Dušan Šiško

SNS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SNS
Prejel 877 glasov v okraju Krško
Število mandatov: 1
Prejšnji status: strokovni sodelavec za krajevne skupnosti, občina Krško
Izobrazba: univ.dipl.ing.logistike
Starost: 50 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

18. 6. 2019
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
17. 6. 2019
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ustavitvijo projekta HE Mokrice, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
13. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z namero škodljive spremembe statuta Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko železniškega prevoza, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
10. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s škodljivim čezmejnim vplivom »žaveljske železarne«, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
7. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z mostom za pešce in kolesarje v občini Krško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s terminalom za utekočinjen zemeljski plin na Krku, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s padanjem dreves na cesto in odgovornosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
29. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s korupcijo v Erasmus + agenciji Movit, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 5. 2019
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
23. 5. 2019
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
22. 5. 2019
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi s požari v sortirnici v Lenartu in vplivom na zdravje ljudi in varno okolje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
21. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s plačilom družbi DARS v primeru zavarovanja ovire, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
20. 5. 2019
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
17. 5. 2019
Govoril na 23. izredna seja Državni zbor
Govoril na 23. izredna seja Državni zbor
Govoril na 23. izredna seja Državni zbor
Govoril na 23. izredna seja Državni zbor
Govoril na 23. izredna seja Državni zbor
Govoril na 23. izredna seja Državni zbor
Govoril na 23. izredna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami premogovnika Velenje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
14. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s prijavo pridelka in upravičenosti do povračila škode zaradi pozebe ali toče, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ustavitvijo projekta HE Mokrice, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
13. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z namero škodljive spremembe statuta Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko železniškega prevoza, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
10. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s škodljivim čezmejnim vplivom »žaveljske železarne«, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
7. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s padanjem dreves na cesto in odgovornosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s terminalom za utekočinjen zemeljski plin na Krku, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z mostom za pešce in kolesarje v občini Krško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
29. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s korupcijo v Erasmus + agenciji Movit, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s požari v sortirnici v Lenartu in vplivom na zdravje ljudi in varno okolje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
21. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s plačilom družbi DARS v primeru zavarovanja ovire, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
17. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami premogovnika Velenje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
14. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s prijavo pridelka in upravičenosti do povračila škode zaradi pozebe ali toče, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
10. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nakupom dnevne vozovnice na vlaku, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z vožnjo tovornjakov po odstavnem pasu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
7. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z delom na cesti in preplastitvijo vozišča, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z nesposobnostjo dela CSD v primeru odločanja za dodelitev denarne socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z zamenjavo vinjete, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
18. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z problematiko cestnega prevozništva v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z oblikami dela za upokojenca in nosečnice v času porodniške, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko povezave Krškega in ostale Slovenije z javnim železniškim prevozom, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za zdravje za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s poimenovanjem in preimenovanjem ulic in trgov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z onesnaženostjo zraka, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
10. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z umestitvijo zdravstvenih domov pod pristojnost države, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vodnima viroma na Krškem polju, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
18. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z umestitvijo zdravstvenih domov pod pristojnost države, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
7. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z varovanjem Državnega zbora, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
6. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za zdravje za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z sestavo okrajnih volilnih komisij, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za obrambo za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
1. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Nuklearno elektrarno Krško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
26. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s poimenovanjem in preimenovanjem ulic in trgov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
22. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s križišči na državni cesti v občini Medvode, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo tretje razvojne osi Novo mesto - Metlika, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z organizacijo Policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
15. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s poročilom o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. december 2017, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z javnim razpisom glede sofinanciranja plačila trenerja, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z neprevoznostjo na glavni cesti Zagorje-Trbovlje zaradi skalnega podora, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
13. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo dokončanja visokošolskega študija, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
7. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s poimenovanjem in preimenovanjem ulic in trgov, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
6. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z pravosodnimi policisti, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
1. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem mostov na cestnem omrežju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru oporečnega govejega mesa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izgnanci, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za umirjanje prometa na cestnem omrežju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
22. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki javnih blagajn za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
16. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi izvajanjem resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2017, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
21. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s Termoelektrarno Šoštanj blok 6, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z organizacijo Policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
16. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z odlagališčem radioaktivnih odpadkov v Krškem, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
7. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi ukinjanjem krajevnih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z povračilom vojne škode izgnancem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
24. 9. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z sklepanjem obveznih zavarovanj odgovornosti, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi sklepanjem obveznih zavarovanj odgovornosti, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Dušan Šiško
Povprečje
Največ
61%
61
14.6333333333333%
15
142%
Franc Trček
142