Dušan Šiško

SNS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SNS
Prejela 877 glasov v okraju Krško
Število mandatov: 1
Prejšnji status: strokovni sodelavec za krajevne skupnosti, občina Krško
Izobrazba: univ.dipl.ing.logistike
Starost: 52 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

12. 4. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s pošiljanjem bolniškega lista, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z aktivnostmi in pristojnostmi lokalne skupnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pravico do informiranja v davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zavezujočimi informacijami v davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vnaprejšnjimi cenovnimi sporazumi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z načeli davčnega postopka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z razkritjem davčnih podatkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z varovanjem davčne tajnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s kontrolo transakcijskih računov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s sodelovanjem v davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izterjavo davčnega odtegljaja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z davčnimi napovedmi pri oprostitvah davka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pritožbami v davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s presojo dokazov v davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z odločbami v davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z navideznimi pravnimi posli, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odpisi davčnih obveznosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki skupnega dogovora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z aktivnostmi in pristojnostmi lokalne skupnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z obrestmi v davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vnaprejšnjimi oprostitvami davčnega odtegljaja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo gradu Šrajbarski Turn v Leskovcu pri Krškem, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
18. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z vročanjem preko e-davkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi v davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z davčnimi nadzori v korist zavezanca, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z upravno pomočjo v davčnih zadevah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zavarovanjem davčne obveznosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odločbami v dohodninskih zadevah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnim časom na bencinskih servisih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z čezmejnim opravljanjem storitev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z obravnavo tujih potrdil o davčnem rezidentstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odpravo dvojnega obdavčevanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z uveljavljanjem ugodnosti iz mednarodnih pogodb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s sedežem policijske uprave za južno mejo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

12. 4. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s pošiljanjem bolniškega lista, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z aktivnostmi in pristojnostmi lokalne skupnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pravico do informiranja v davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zavezujočimi informacijami v davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vnaprejšnjimi cenovnimi sporazumi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z načeli davčnega postopka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z razkritjem davčnih podatkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z varovanjem davčne tajnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s kontrolo transakcijskih računov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s sodelovanjem v davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izterjavo davčnega odtegljaja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z davčnimi napovedmi pri oprostitvah davka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pritožbami v davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s presojo dokazov v davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z odločbami v davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z navideznimi pravnimi posli, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odpisi davčnih obveznosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z aktivnostmi in pristojnostmi lokalne skupnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vnaprejšnjimi oprostitvami davčnega odtegljaja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z obrestmi v davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki skupnega dogovora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo gradu Šrajbarski Turn v Leskovcu pri Krškem, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
18. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z davčnimi nadzori v korist zavezanca, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi v davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vročanjem preko e-davkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z upravno pomočjo v davčnih zadevah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zavarovanjem davčne obveznosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odločbami v dohodninskih zadevah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnim časom na bencinskih servisih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z uveljavljanjem ugodnosti iz mednarodnih pogodb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z obravnavo tujih potrdil o davčnem rezidentstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odpravo dvojnega obdavčevanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z čezmejnim opravljanjem storitev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s sedežem policijske uprave za južno mejo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
27. 1. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z uveljavljanjem davčnih ugodnosti vnaprej, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 1. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s testiranji na mejnem prehodu Obrežju, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za zdravje.
22. 1. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo odlagališča NSRAO in delovanjem agencije ARAO, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
11. 1. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s producentsko odgovornostjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
4. 1. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo FURS-a pri krajah delavcem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z davčnim rezidentstvom napotenih delavcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nerealno nizkimi dohodki napotenih delavcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odločanjem organa druge stopnje o pritožbi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z uporabo ZUP v davčnih postopkih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 12. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zaprosilom za posredovanje podatkov o dohodkih in obračunanih davkih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zavrnitvijo oziroma zavrženjem vloge, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 12. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z učinki nadzorov DDV in DMV, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 12. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogom Zakona o Javnem skladu Sklada za financiranje razgradnje NE Krško, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
11. 12. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogom Zakona o Javnem skladu Sklada za financiranje razgradnje NE Krško, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
10. 12. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s poslovanjem preko e-davkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s strokovnostjo uslužbencev Finančne uprave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s posledicami razveljavitve 68.a člena ZDavP-2, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z epidemiološko sliko po državljanstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z manjkajočo dokumentacijo v davčnih postopkih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z NPU in podkupninami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z novimi ukrepi zaradi epidemije Covid, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
12. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z davčnim postopkom in mednarodnimi pogodbami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pravico do koriščenja bolniške odsotnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s pisnimi obračuni plače in izvršbo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z Inšpektoratom RS za delo, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z Inšpektoratom RS za delo, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s kriminalnimi dejanji na Dolenjskem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s kriminalnimi dejanji na Dolenjskem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
15. 10. 2020
13. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z evidencami upravnih enot, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s Predlogom Zakona o Javnem Skladu za financiranje razgradnje NEK, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s Predlogom zakona o spremembi Zakona o prevozih v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
2. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z upravičenci do denarne socialne pomoči, ki bi opravljali družbeno koristna dela, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo parkirišč P+R ob izvozu AC Smednik, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
31. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z državo izvora okuženih oseb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odpravo birokracije v davčnih postopkih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s povračilom potnih stroškov ZZZS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z romsko problematiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s kadrovskimi zadevami in izobrazbo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nadaljnjimi ukrepi ob širjenju koronavirusa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o sodiščih, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
2. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z delodajalci, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo predora Golovec, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
12. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi državno proslavo ob 500-letnici rojstva Adama Bohoriča, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
9. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s kriminalom na področju okolja, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo kredita za hibridna vozila, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odkrivanjem okoljskega kriminala, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s tekom rokov v kazenskem postopku, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
5. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s kršitvami zakona o javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z relativno vlago v prostorih in njenimi rešitvami, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
1. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s prometom v trgovini v času COVID-19, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odloženimi smetmi k udornici Risnik v Divači, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z nepotrebnim časopisom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z odlagališčem NSRAO, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z nepravilnostmi v nadzorih tehničnih pregledov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s prevozniki in njihovo panogo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z umrljivostjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s sporno postavitvijo manjše elektrarne, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
8. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z umrljivostjo zaradi radona, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zaščito reke Krke na Dvoru, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z namestitvijo opozorilnih tabel na nadhodu železniške proge v Krškem, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s poškodbami zaradi vožnje električnih skirojev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z delovno uspešnostjo direktorjev javnih zavodov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom AKOS glede lokalne problematike, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z eko subvencijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z okoljskim kriminalom, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
29. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z relativno vlago v prostorih in njenimi rešitvami, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z upadom kreditiranja prebivalstva, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko vgradnje dvigal v večstanovanjskih stavbah, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z učinkovitostjo novo imenovanih sodnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
22. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z letošnjo maturo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z migranti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z omogočanjem šole vožnje za izvajanje njihovih dejavnosti,, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
30. 3. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo delavcev v proizvodnji, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo delavcev v proizvodnji, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
26. 3. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s podvozom Pragersko, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s podvozom Pragersko, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s Krkinim skladiščem nevarnih snovi v Krškem, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom AKOS glede lokalne problematike, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi z odškodninsko odgovornostjo za primer jedrske nesreče v NEK, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade, ki opravlja tekoče posle.
27. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s poškodbami zaradi vožnje električnih skirojev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z umrljivostjo zaradi radona, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z odstrelom medvedov in volkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi eko subvencijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo struge reke Krke, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi z namestitvijo opozorilnih tabel na nadhodu železniške proge v Krškem, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle.
5. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z uveljavljanjem davčne olajšave za vzdrževane družinske člane, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ki opravlja tekoče posle.
28. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
27. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko Urgence ZD Krško, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadgradnjo železniške postaje Krško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z odpadnim blatom, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
22. 1. 2020
Zastavila vprašanje s poslovanjem Splošne bolnišnice Brežice, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s KPK, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavila vprašanje v zvezi s prekategorizacijo cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
17. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zavrženo kazensko ovadbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
15. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nakupom opreme za civilno zaščito, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
14. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s sodnimi izvedenci, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi s prekategorizacijo cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje vprašanje v zvezi z vzdrževanjem plinovodov, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izpopolnjevanjem javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
20. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z visokim šolstvom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odlaganjem izrabljenih sončnih celic, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z problematiko neavtohtonega prebivalstva, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z prebivališčem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem KPK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko tujcev, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
10. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s predolgimi čakalnimi dobami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z vzdrževanjem plinovodov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
6. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z učnimi načrti, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
5. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Ministrstva za okolje in prostor, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Centrov za socialno delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
29. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s HE Mokrice, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z onesnaženjem Markovske lagune, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
21. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s kritičnim pomanjkanjem postelj v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z vključevanjem gasilcev na prireditve ob državnih praznikih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem projektov s fosilnimi gorivi, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
18. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z besedno zvezo ˝izjemni pomen˝, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi s ceno pogonskih goriv, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sončnimi elektrarnami, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s sredstvi za podnebne spremembe, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
13. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Romi, ki nadlegujejo otroke, ki hodijo na igrišče in stadion pri šoli v Šentjerneju, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z onesnaženostjo podtalnice na Dravskem in Ptujskem polju in vprašljivih zalog vode, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
8. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z razrešitvijo romske problematike v KS Senuše, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odstranjevanjem onesnažene zemljine v Celju, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
23. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neizpolnjenimi obveznostmi iz prava EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z višino sejnine nadzornih svetov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s povračilom stroškov v zvezi z delom, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
21. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo na železniški postaji na Vidmu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s pokritostjo signalov na slovenskem avtocestnem križu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo protihrupnih ograj, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z HE na spodnji Savi, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
9. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prodajo Adrie nemškemu skladu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo protipoplavne zaščite v občini Brežice, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z vandalskim izkopom groba na stadionu v Krškem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
7. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom AKOS glede lokalne problematike, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom AKOS glede lokalne problematike, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
1. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s položnico Policije brez QR kode, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
26. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s težavami mobilnih učiteljev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vrnitvijo policijske uprave v Krško, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z mostom na Brodu pri Podbočju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
18. 9. 2019
13. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delovno nesrečo v Premogovniku Velenje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z jubilejnimi nagradami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s proaktivnim javnim objavljanjem podatkov o zaposljivosti diplomantov po programih in fakultetah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
6. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odkritjem neznane bolezni, ki jo povezujejo z vejpanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s porastom bolezni mišje mrzlice, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
4. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ekološkim onesnaženjem morja pred Žusterno, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
26. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z prostorskimi akti v zaselku Slami, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z plačevanjem obveznosti do države, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z neustrezno prijavo prebivališča, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z plačevanjem obveznosti do države, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z neustrezno prijavo prebivališča, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z prostorskimi akti v zaselku Slami, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z fekalno kontaminacijo občutljivega kraškega območja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z fekalno kontaminacijo občutljivega kraškega območja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
24. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
23. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem zasebnih šol, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem zasebnih šol, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
22. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sestavljenimi zdravstvenimi opozorili, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z odhodom iz policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s sestavljenimi zdravstvenimi opozorili, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z vplivom nove uredbe na OPN, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z odhodom iz policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z vplivom nove uredbe na OPN, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
18. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s povzročeno škodo divjadi, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi s Poročilom o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2018, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s povzročeno škodo divjadi, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi s Poročilom o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2018, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
17. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zavarovanjem za mlade voznike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odstranitvijo cestninske postaje na Dobu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom SloWolf, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z valutami v slovenskih predpisih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi dirkališčem "Gaj" na letališču Cerklje ob Krki, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zaprtjem ceste mimo Državnega zbora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pridobivanjem podatkov s strani uradnih oseb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s sklepom vlade o znižanju nadomestila občini Krško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
4. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z »normiranci« in ugotavljanjem zadostnih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z ugotavljanjem zadostnih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s Predlogom zakona o dopolnitvah Zakona o letalstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
28. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z družbenim premoženjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s potekom trase tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
26. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s povračilom stroškov za prevoz na delo in z dela, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s projekom SloWolf, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo mrhovišč oziroma krmišč za medvede, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 6. 2019
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ustavitvijo projekta HE Mokrice, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
13. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z namero škodljive spremembe statuta Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko železniškega prevoza, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
10. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s škodljivim čezmejnim vplivom »žaveljske železarne«, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
7. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s padanjem dreves na cesto in odgovornosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s terminalom za utekočinjen zemeljski plin na Krku, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z mostom za pešce in kolesarje v občini Krško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
29. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s korupcijo v Erasmus + agenciji Movit, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s požari v sortirnici v Lenartu in vplivom na zdravje ljudi in varno okolje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
21. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s plačilom družbi DARS v primeru zavarovanja ovire, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s koncesijami premogovnika Velenje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
14. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prijavo pridelka in upravičenosti do povračila škode zaradi pozebe ali toče, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
10. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nakupom dnevne vozovnice na vlaku, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z vožnjo tovornjakov po odstavnem pasu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
7. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delom na cesti in preplastitvijo vozišča, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z nesposobnostjo dela CSD v primeru odločanja za dodelitev denarne socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z zamenjavo vinjete, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
18. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z problematiko cestnega prevozništva v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z oblikami dela za upokojenca in nosečnice v času porodniške, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s poimenovanjem in preimenovanjem ulic in trgov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za zdravje za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko povezave Krškega in ostale Slovenije z javnim železniškim prevozom, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z onesnaženostjo zraka, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
10. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z umestitvijo zdravstvenih domov pod pristojnost države, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vodnima viroma na Krškem polju, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
18. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z umestitvijo zdravstvenih domov pod pristojnost države, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
7. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z varovanjem Državnega zbora, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
6. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z sestavo okrajnih volilnih komisij, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za zdravje za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za obrambo za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Nuklearno elektrarno Krško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
26. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s poimenovanjem in preimenovanjem ulic in trgov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
22. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s križišči na državni cesti v občini Medvode, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo tretje razvojne osi Novo mesto - Metlika, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z organizacijo Policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
15. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neprevoznostjo na glavni cesti Zagorje-Trbovlje zaradi skalnega podora, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s poročilom o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. december 2017, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z javnim razpisom glede sofinanciranja plačila trenerja, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
13. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo dokončanja visokošolskega študija, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
7. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s poimenovanjem in preimenovanjem ulic in trgov, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
6. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z pravosodnimi policisti, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
1. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru oporečnega govejega mesa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem mostov na cestnem omrežju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izgnanci, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za umirjanje prometa na cestnem omrežju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
22. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki javnih blagajn za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
16. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi izvajanjem resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2017, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
21. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s Termoelektrarno Šoštanj blok 6, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z organizacijo Policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z odlagališčem radioaktivnih odpadkov v Krškem, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
7. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi ukinjanjem krajevnih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z povračilom vojne škode izgnancem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
24. 9. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z sklepanjem obveznih zavarovanj odgovornosti, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi sklepanjem obveznih zavarovanj odgovornosti, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.