Franc Trček

SD

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SD
Prejela 1155 glasov v okraju Maribor IV
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: doktor znanosti iz sociologije
Starost: 51 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

29. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
25. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s skupno kmetijsko politiko in razvojem podeželja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem ustrezne zaščite zdravstvenim delavcem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s skupno kmetijsko politiko in okoljsko-podnebnimi ukrepi za podeželje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nasiljem nad zdravstvenimi delavci, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z učinkovitostjo slovenskega javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s krepitvijo primarne ravni javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odstopom integritetno-vestnih članov vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 9. 2020
23. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem javnega zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje v zvezi s pregledom nad proračunsko porabo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Zastavila vprašanje v zvezi s programi za državljanke in državljane s hendikepom gluhote, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z umeščanjem NEK 2 v prostor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s finančno konstrukcijo NEK 2, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z uporabo razkužil za roke v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje glede novih ukrepov vlade za zajezitev širjenja okužb COVID-19, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z usodo EUSAIR stičišča v Izoli, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s Strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo nacionalne platforme e-kultura, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z novo realnostjo v kulturi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vključenostjo RTV SLO v platformo e-kultura, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izdajanjem kvalitetnih zvočnih knjig, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z bralnimi navadami v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z otroško literaturo v VVZ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo terminskih načrtov za razvojno infrastrukturo in ustrezno finančno vrednotenje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s snemanjem dokumentarnega (kolesarskega) filma in kolesarsko infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z notifikacijo Avstrijske državne pogodbe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko števila samomorov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem problematike suicidalnosti moških, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z debirokratizacijo tujih naložb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z osvežitvijo zunanjepolitične strategije Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogom stroke o uvedbi patronažne fizioterapije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s kadrovsko podhranjenostjo fizioterapije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z upoštevanjem epidemioloških smernic in izvedbo fizioterapije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s kadrovsko pokritostjo fizioterapevtske oskrbe na primarni ravni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s kvaliteto študijskih programov fizioterapije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z uradom za demografijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pridelovalci ekološke hrane in najemi/zakupi državnih obdelovalnih površin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z afero SRIPT, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z oblikovanjem platforme gospodarskega razvoja Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s sprenevedanjem vlade pred drugim valom pandemije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vladnim neizvrševanjem nalog sprejetih v državnem zboru, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ravnanjem ministra za zunanje zadeve na MDT DZ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zmanjšanjem sredstev na proračunski postavki pomoč šolajočim, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z infrastrukturno-razvojnimi izzivi lokalnih skupnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjo politiko Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

25. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem ustrezne zaščite zdravstvenim delavcem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s skupno kmetijsko politiko in okoljsko-podnebnimi ukrepi za podeželje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s skupno kmetijsko politiko in razvojem podeželja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odstopom integritetno-vestnih članov vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s krepitvijo primarne ravni javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z učinkovitostjo slovenskega javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nasiljem nad zdravstvenimi delavci, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem javnega zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s pregledom nad proračunsko porabo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z umeščanjem NEK 2 v prostor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s programi za državljanke in državljane s hendikepom gluhote, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z uporabo razkužil za roke v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s finančno konstrukcijo NEK 2, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 9. 2020
Zastavila vprašanje glede novih ukrepov vlade za zajezitev širjenja okužb COVID-19, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vključenostjo RTV SLO v platformo e-kultura, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s Strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo nacionalne platforme e-kultura, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z novo realnostjo v kulturi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z usodo EUSAIR stičišča v Izoli, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z bralnimi navadami v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izdajanjem kvalitetnih zvočnih knjig, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s snemanjem dokumentarnega (kolesarskega) filma in kolesarsko infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo terminskih načrtov za razvojno infrastrukturo in ustrezno finančno vrednotenje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z otroško literaturo v VVZ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko števila samomorov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z notifikacijo Avstrijske državne pogodbe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z osvežitvijo zunanjepolitične strategije Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z debirokratizacijo tujih naložb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem problematike suicidalnosti moških, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z upoštevanjem epidemioloških smernic in izvedbo fizioterapije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s kvaliteto študijskih programov fizioterapije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogom stroke o uvedbi patronažne fizioterapije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s kadrovsko pokritostjo fizioterapevtske oskrbe na primarni ravni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s kadrovsko podhranjenostjo fizioterapije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z afero SRIPT, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pridelovalci ekološke hrane in najemi/zakupi državnih obdelovalnih površin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z uradom za demografijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s sprenevedanjem vlade pred drugim valom pandemije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z oblikovanjem platforme gospodarskega razvoja Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vladnim neizvrševanjem nalog sprejetih v državnem zboru, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ravnanjem ministra za zunanje zadeve na MDT DZ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zmanjšanjem sredstev na proračunski postavki pomoč šolajočim, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z infrastrukturno-razvojnimi izzivi lokalnih skupnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjo politiko Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
31. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s protitočno zaščito, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izzivi hibridnega vojskovanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vladno kadrovsko politiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo na mednarodni knjižni sejem v Frankfurtu leta 2023, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s številom uporabnih predihovalnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z mestnim, kulturnim turizmom in turističnimi boni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatnimi ukrepi za porabo turističnih bonov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s promocijo slovenske jazz glasbe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravami na mednarodni knjižni sejem v Bologni leta 2022, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s polnopravnim članstvom Slovenije v Evropski vesoljski agenciji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s samovoljnim ravnanjem predsednika vlade na julijskem vrhu EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s podpredsednico vlade in zadevo SRIPT, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z državnim sekretarjem zadolženega za varnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo izobraževalnega procesa v skladu z navodili, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odpravo prepovedi branja časopisov v lokalih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nepremišljeno množično covid-19 karantenizacijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ustanavljanjem Urada za demografijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za oživitev kulturne in umetniške produkcije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s podaljšanjem koriščenja turističnih bonov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem Urada za demografijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neupoštevanjem pravil pri covid-19 ukrepov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z varovanjem zdravja in opuščanjem kajenja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s trošarinami na tobačne izdelke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo šolskega leta 2020-2021, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z organizacijo testiranj na covid-19 v Mariboru, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s strategijo »Za Slovenijo brez tobaka 2019-2030«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zlorabo mladoletnih oseb pri reklamiranju alkoholnih pijač, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z obiskom državnega sekretarja ZDA v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dostopom do zdravstvenih storitev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s komuniciranjem vlade in njenih predstavnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s terenskimi obiski podpredsednice vlade in ministrice gospe Pivec, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ventilatorji Bellavista 1000, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimernim delovanjem posameznih ministrov največje vladne stranke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadaljevanjem neprimerne prakse pri nabavi zaščitne opreme, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vladnim kadrovanjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vključevanjem mladih v instrument za okrevanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s covid-19 in zagotavljanjem pomoči otrokom in ostalim s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z novim instrumentom za okrevanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem načel pravne države, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z enakostjo in pravicami spolov in LGBTQIA+ oseb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z okrepitvijo mehanizmov Unije na področju civilne zaščite, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s policijskim sodelovanjem med članicami EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s točko »najprej pomisliti na male« v programu predsedovanja Svetu EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dogodki ob predsedovanju Slovenije Svetu EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnim vrhom EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s Strategijo pametne specializacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z »brezpreklicnim« odstopom ministra za notranje zadeve, Aleša Hojsa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko izvajanja brezplačnega javnega prevoza za upokojence, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem slovenske znanstveno-raziskovalne sfere, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z članstvom v OECD, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s Slovenijo, kot neto plačnico evropskega proračuna, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vračilom evropskih sredstev za post-covid-19 okrevanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razlogi za derogiranje vladavine prava, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dostopom do primarne zdravstvene oskrbe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z derogiranjem vladavine prava, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z oskrbo z zdravili in skupnim javnim naročanjem v EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z evropsko minimalno plačo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z evropskim digitalnim sistemom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s vključevanjem enakosti v vse politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo nove infekcijske klinike v Mariboru, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odtegovanjem sredstev zdravstvenim zavodom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem kvalitetnih didaktično-andragoških učnih e-pripomočkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi čezmejnega sodelovanja ob naravnih nesrečah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odnosom Slovenije do zaščitenih živalskih vrst, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z urejanjem nabrežij vodotokov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s 400 vladnimi projekti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s številom predihovalnikov in usposobljenega kadra za njihovo uporabo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi regionalnim razvojem Slovenije in regionalnih centrov RTV SLO, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem Slovenije v Evropski uniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimernim komuniciranjem državnega sekretarja za nacionalno varnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem javnega zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
6. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem javnega zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
2. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem šolskih potrebščin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z infrastrukturno prenovo javnih osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s številom epidemiologov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z novo železniško progo med Ljubljano in Mariborom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z okoljevarstvenimi soglasji infrastrukturnim projektom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ilegalnimi prehodi državne meje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nesorazmernim številom tujih vojakov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odločanjem o NEK 2, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z infrastrukturnim skladom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo 2.tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s konceptom mobilnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nakupom zaščitne opreme, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z novim šolskim in študijskim letom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nasiljem nad bralci Ustave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s prevzemom strukture odločanja/vladanja v času epidemije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vabilom ameriškim vojakom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s 179. razvojnim projektom Magne Styer, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z realizacijo Strategije pametne specializacije skozi Interventni zakon, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z investicijo v NEK II, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neopravljenim investicijskim delom na področju lesno-pridelovalne verige, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s stanovanjsko politiko države in Interventnim zakonom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi odlagališčem za srednje in nizkoradioaktivne odpadke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nerealno finančno oceno IZOOPIZG, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s študijo tveganja izgradnje NEK II, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Interventnim zakonom za odpravo ovir za izvedbo 187 investicij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z investicijami v infrastrukturo po Interventnem zakonu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vojaško vajo Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z raziskovalnim novinarstvom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s spodbudami v znanstveno-raziskovalno delo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s promocijo slovenske kulture in umetnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z energetskim konceptom Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem Univerzitetno kliničnega centra Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem Mestne občine Maribor in regije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s popotresno pomočjo Republiki Hrvaški, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z medijskimi kršitvami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z revizijo zgodovinskih dejstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisi o centrih odličnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo in 5G, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem znanstveno-raziskovalne sfere, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev iz svežnja za okrevanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi pomoči mikro podjetjem po epidemiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z negativnim odnosom vlade do kulture, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi pomoči mikro podjetjem po epidemiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z negativnim odnosom vlade do kulture, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s poglabljanjem razvojnega razkoraka med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zmanjševanja razvojnih razlik v razvojni regiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem zdravja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z medicinsko inflacijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z menjavo direktorja SURS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z Uradom za demografijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravstveno blagajno, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z investicijo 2. tir, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odstranjevanjem smeti na južni meji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s presejalnimi programi zgodnjega odkrivanja rakastih obolenj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem Civilne zaščite, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z novo industrijsko politiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z likvidnostno pomočjo slovenskemu gospodarstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ustanovitvijo strateškega sveta za debirokratizacijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Javnim zavodom RTV Slovenija, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje o strateških investicijah v obrambo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z oteženim prehodom državne meje delovnih migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z realizacijo 400 investicij oziroma projektov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z NEK 2, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odnosom do gozda, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimerno komunikacijo vladnih predstavnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z (ne)izplačevanjem t.i. Covid-19 dodatka v zdravstvenemu sistemu in delovanju Covid-19 intenzivnih oddelkov, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, minister za zdravje.
19. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nedelovanjem protikorona garancijske sheme v praksi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s fiskalno in davčno politiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s ponovnim delnim zagonom vzgojno-izobraževalnega sistema, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nudenjem sosedske pomoči Italiji v času epidemije covid -19, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadaljevanjem specializacij in opravljanja klinične prakse, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s predihovalniki v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zalogami zaščitne opreme, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 5. 2020
Zastavila vprašanje glede ekonomičnosti naročila 10 mil. litrov vina za 15 mio. EUR, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje glede ponovnega zagona javnega potniškega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje glede nakupa prehrambenih izdelkov s strani Zavoda RS za blagovne rezerve, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z državnim turističnim holdingom kot strankarskim plenom in ne kot razvojno priložnostjo slovenskega turizma, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle.
19. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s programi preprečevanja rabe, škode in odvisnosti zaradi dovoljenih in prepovedanih drog, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi s popoldanskim delom zdravnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi z vključenostjo v obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
18. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem in krepitvijo mreže zdravstvenih domov po Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neizkoriščenostjo diagnostične opreme v slovenskem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neustreznostjo prostorov Centra za sluh in govor v Mariboru, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem kohezijskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vključevanjem Slovenije v evropski načrt boja proti raku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s prevelikim obsegom zadolžitev v javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z monopolizacijo področij v javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimernostjo infrastrukture slovenskih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s širitvijo javne zobozdravstvene mreže, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razbremenjevanjem birokracije v slovenskem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s skrajševanjem čakalnih vrst na področju ortopedije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nedokončano infrastrukturno investicijo v Splošni bolnišnici Brežice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nujnimi investicijami v infrastrukturo naše javne zdravstvene mreže, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neaktivnostjo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z napotovanjem na specialistične zdravniške preglede, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z informatiko na področju slovenskega javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko poklicnih bolezni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko kvalitativne analize v slovenskem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z anomalijo na področju poklicnih bolezni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dokazovanjem poklicnih bolezni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo ureditve področja nefrologije v slovenskem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s statusom pediatrov v programu družinske obravnave otrok, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pravilnikom o preventivnem zdravstvenem varstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s kratkoročno stabilizacijo sistema eMA in srednjeročno ureditvijo informatike SVRK, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
21. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem kohezijskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pravicami Slovenk in Slovencev v deželah Avstrije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z omogočanjem razvoja narodne skupnosti na avstrijski Koroški, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z uvajanjem novih garnitur potniških vlakov na Slovenskih železnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zamejskimi Slovenkami in Slovenci po Balkanu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dolgoročnim reševanjem problematike primarne ravni javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje