Franc Trček

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Prejel 1155 glasov v okraju Maribor IV
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: doktor znanosti iz sociologije
Starost: 50 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

4. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo transparentnega in odgovornega kadrovanja na vse javne funkcije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo informacijske infrastrukture na SVRK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkljivim razvojem železniškega prometa v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z galerijsko zaščito železniškega koridorja v Zasavju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 11. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Govoril na 29. izredna seja Državni zbor
Govoril na 29. izredna seja Državni zbor
Govoril na 29. izredna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi z infrastrukturno prenovo mreže našega javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo slovenskega zobozdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s protikorupcijskim nadzorom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vsebinskimi mrežami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z dobrimi praksami na področju arhitekturne in urbanistične prenove, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z inšpekcijskim nadzorom domov za starejše občane, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s povprečno efektivno davčno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 11. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
21. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
20. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z umeščanjem gradnje žičnic v slovensko infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpodbujanjem ekološko naravnanega gradbeništva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odkupom objekta predvidenega za dom starejših občanov od DUTB, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem projektov kohezijske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem javnih domov za starejše občane, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z varovanjem kmetijskih zemljišč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
15. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z stanovanjskimi politikami, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
30. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem za namene predsedovanja Slovenije Evropski uniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
24. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
23. 10. 2019
22. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

4. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo informacijske infrastrukture na SVRK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkljivim razvojem železniškega prometa v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo transparentnega in odgovornega kadrovanja na vse javne funkcije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z galerijsko zaščito železniškega koridorja v Zasavju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z infrastrukturno prenovo mreže našega javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo slovenskega zobozdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s protikorupcijskim nadzorom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vsebinskimi mrežami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z inšpekcijskim nadzorom domov za starejše občane, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dobrimi praksami na področju arhitekturne in urbanistične prenove, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s povprečno efektivno davčno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z umeščanjem gradnje žičnic v slovensko infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odkupom objekta predvidenega za dom starejših občanov od DUTB, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem javnih domov za starejše občane, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem projektov kohezijske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpodbujanjem ekološko naravnanega gradbeništva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z varovanjem kmetijskih zemljišč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z stanovanjskimi politikami, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
30. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem za namene predsedovanja Slovenije Evropski uniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s ponovno zaposlitvijo outsourcanih delavcev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z železniško povezavo Ljubljana – Divača - Koper, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z naročili drobnih vrednosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vključevanjem Slovenije v javno razpravo o prihodnosti Evrope, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju zdravstvene nege, z izvajanjem 38. člena ZZDej-K, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
2. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom proračuna Evropske unije v navezavi na infrastrukturne projekte, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo javne razprave o morebitni gradnji drugega bloka nuklearne elektrarne, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s soudeležbo Slovenije v predlogu EU proračuna, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem neprekinjenega zdravstvenega varstva ter s tem povezanimi nadurami in dežurstvi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
9. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z monitoringom prenašalcev mišje mrzlice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z infrastrukturnimi ukrepi v slovenskem javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem vsem dostopne univerzalne poštne dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vrednotenjem izvajanja univerzalne poštne storitve, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prevzemom družbe Intereuropa d.o.o. s strani Pošte Slovenije d. o. o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovanim reševanjem problematike Pošte Slovenije d. o. o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s kriteriji in postopki pri izbiri izvajalcev infrastrukturnih razpisov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo brezplačnih vozovnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z naložbami v slovensko znanstveno-raziskovalno dejavnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z modernizacijo učnih akvarijev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z investiranjem v regionalni javni, zlasti železniški, potniški promet, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo pametne specializacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s Skladom državnih turističnih naložb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo slovenske migracijske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo nove strategije razvoja slovenskega turizma, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s ponovno uvedbo čezmejne povezave Metlika - Karlovac - Zagreb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s politiko razvojne pomoči za nekatere regije in lokalne skupnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s politiko razvoja slovenske lesno-predelovalne industrije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s paramilitarističnimi formacijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s nadzorom nad delovanjem Sklada državnih turističnih naložb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s finančnimi izdatki staršev in skrbnikov šolajočih se, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavljanjem geriatričnih oddelkov v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
18. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za finance.
17. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zmanjševanja kompetenc zdravstvenim tehnikom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano realizacijo regionalne bolnišnice gorenjske regije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zmanjševanja kompetenc zdravstvenim tehnikom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano izgradnjo NUK II in osrednje Mariborske knjižnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano izgradnjo NUK II in osrednje Mariborske knjižnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano realizacijo regionalne bolnišnice gorenjske regije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o mestnih občinah, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
3. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo preusmeritve železniškega tovornega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odstopi s poveljniških položajev v Slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s potencialno ekološko katastrofo zaradi razlitja kerozina, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s propadanjem letalske dejavnosti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo izboljšave sistema zbiranja in predelave odpadkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z neustrezno urejenimi odlagališči odpadkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z omenjanjem hitre železnice s strani vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prioritetnimi področji v okviru slovenskega predsedovanja EU 2021, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izjavami ministrice za infrastrukturo, vezanih na hitro železnico, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo nadgradnje obstoječega železniškega omrežja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo ponovne uvedbe magnetogramov sej vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s protiustavnimi napotitvami slovenske vojske na misije v tujino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z usodo mariborskega letališča in propadanjem letalske družbe Adria Airways, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo zdravil v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z bolniškimi odsotnostmi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
6. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s sistemskim reševanjem problematike debelosti otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s slabim stanjem informatizacije v slovenskem javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zapostavljenostjo problematike duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo novega pravilnika o preventivnih pregledih otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovanjem družbeno-prostorskega razvoja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi možnostjo odpiranja novih delovnih mest v občini Osilnica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pravico do bolniške za spremstvo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
15. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju domačih in umetnostnih obrti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s propadanjem obrti in podjetništva pri menjavi generacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za uresničevanje nacionalnega programa duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
13. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z modelom plačevanja zdravstvenih storitev SPP, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
26. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo optimizacije sistema zdravstvenih pregledov v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s srednjeročnimi politikami na področju pediatrije na primarni ravni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z napovedano širitvijo mreže slovenskega javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.