Eva Irgl

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 3498 glasov v okraju Ajdovščina
Število mandatov: 5
Prejšnji status: poslanka
Izobrazba: gimnazijska maturantka
Starost: 43 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

9. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami primarnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pomanjkanja zdravnikov družinske medicine, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem zdravstvene oskrbe, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
8. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z družinskimi pomočniki in osebnimi asistenti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
26. 9. 2019
24. 9. 2019
23. 9. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
12. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
6. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odpravo korupcijskih tveganj in ukrepi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pirotehničnimi sredstvi, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zdravje.
3. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem vprašanja priseljencev v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
26. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z napakami in zlorabami v pravosodju, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
15. 7. 2019
Govorila na 14. nujna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
12. 7. 2019
Govorila na 10. redna seja Državni zbor
Govorila na 10. redna seja Državni zbor
Govorila na 10. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

9. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami primarnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pomanjkanja zdravnikov družinske medicine, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem zdravstvene oskrbe, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
8. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z družinskimi pomočniki in osebnimi asistenti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
12. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
6. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odpravo korupcijskih tveganj in ukrepi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pirotehničnimi sredstvi, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zdravje.
3. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem vprašanja priseljencev v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
26. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z napakami in zlorabami v pravosodju, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko slepih in slabovidnih otrok, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
29. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s popravo krivic, ki se že več let dogajajo staršem slepih in slabovidnih otrok v povezavi z dodatkom za nego otroka in dodatkom za pomoč in postrežbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vprašanjem vpadanja na frekvence, ki so po ženevskem sporazumu dodeljene slovenskim radijskim postajam, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
19. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z učinkovitostjo pregona bančne kriminalitete, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pomanjkanja zdravnikov družinske medicine, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
7. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pomanjkanja zdravnikov družinske medicine, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
6. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo zdravniške pravice predpisovanja receptov za osebno rabo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
18. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z razmerami v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
20. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
19. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z energetsko revščino v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z napovedanimi spremembami Zakona o kazenskem postopku, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z revščino v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Eva Irgl
Povprečje
Največ
26%
26
17.9666666666667%
18
168%
Franc Trček
168