem javnega razkazovanja in poveličevanja simbolov totalitarnih režimov, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
2. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s kršitvijo Zakona o tajnih podatkih na Specializiranem državnem tožilstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z letališčem Edvarda Rusjana Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ustanavljanjem skupine tako imenovanih "medijskih sodnikov« oz. sodnikov govorcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
9. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem sodniške nepristranskosti in videza nepristranskosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
24. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ustanavljanjem skupine tako imenovanih "medijskih sodnikov« oz. sodnikov govorcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, ministrica za infrastrukturo.
18. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s policijskimi postopki zoper posameznike državljane Bosne in Hercegovine zaradi varnosti države, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z učinki sodelovanja slovenske policije z Europolom, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
27. 2. 2019
21. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prekinitvijo prestajanja kazni zapora za obsojenca, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
20. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z mrežo sodišč v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za izboljšanje varnostne situacije v slovenskih zaporih, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
23. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pravnim varstvom dobrovernega kupca, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
14. 1. 2019
10. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s preprečevanjem zlorab azilnega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
3. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko na področju izvrševanja kazenskih sankcij, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
17. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s prodajnim postopkom hotelov družbe Istrabenz Turizem, d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi s prodajnim postopkom Abanke, d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z migracijami ter nekdanjim Salzburškim forumom, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
29. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzori v primerih oglaševanja ob državnih cestah, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
22. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z dovoljenji za prebivanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s spoštovanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice in odgovornostjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
8. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem društva UP, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s primerom varovanja drugih pomembnih tujih oseb, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
15. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z izdajo plačilnega naloga tujim državljanom, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
3. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s praznimi prostori na Beethovnovi 3 v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlitvami na zaupanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 8. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s preverjanjem migrantov, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle.