Franc Trček

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Prejel 1155 glasov v okraju Maribor IV
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: doktor znanosti iz sociologije
Starost: 50 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

10. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vključevanjem Slovenije v javno razpravo o prihodnosti Evrope, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju zdravstvene nege, z izvajanjem 38. člena ZZDej-K, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
2. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s soudeležbo Slovenije v predlogu EU proračuna, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo javne razprave o morebitni gradnji drugega bloka nuklearne elektrarne, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom proračuna Evropske unije v navezavi na infrastrukturne projekte, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 9. 2019
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
24. 9. 2019
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
23. 9. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
10. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem neprekinjenega zdravstvenega varstva ter s tem povezanimi nadurami in dežurstvi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
9. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z monitoringom prenašalcev mišje mrzlice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vrednotenjem izvajanja univerzalne poštne storitve, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem vsem dostopne univerzalne poštne dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z infrastrukturnimi ukrepi v slovenskem javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prevzemom družbe Intereuropa d.o.o. s strani Pošte Slovenije d. o. o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovanim reševanjem problematike Pošte Slovenije d. o. o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo pametne specializacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s Skladom državnih turističnih naložb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s kriteriji in postopki pri izbiri izvajalcev infrastrukturnih razpisov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo brezplačnih vozovnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z naložbami v slovensko znanstveno-raziskovalno dejavnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z modernizacijo učnih akvarijev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z investiranjem v regionalni javni, zlasti železniški, potniški promet, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s ponovno uvedbo čezmejne povezave Metlika - Karlovac - Zagreb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s politiko razvojne pomoči za nekatere regije in lokalne skupnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s politiko razvoja slovenske lesno-predelovalne industrije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s paramilitarističnimi formacijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s nadzorom nad delovanjem Sklada državnih turističnih naložb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s finančnimi izdatki staršev in skrbnikov šolajočih se, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavljanjem geriatričnih oddelkov v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo slovenske migracijske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo nove strategije razvoja slovenskega turizma, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 7. 2019
Govoril na 25. izredna seja Državni zbor
Govoril na 25. izredna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za finance.
17. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zmanjševanja kompetenc zdravstvenim tehnikom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano realizacijo regionalne bolnišnice gorenjske regije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zmanjševanja kompetenc zdravstvenim tehnikom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano realizacijo regionalne bolnišnice gorenjske regije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano izgradnjo NUK II in osrednje Mariborske knjižnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano izgradnjo NUK II in osrednje Mariborske knjižnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 7. 2019
10. 7. 2019

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

10. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vključevanjem Slovenije v javno razpravo o prihodnosti Evrope, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju zdravstvene nege, z izvajanjem 38. člena ZZDej-K, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
2. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom proračuna Evropske unije v navezavi na infrastrukturne projekte, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo javne razprave o morebitni gradnji drugega bloka nuklearne elektrarne, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s soudeležbo Slovenije v predlogu EU proračuna, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem neprekinjenega zdravstvenega varstva ter s tem povezanimi nadurami in dežurstvi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
9. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z monitoringom prenašalcev mišje mrzlice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z infrastrukturnimi ukrepi v slovenskem javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem vsem dostopne univerzalne poštne dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vrednotenjem izvajanja univerzalne poštne storitve, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prevzemom družbe Intereuropa d.o.o. s strani Pošte Slovenije d. o. o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovanim reševanjem problematike Pošte Slovenije d. o. o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s nadzorom nad delovanjem Sklada državnih turističnih naložb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s kriteriji in postopki pri izbiri izvajalcev infrastrukturnih razpisov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo brezplačnih vozovnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z naložbami v slovensko znanstveno-raziskovalno dejavnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z modernizacijo učnih akvarijev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z investiranjem v regionalni javni, zlasti železniški, potniški promet, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo pametne specializacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s Skladom državnih turističnih naložb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo slovenske migracijske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo nove strategije razvoja slovenskega turizma, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s ponovno uvedbo čezmejne povezave Metlika - Karlovac - Zagreb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s politiko razvojne pomoči za nekatere regije in lokalne skupnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s politiko razvoja slovenske lesno-predelovalne industrije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s paramilitarističnimi formacijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s finančnimi izdatki staršev in skrbnikov šolajočih se, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavljanjem geriatričnih oddelkov v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
18. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za finance.
17. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zmanjševanja kompetenc zdravstvenim tehnikom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano realizacijo regionalne bolnišnice gorenjske regije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zmanjševanja kompetenc zdravstvenim tehnikom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano izgradnjo NUK II in osrednje Mariborske knjižnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano izgradnjo NUK II in osrednje Mariborske knjižnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano realizacijo regionalne bolnišnice gorenjske regije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o mestnih občinah, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
3. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo preusmeritve železniškega tovornega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odstopi s poveljniških položajev v Slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s potencialno ekološko katastrofo zaradi razlitja kerozina, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo izboljšave sistema zbiranja in predelave odpadkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z neustrezno urejenimi odlagališči odpadkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s propadanjem letalske dejavnosti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s protiustavnimi napotitvami slovenske vojske na misije v tujino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo ponovne uvedbe magnetogramov sej vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prioritetnimi področji v okviru slovenskega predsedovanja EU 2021, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izjavami ministrice za infrastrukturo, vezanih na hitro železnico, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z omenjanjem hitre železnice s strani vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo nadgradnje obstoječega železniškega omrežja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z bolniškimi odsotnostmi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo zdravil v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z usodo mariborskega letališča in propadanjem letalske družbe Adria Airways, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
6. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo novega pravilnika o preventivnih pregledih otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s slabim stanjem informatizacije v slovenskem javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zapostavljenostjo problematike duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s sistemskim reševanjem problematike debelosti otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi možnostjo odpiranja novih delovnih mest v občini Osilnica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovanjem družbeno-prostorskega razvoja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pravico do bolniške za spremstvo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
15. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju domačih in umetnostnih obrti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za uresničevanje nacionalnega programa duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s propadanjem obrti in podjetništva pri menjavi generacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z modelom plačevanja zdravstvenih storitev SPP, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
26. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z napovedano širitvijo mreže slovenskega javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo optimizacije sistema zdravstvenih pregledov v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s srednjeročnimi politikami na področju pediatrije na primarni ravni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vsebino in formo projekta Predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z evalvacijo privatizirane infrastrukture v povezavi s slabo banko HETA, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko pretirane debelosti med slovenskimi mladostniki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo parkirišč ob ustanovah javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s preventivnimi ukrepi na področju urinske inkontinence, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami jemanja zdravila talidomid v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
19. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z davčno politiko, ki bo usmerjena v ozelenitev evropskega semestra, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z materiali, ki so v stiku s pitno vodo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z generacijskim prenosom lastništva v podjetjih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem problematike sovražnega govora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z visoko stopnjo smrtnosti na posameznih oddelkih manjših splošnih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z nakupi opreme za Slovensko vojsko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z neustreznim izvajanjem programov v nekaterih slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
7. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo vzpostavitve kadrovske politike znotraj Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zmanjšanjem številčnosti obsega Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z varovanjem vodovarstvenih območij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo državnega prostorskega načrta za širitev mariborskega letališča, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtom in časovnico razvoja paliativne dejavnosti v Republiki Slovenji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s predvidenim zmanjšanjem številčnosti sestave Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko politiko primarne ravni javnega zdravstva v naslednjem desetletju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s kršenjem 76. člena Ustave Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem potniškega železniškega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z odnosom Slovenije do jedrskega razoroževanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo pristopa k Pogodbi o prepovedi jedrskega orožja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s trajnostno usmerjeno sodobno tehnologijo kmetovanj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo razvoja javnega potniškega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko Javnega potniškega prometa na povezavi Maribor - Ljubljana, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem slovenskega morskega ribištva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z bodočo strategijo razvoja skupne kmetijske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nacionalno politiko razvoja in sofinanciranja raziskovalne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s preprečevanjem degradacije slovenskih travnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvajanjem Stadler garnitur v slovenskem železniškem prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo izboljšave ponudbe v slovenskem železniškem prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko anesteziologije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Strategije Splošne bolnišnice Jesenice 2018 - 2025, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
26. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z evalvacijo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z neprimernostjo naročila oklepnikov za Slovensko vojsko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z neprimernostjo naročila tovornjakov Ameriške vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo finančne okrepitve Civilne zaščite, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z usposabljanjem Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko klientelizma na področju javnih razpisov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s sistemom javnega naročanja v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo negovalnih oddelkov za starejše v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo reorganizacije socialnih politik v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo medgeneracijskega sodelovanja pri prenosu znanj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo zamenjave dotrajane opreme v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dokončanjem ureditve urgentnih centrov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odhajanjem medicinskih sester v javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko neplačevanja s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z analizo in izboljšavo informacijskih sistemov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vključenostjo ljudi v dolgotrajno oskrbo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo vzpostavitve informacijske platforme za slovensko zdravstvo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem in financiranjem gerontotehnologij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo enotne informatizacije mreže Centrov za socialno delo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo integralnega sistema za neposredne turistične rezervacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem manjših ponudnikov turističnih dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s »tailor-made« turizmom v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z regijsko konsolidacijo turističnih kapacitet v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s preoblikovanjem in izboljšavo strategije slovenskega turizma, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ohranjanjem in razvojem podružničnih osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvajanjem in financiranjem sistemskih rešitev nove vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ravnanjem kmetovalcev z bobri, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s kvaliteto in cenovno dostopnostjo učbenikov in učbeniških pripomočkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami bolonjskih študijskih programov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z evalvacijo obstoječih študijskih programov v slovenskem visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem bralne kulture v vzgojno varstvenih zavodih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izboljšavo in racionalizacijo mreže bolnišnic v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z evalvacijo omrežja slovenskih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odprtjem avtocestnega odseka Draženci - Gruškovje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi možnostjo izgradnje železniške povezave Velenje - Koroška, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s vzpostavitvijo potniškega prometa na progi Ljubljana - Kočevje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s finančno konstrukcijo izgradnje 2. tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prispevkom vlade k razvoju Koalicije za opraševalce, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z mednarodnim sodelovanjem na področju zagotavljanja biotske raznovrstnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem kadra na področju patologije v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s strategijo informiranja na področju polifarmakoterapije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z oceno stroška za izgradnjo urgentnega centra na Ptuju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z novo sestavo Zdravstvenega sveta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z realizacijo projekta farmacevtskih svetovalcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prenovo infekcijskega oddelka in kuhinje v UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z analizo in ukrepi na področju polifarmakoterapije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odzivnostjo na preventivne preglede za rak dojk po slovenskih regijah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s številom in strukturo uporabnikov ambulant za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
20. 9. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z analizo tveganj za slovensko gospodarstvo v navezavi na razplet Brexita, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo izstrelitve slovenskega satelita, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z monitoringom podtalnice v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prepovedjo preoravanja vseh trajnih travnikov v območju Natura 2000, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z državljankami in državljani Slovenije v Veliki Britaniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo pravnega semestra, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s statusom starejših kmetovalcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 7. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovanim odstrelom volkov v obdobju oktober 2017 do september 2019, na katerega mora odgovoriti Vlada.