Franc Rosec

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejel 3108 glasov v okraju Velenje II
Število mandatov: 1
Prejšnji status: vodja strojnega področja v Termoelektrarni Šoštanj
Izobrazba: magister stroke s področja energetike
Starost: 52 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

12. 7. 2019
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
10. 7. 2019
5. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s karavanškim predorom in 3. razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
20. 6. 2019
18. 6. 2019
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijami odlagališč, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
12. 6. 2019
Govoril na 12. nujna seja (skupna seja) Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11. 6. 2019
Govoril na 13. nujna seja (skupna seja) Odbor za zadeve Evropske unije
Govoril na 13. nujna seja (skupna seja) Odbor za zadeve Evropske unije
Govoril na 13. nujna seja (skupna seja) Odbor za zadeve Evropske unije
28. 5. 2019
23. 5. 2019
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor
Govoril na 8. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

5. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s karavanškim predorom in 3. razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijami odlagališč, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Bolnišnico Topolšica, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem sredstev za zapiranje premogovnikov, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
1. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami za premogovnike, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
11. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s poplavno ogroženostjo naselij ob reki Paki, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
16. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s prihodnostjo Bolnišnice Topolšica in objektov v lasti bolnišnice, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Franc Rosec
Povprečje
Največ
7%
7
16.8444444444444%
17
160%
Franc Trček
160

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Franc Rosec
Povprečje
Največ
87.7263581488934%
88
87.078036532661%
87
100%
Meira Hot
Tadeja Šuštar
Dušan Verbič
100