Elena Zavadlav Ušaj

SDS

koalicija

Napaka

Pri nalaganju kartice je prišlo do napake.
Failed to render card: /p/govori operation exceeded time limit

Besede, ki jo/ga zaznamujejo

Brez govorov.

Napaka

Pri nalaganju kartice je prišlo do napake.
Failed to render card: /p/stevilo-izgovorjenih-besed Request failed with status code 404 (https://analize.nov.parlameter.si/v1/p/getNumberOfSpokenWords/1090)

Povprečno število govorov na sejo

Elena Zavadlav Ušaj
Povprečje
Največ
1%
1
4%
4
37%
Branko Simonovič
37

Napaka

Pri nalaganju kartice je prišlo do napake.
Failed to render card: /p/besedni-zaklad Request failed with status code 404 (https://analize.nov.parlameter.si/v1/p/getVocabularySize/1090)

Napaka

Pri nalaganju kartice je prišlo do napake.
Failed to render card: /p/stilne-analize Request failed with status code 404 (https://analize.nov.parlameter.si/v1/p/getStyleScores/1090)