Franc Trček

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Prejel 1155 glasov v okraju Maribor IV
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: doktor znanosti iz sociologije
Starost: 51 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

21. 1. 2020
Zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem kohezijskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pravicami Slovenk in Slovencev v deželah Avstrije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z omogočanjem razvoja narodne skupnosti na avstrijski Koroški, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvajanjem novih garnitur potniških vlakov na Slovenskih železnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zamejskimi Slovenkami in Slovenci po Balkanu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dolgoročnim reševanjem problematike primarne ravni javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prenovo UKC Maribor na Pohorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 1. 2020
Zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem razvoja znanosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zapiranjem Dijaškega doma Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo deperiferizacije razvojno ogroženih področij Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z Evropsko prestolnico kulture 2025, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo priprave zakona o Pohorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo sprememb zakonodaje na znanstveno-raziskovalnem področju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo pravične razporeditve financiranja mestnih občin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 1. 2020
Zastavil vprašanje v zvezi z refundacijami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
23. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnimi politikami na področju porodništva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo razbremenitve kadra zdravstvene nege v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo dolgoročne politike razvoja rehabilitacijske dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi z »ozelenitvijo« proračunov za leti 2020 in 2021, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z uresničevanjem Zelenega dogovora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko staranja gozdov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo povečanja obsega in števila rejcev ter paše drobnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo oblikovanja organizacij pridelovalcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prestrukturiranjem premogovniškega Zasavja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
18. 12. 2019
16. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
13. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s škodljivimi vplivi privatizacije in nepremišljenega družbenoprostorskega razvoja Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
10. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem inovativnih zdravil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo izplačil subvencij preko Eko sklada, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem novih genskih in celičnih terapij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z labilnostjo naše javne zdravstvene blagajne, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem problematike šolskega učnega gradiva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prezgodnjim začenjanjem šolskega pouka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z decentralizacijo rehabilitacijske zdravstvene dejavnosti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vlaganjem v razvoj in raziskave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z galerijsko zaščito železniškega koridorja v Zasavju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo informacijske infrastrukture na SVRK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo transparentnega in odgovornega kadrovanja na vse javne funkcije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkljivim razvojem železniškega prometa v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 11. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Govoril na 29. izredna seja Državni zbor
Govoril na 29. izredna seja Državni zbor
Govoril na 29. izredna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo slovenskega zobozdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z infrastrukturno prenovo mreže našega javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s protikorupcijskim nadzorom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vsebinskimi mrežami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z dobrimi praksami na področju arhitekturne in urbanistične prenove, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s povprečno efektivno davčno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z inšpekcijskim nadzorom domov za starejše občane, na katerega mora odgovoriti Vlada.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

21. 1. 2020
Zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem kohezijskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvajanjem novih garnitur potniških vlakov na Slovenskih železnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z omogočanjem razvoja narodne skupnosti na avstrijski Koroški, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pravicami Slovenk in Slovencev v deželah Avstrije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zamejskimi Slovenkami in Slovenci po Balkanu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dolgoročnim reševanjem problematike primarne ravni javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prenovo UKC Maribor na Pohorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 1. 2020
Zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem razvoja znanosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zapiranjem Dijaškega doma Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo deperiferizacije razvojno ogroženih področij Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z Evropsko prestolnico kulture 2025, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo priprave zakona o Pohorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo sprememb zakonodaje na znanstveno-raziskovalnem področju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo pravične razporeditve financiranja mestnih občin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 1. 2020
Zastavil vprašanje v zvezi z refundacijami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
23. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnimi politikami na področju porodništva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo razbremenitve kadra zdravstvene nege v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo dolgoročne politike razvoja rehabilitacijske dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z »ozelenitvijo« proračunov za leti 2020 in 2021, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prestrukturiranjem premogovniškega Zasavja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo oblikovanja organizacij pridelovalcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo povečanja obsega in števila rejcev ter paše drobnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko staranja gozdov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z uresničevanjem Zelenega dogovora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s škodljivimi vplivi privatizacije in nepremišljenega družbenoprostorskega razvoja Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
10. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo izplačil subvencij preko Eko sklada, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z labilnostjo naše javne zdravstvene blagajne, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem inovativnih zdravil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem novih genskih in celičnih terapij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem problematike šolskega učnega gradiva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prezgodnjim začenjanjem šolskega pouka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z decentralizacijo rehabilitacijske zdravstvene dejavnosti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vlaganjem v razvoj in raziskave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkljivim razvojem železniškega prometa v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo informacijske infrastrukture na SVRK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo transparentnega in odgovornega kadrovanja na vse javne funkcije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z galerijsko zaščito železniškega koridorja v Zasavju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z infrastrukturno prenovo mreže našega javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo slovenskega zobozdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s protikorupcijskim nadzorom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vsebinskimi mrežami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z inšpekcijskim nadzorom domov za starejše občane, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dobrimi praksami na področju arhitekturne in urbanistične prenove, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s povprečno efektivno davčno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z umeščanjem gradnje žičnic v slovensko infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odkupom objekta predvidenega za dom starejših občanov od DUTB, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem javnih domov za starejše občane, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem projektov kohezijske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpodbujanjem ekološko naravnanega gradbeništva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z varovanjem kmetijskih zemljišč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z stanovanjskimi politikami, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
30. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem za namene predsedovanja Slovenije Evropski uniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z železniško povezavo Ljubljana – Divača - Koper, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s ponovno zaposlitvijo outsourcanih delavcev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z naročili drobnih vrednosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vključevanjem Slovenije v javno razpravo o prihodnosti Evrope, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju zdravstvene nege, z izvajanjem 38. člena ZZDej-K, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
2. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom proračuna Evropske unije v navezavi na infrastrukturne projekte, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s soudeležbo Slovenije v predlogu EU proračuna, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo javne razprave o morebitni gradnji drugega bloka nuklearne elektrarne, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem neprekinjenega zdravstvenega varstva ter s tem povezanimi nadurami in dežurstvi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
9. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovanim reševanjem problematike Pošte Slovenije d. o. o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z monitoringom prenašalcev mišje mrzlice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prevzemom družbe Intereuropa d.o.o. s strani Pošte Slovenije d. o. o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vrednotenjem izvajanja univerzalne poštne storitve, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem vsem dostopne univerzalne poštne dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z infrastrukturnimi ukrepi v slovenskem javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s politiko razvojne pomoči za nekatere regije in lokalne skupnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s politiko razvoja slovenske lesno-predelovalne industrije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s paramilitarističnimi formacijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s nadzorom nad delovanjem Sklada državnih turističnih naložb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavljanjem geriatričnih oddelkov v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s finančnimi izdatki staršev in skrbnikov šolajočih se, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s kriteriji in postopki pri izbiri izvajalcev infrastrukturnih razpisov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo brezplačnih vozovnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z naložbami v slovensko znanstveno-raziskovalno dejavnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z modernizacijo učnih akvarijev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z investiranjem v regionalni javni, zlasti železniški, potniški promet, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo pametne specializacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s Skladom državnih turističnih naložb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo slovenske migracijske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo nove strategije razvoja slovenskega turizma, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s ponovno uvedbo čezmejne povezave Metlika - Karlovac - Zagreb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za finance.
17. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano izgradnjo NUK II in osrednje Mariborske knjižnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano realizacijo regionalne bolnišnice gorenjske regije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zmanjševanja kompetenc zdravstvenim tehnikom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano realizacijo regionalne bolnišnice gorenjske regije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zmanjševanja kompetenc zdravstvenim tehnikom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano izgradnjo NUK II in osrednje Mariborske knjižnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o mestnih občinah, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
3. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z odstopi s poveljniških položajev v Slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo preusmeritve železniškega tovornega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s potencialno ekološko katastrofo zaradi razlitja kerozina, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s propadanjem letalske dejavnosti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo izboljšave sistema zbiranja in predelave odpadkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z neustrezno urejenimi odlagališči odpadkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s protiustavnimi napotitvami slovenske vojske na misije v tujino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prioritetnimi področji v okviru slovenskega predsedovanja EU 2021, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izjavami ministrice za infrastrukturo, vezanih na hitro železnico, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z omenjanjem hitre železnice s strani vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo nadgradnje obstoječega železniškega omrežja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo ponovne uvedbe magnetogramov sej vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z bolniškimi odsotnostmi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo zdravil v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z usodo mariborskega letališča in propadanjem letalske družbe Adria Airways, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
6. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s slabim stanjem informatizacije v slovenskem javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s sistemskim reševanjem problematike debelosti otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zapostavljenostjo problematike duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo novega pravilnika o preventivnih pregledih otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovanjem družbeno-prostorskega razvoja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi možnostjo odpiranja novih delovnih mest v občini Osilnica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pravico do bolniške za spremstvo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
15. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za uresničevanje nacionalnega programa duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju domačih in umetnostnih obrti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s propadanjem obrti in podjetništva pri menjavi generacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z modelom plačevanja zdravstvenih storitev SPP, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
26. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z napovedano širitvijo mreže slovenskega javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo optimizacije sistema zdravstvenih pregledov v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s srednjeročnimi politikami na področju pediatrije na primarni ravni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vsebino in formo projekta Predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z evalvacijo privatizirane infrastrukture v povezavi s slabo banko HETA, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko pretirane debelosti med slovenskimi mladostniki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo parkirišč ob ustanovah javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s preventivnimi ukrepi na področju urinske inkontinence, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami jemanja zdravila talidomid v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
19. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z davčno politiko, ki bo usmerjena v ozelenitev evropskega semestra, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z materiali, ki so v stiku s pitno vodo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z generacijskim prenosom lastništva v podjetjih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem problematike sovražnega govora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z visoko stopnjo smrtnosti na posameznih oddelkih manjših splošnih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z nakupi opreme za Slovensko vojsko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z neustreznim izvajanjem programov v nekaterih slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
7. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo vzpostavitve kadrovske politike znotraj Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zmanjšanjem številčnosti obsega Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z varovanjem vodovarstvenih območij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s predvidenim zmanjšanjem številčnosti sestave Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtom in časovnico razvoja paliativne dejavnosti v Republiki Slovenji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo državnega prostorskega načrta za širitev mariborskega letališča, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
23. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko politiko primarne ravni javnega zdravstva v naslednjem desetletju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s kršenjem 76. člena Ustave Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem potniškega železniškega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z odnosom Slovenije do jedrskega razoroževanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo pristopa k Pogodbi o prepovedi jedrskega orožja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z uvajanjem Stadler garnitur v slovenskem železniškem prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo razvoja javnega potniškega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.