Dušan Šiško

SNS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SNS
Prejel 877 glasov v okraju Krško
Število mandatov: 1
Prejšnji status: strokovni sodelavec za krajevne skupnosti, občina Krško
Izobrazba: univ.dipl.ing.logistike
Starost: 50 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

18. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z problematiko cestnega prevozništva v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 4. 2019
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z oblikami dela za upokojenca in nosečnice v času porodniške, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 4. 2019
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi s poimenovanjem in preimenovanjem ulic in trgov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko povezave Krškega in ostale Slovenije z javnim železniškim prevozom, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za zdravje za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z onesnaženostjo zraka, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
10. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z umestitvijo zdravstvenih domov pod pristojnost države, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
3. 4. 2019
Govoril na 7. redna seja Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
Govoril na 7. redna seja Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
Govoril na 7. redna seja Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
Govoril na 7. redna seja Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
27. 3. 2019
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
26. 3. 2019
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
25. 3. 2019
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. nujna seja Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
22. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vodnima viroma na Krškem polju, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
18. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z umestitvijo zdravstvenih domov pod pristojnost države, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
8. 3. 2019
7. 3. 2019
Govoril na 5. redna seja Državni zbor
Govoril na 5. redna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi z varovanjem Državnega zbora, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

18. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z problematiko cestnega prevozništva v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z oblikami dela za upokojenca in nosečnice v času porodniške, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za zdravje za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s poimenovanjem in preimenovanjem ulic in trgov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko povezave Krškega in ostale Slovenije z javnim železniškim prevozom, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z onesnaženostjo zraka, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
10. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z umestitvijo zdravstvenih domov pod pristojnost države, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vodnima viroma na Krškem polju, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
18. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z umestitvijo zdravstvenih domov pod pristojnost države, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
7. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z varovanjem Državnega zbora, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
6. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za obrambo za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za zdravje za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z sestavo okrajnih volilnih komisij, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
1. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Nuklearno elektrarno Krško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
26. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s poimenovanjem in preimenovanjem ulic in trgov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
22. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z organizacijo Policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo tretje razvojne osi Novo mesto - Metlika, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s križišči na državni cesti v občini Medvode, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
15. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s poročilom o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. december 2017, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z javnim razpisom glede sofinanciranja plačila trenerja, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z neprevoznostjo na glavni cesti Zagorje-Trbovlje zaradi skalnega podora, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
13. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo dokončanja visokošolskega študija, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
7. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s poimenovanjem in preimenovanjem ulic in trgov, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
6. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z pravosodnimi policisti, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
1. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru oporečnega govejega mesa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem mostov na cestnem omrežju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
25. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izgnanci, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za umirjanje prometa na cestnem omrežju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
22. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki javnih blagajn za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
16. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi izvajanjem resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2017, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
21. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s Termoelektrarno Šoštanj blok 6, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z organizacijo Policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
16. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z odlagališčem radioaktivnih odpadkov v Krškem, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
7. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi ukinjanjem krajevnih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z povračilom vojne škode izgnancem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
24. 9. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z sklepanjem obveznih zavarovanj odgovornosti, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi sklepanjem obveznih zavarovanj odgovornosti, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Dušan Šiško
Povprečje
Največ
45%
45
11.9444444444444%
12
120%
Franc Trček
120