Dušan Šiško

SNS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SNS
Prejela 877 glasov v okraju Krško
Število mandatov: 1
Prejšnji status: strokovni sodelavec za krajevne skupnosti, občina Krško
Izobrazba: univ.dipl.ing.logistike
Starost: 51 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

30. 9. 2020
29. 9. 2020
24. 9. 2020
23. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje v zvezi z evidencami upravnih enot, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
21. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
18. 9. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
Zastavila vprašanje v zvezi s Predlogom Zakona o Javnem Skladu za financiranje razgradnje NEK, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s Predlogom zakona o spremembi Zakona o prevozih v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
2. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z upravičenci do denarne socialne pomoči, ki bi opravljali družbeno koristna dela, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo parkirišč P+R ob izvozu AC Smednik, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
31. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z odpravo birokracije v davčnih postopkih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z državo izvora okuženih oseb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z romsko problematiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s povračilom potnih stroškov ZZZS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s kadrovskimi zadevami in izobrazbo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 7. 2020
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

23. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z evidencami upravnih enot, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s Predlogom Zakona o Javnem Skladu za financiranje razgradnje NEK, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s Predlogom zakona o spremembi Zakona o prevozih v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
2. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z upravičenci do denarne socialne pomoči, ki bi opravljali družbeno koristna dela, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo parkirišč P+R ob izvozu AC Smednik, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
31. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z odpravo birokracije v davčnih postopkih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z državo izvora okuženih oseb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s povračilom potnih stroškov ZZZS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z romsko problematiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s kadrovskimi zadevami in izobrazbo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nadaljnjimi ukrepi ob širjenju koronavirusa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o sodiščih, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
2. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z delodajalci, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo predora Golovec, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
12. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi državno proslavo ob 500-letnici rojstva Adama Bohoriča, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
9. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s kriminalom na področju okolja, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo kredita za hibridna vozila, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odkrivanjem okoljskega kriminala, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s tekom rokov v kazenskem postopku, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
5. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s kršitvami zakona o javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z relativno vlago v prostorih in njenimi rešitvami, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
1. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s prometom v trgovini v času COVID-19, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odloženimi smetmi k udornici Risnik v Divači, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z nepotrebnim časopisom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s prevozniki in njihovo panogo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z nepravilnostmi v nadzorih tehničnih pregledov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z umrljivostjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odlagališčem NSRAO, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s sporno postavitvijo manjše elektrarne, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
8. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s poškodbami zaradi vožnje električnih skirojev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zaščito reke Krke na Dvoru, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z namestitvijo opozorilnih tabel na nadhodu železniške proge v Krškem, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z umrljivostjo zaradi radona, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z delovno uspešnostjo direktorjev javnih zavodov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom AKOS glede lokalne problematike, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z eko subvencijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z okoljskim kriminalom, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
29. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko vgradnje dvigal v večstanovanjskih stavbah, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z upadom kreditiranja prebivalstva, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z relativno vlago v prostorih in njenimi rešitvami, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
28. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z učinkovitostjo novo imenovanih sodnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
22. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z letošnjo maturo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z migranti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z omogočanjem šole vožnje za izvajanje njihovih dejavnosti,, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
30. 3. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo delavcev v proizvodnji, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo delavcev v proizvodnji, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
26. 3. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s podvozom Pragersko, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s podvozom Pragersko, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
28. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z odškodninsko odgovornostjo za primer jedrske nesreče v NEK, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom AKOS glede lokalne problematike, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi s Krkinim skladiščem nevarnih snovi v Krškem, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
27. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z umrljivostjo zaradi radona, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s poškodbami zaradi vožnje električnih skirojev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z odstrelom medvedov in volkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi eko subvencijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z namestitvijo opozorilnih tabel na nadhodu železniške proge v Krškem, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo struge reke Krke, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
5. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z uveljavljanjem davčne olajšave za vzdrževane družinske člane, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ki opravlja tekoče posle.
28. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
27. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z odpadnim blatom, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadgradnjo železniške postaje Krško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko Urgence ZD Krško, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 1. 2020
Zastavila vprašanje s poslovanjem Splošne bolnišnice Brežice, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s KPK, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavila vprašanje v zvezi s prekategorizacijo cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
17. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zavrženo kazensko ovadbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
15. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nakupom opreme za civilno zaščito, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
14. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s sodnimi izvedenci, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi s prekategorizacijo cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje vprašanje v zvezi z vzdrževanjem plinovodov, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izpopolnjevanjem javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
20. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z visokim šolstvom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odlaganjem izrabljenih sončnih celic, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z problematiko neavtohtonega prebivalstva, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z prebivališčem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem KPK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko tujcev, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
10. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s predolgimi čakalnimi dobami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z vzdrževanjem plinovodov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
6. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z učnimi načrti, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
5. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Centrov za socialno delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Ministrstva za okolje in prostor, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
29. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s HE Mokrice, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z onesnaženjem Markovske lagune, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
21. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vključevanjem gasilcev na prireditve ob državnih praznikih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s kritičnim pomanjkanjem postelj v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem projektov s fosilnimi gorivi, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
18. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z besedno zvezo ˝izjemni pomen˝, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi s ceno pogonskih goriv, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sončnimi elektrarnami, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s sredstvi za podnebne spremembe, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
13. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Romi, ki nadlegujejo otroke, ki hodijo na igrišče in stadion pri šoli v Šentjerneju, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z onesnaženostjo podtalnice na Dravskem in Ptujskem polju in vprašljivih zalog vode, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
8. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z razrešitvijo romske problematike v KS Senuše, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odstranjevanjem onesnažene zemljine v Celju, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
23. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neizpolnjenimi obveznostmi iz prava EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z višino sejnine nadzornih svetov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s povračilom stroškov v zvezi z delom, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
21. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo na železniški postaji na Vidmu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s pokritostjo signalov na slovenskem avtocestnem križu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo protihrupnih ograj, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z HE na spodnji Savi, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
9. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prodajo Adrie nemškemu skladu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo protipoplavne zaščite v občini Brežice, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z vandalskim izkopom groba na stadionu v Krškem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
7. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom AKOS glede lokalne problematike, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom AKOS glede lokalne problematike, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
1. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s položnico Policije brez QR kode, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
26. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s težavami mobilnih učiteljev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vrnitvijo policijske uprave v Krško, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z mostom na Brodu pri Podbočju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
18. 9. 2019
13. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z jubilejnimi nagradami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovno nesrečo v Premogovniku Velenje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s proaktivnim javnim objavljanjem podatkov o zaposljivosti diplomantov po programih in fakultetah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
6. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odkritjem neznane bolezni, ki jo povezujejo z vejpanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s porastom bolezni mišje mrzlice, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
4. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ekološkim onesnaženjem morja pred Žusterno, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
26. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z prostorskimi akti v zaselku Slami, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z plačevanjem obveznosti do države, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z neustrezno prijavo prebivališča, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z prostorskimi akti v zaselku Slami, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z fekalno kontaminacijo občutljivega kraškega območja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z plačevanjem obveznosti do države, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z neustrezno prijavo prebivališča, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z fekalno kontaminacijo občutljivega kraškega območja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
24. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
23. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem zasebnih šol, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem zasebnih šol, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
22. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odhodom iz policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s sestavljenimi zdravstvenimi opozorili, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z vplivom nove uredbe na OPN, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z odhodom iz policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s sestavljenimi zdravstvenimi opozorili, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z vplivom nove uredbe na OPN, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
18. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s Poročilom o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2018, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s povzročeno škodo divjadi, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi s Poročilom o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2018, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s povzročeno škodo divjadi, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zavarovanjem za mlade voznike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odstranitvijo cestninske postaje na Dobu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom SloWolf, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z valutami v slovenskih predpisih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi dirkališčem "Gaj" na letališču Cerklje ob Krki, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zaprtjem ceste mimo Državnega zbora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pridobivanjem podatkov s strani uradnih oseb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s sklepom vlade o znižanju nadomestila občini Krško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
4. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z »normiranci« in ugotavljanjem zadostnih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z ugotavljanjem zadostnih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s Predlogom zakona o dopolnitvah Zakona o letalstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
28. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z družbenim premoženjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s potekom trase tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
26. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s povračilom stroškov za prevoz na delo in z dela, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo mrhovišč oziroma krmišč za medvede, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi s projekom SloWolf, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 6. 2019
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ustavitvijo projekta HE Mokrice, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
13. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko železniškega prevoza, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z namero škodljive spremembe statuta Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
10. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s škodljivim čezmejnim vplivom »žaveljske železarne«, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
7. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s padanjem dreves na cesto in odgovornosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s terminalom za utekočinjen zemeljski plin na Krku, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z mostom za pešce in kolesarje v občini Krško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
29. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s korupcijo v Erasmus + agenciji Movit, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s požari v sortirnici v Lenartu in vplivom na zdravje ljudi in varno okolje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
21. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s plačilom družbi DARS v primeru zavarovanja ovire, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s koncesijami premogovnika Velenje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
14. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prijavo pridelka in upravičenosti do povračila škode zaradi pozebe ali toče, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
10. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nakupom dnevne vozovnice na vlaku, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z vožnjo tovornjakov po odstavnem pasu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
7. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delom na cesti in preplastitvijo vozišča, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z nesposobnostjo dela CSD v primeru odločanja za dodelitev denarne socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z zamenjavo vinjete, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
18. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z problematiko cestnega prevozništva v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z oblikami dela za upokojenca in nosečnice v času porodniške, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko povezave Krškega in ostale Slovenije z javnim železniškim prevozom, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za zdravje za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s poimenovanjem in preimenovanjem ulic in trgov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z onesnaženostjo zraka, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
10. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z umestitvijo zdravstvenih domov pod pristojnost države, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vodnima viroma na Krškem polju, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
18. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z umestitvijo zdravstvenih domov pod pristojnost države, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
7. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z varovanjem Državnega zbora, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
6. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za zdravje za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za obrambo za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavila vprašanje v zvezi z sestavo okrajnih volilnih komisij, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Nuklearno elektrarno Krško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
26. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s poimenovanjem in preimenovanjem ulic in trgov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
22. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z organizacijo Policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo tretje razvojne osi Novo mesto - Metlika, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s križišči na državni cesti v občini Medvode, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
15. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neprevoznostjo na glavni cesti Zagorje-Trbovlje zaradi skalnega podora, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s poročilom o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. december 2017, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z javnim razpisom glede sofinanciranja plačila trenerja, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
13. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo dokončanja visokošolskega študija, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
7. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s poimenovanjem in preimenovanjem ulic in trgov, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
6. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z pravosodnimi policisti, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
1. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru oporečnega govejega mesa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem mostov na cestnem omrežju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izgnanci, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za umirjanje prometa na cestnem omrežju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
22. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki javnih blagajn za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
16. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi izvajanjem resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2017, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
21. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s Termoelektrarno Šoštanj blok 6, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z organizacijo Policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z odlagališčem radioaktivnih odpadkov v Krškem, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
7. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z povračilom vojne škode izgnancem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi ukinjanjem krajevnih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
24. 9. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z sklepanjem obveznih zavarovanj odgovornosti, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi sklepanjem obveznih zavarovanj odgovornosti, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.