Franc Kramar

SAB

opozicija

NEAKTIVEN

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SAB
Prejela 1055 glasov v okraju Radovljica I
Število mandatov: 1
Prejšnji status: župan občine Bohinj
Izobrazba: univerzitetni diplomirani inžinir lesarstva
Starost: 61 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

29. 12. 2020
18. 12. 2020
25. 11. 2020
27. 10. 2020
21. 10. 2020
19. 10. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
17. 10. 2020
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
15. 10. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
14. 10. 2020
Govorila na 23. nujna seja Odbor za pravosodje
5. 10. 2020
NI glasovala za Navzočnost
NI glasovala za Dnevni red v celoti
30. 9. 2020

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

6. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s kmečkimi pokojninami, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z blejsko obvoznico ter gorenjsko železniško progo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi izvedbo zimskih olimpijskih iger, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
11. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delom Inšpektorata za okolje in prostor, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko dolgotrajnih postopkov in zastaranja, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s Triglavskim narodnim parkom, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pregonom gospodarskega in bančnega kriminala, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pregonom bančnega in gospodarskega kriminala, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
24. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pregonom gospodarskega in bančnega kriminala, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
19. 7. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s Triglavskim narodnim parkom, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.