Franc Kramar

SAB

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SAB
Prejel 1055 glasov v okraju Radovljica I
Število mandatov: 1
Prejšnji status: župan občine Bohinj
Izobrazba: univerzitetni diplomirani inžinir lesarstva
Starost: 59 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

12. 7. 2019
10. 7. 2019
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
27. 6. 2019
Govoril na 9. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
20. 6. 2019
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
18. 6. 2019
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
17. 6. 2019
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 6. 2019
Govoril na 12. nujna seja (skupna seja) Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 12. nujna seja (skupna seja) Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 12. nujna seja (skupna seja) Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 12. nujna seja (skupna seja) Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
30. 5. 2019
Govoril na 8. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
28. 5. 2019
23. 5. 2019
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s Triglavskim narodnim parkom, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
22. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pregonom gospodarskega in bančnega kriminala, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
1. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pregonom bančnega in gospodarskega kriminala, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
24. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pregonom gospodarskega in bančnega kriminala, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
19. 7. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s Triglavskim narodnim parkom, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Franc Kramar
Povprečje
Največ
6%
6
14.6333333333333%
15
142%
Franc Trček
142

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Franc Kramar
Povprečje
Največ
80.4347826086957%
80
86.0730141446159%
86
100%
Tina Heferle
Meira Hot
Aljaž Kovačič
100