Franc Trček

SD

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SD
Prejela 1155 glasov v okraju Maribor IV
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: doktor znanosti iz sociologije
Starost: 51 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

30. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vladnim kadrovanjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadaljevanjem neprimerne prakse pri nabavi zaščitne opreme, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimernim delovanjem posameznih ministrov največje vladne stranke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem načel pravne države, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s covid-19 in zagotavljanjem pomoči otrokom in ostalim s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z novim instrumentom za okrevanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vključevanjem mladih v instrument za okrevanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnim vrhom EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s Strategijo pametne specializacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z »brezpreklicnim« odstopom ministra za notranje zadeve, Aleša Hojsa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko izvajanja brezplačnega javnega prevoza za upokojence, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem slovenske znanstveno-raziskovalne sfere, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z članstvom v OECD, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s Slovenijo, kot neto plačnico evropskega proračuna, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vračilom evropskih sredstev za post-covid-19 okrevanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razlogi za derogiranje vladavine prava, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dostopom do primarne zdravstvene oskrbe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z derogiranjem vladavine prava, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z oskrbo z zdravili in skupnim javnim naročanjem v EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z evropsko minimalno plačo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z evropskim digitalnim sistemom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s vključevanjem enakosti v vse politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z enakostjo in pravicami spolov in LGBTQIA+ oseb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z okrepitvijo mehanizmov Unije na področju civilne zaščite, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s policijskim sodelovanjem med članicami EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s točko »najprej pomisliti na male« v programu predsedovanja Svetu EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dogodki ob predsedovanju Slovenije Svetu EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z odtegovanjem sredstev zdravstvenim zavodom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo nove infekcijske klinike v Mariboru, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 7. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 42. izredna seja Državni zbor
Govorila na 43. izredna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje v zvezi s številom predihovalnikov in usposobljenega kadra za njihovo uporabo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi čezmejnega sodelovanja ob naravnih nesrečah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odnosom Slovenije do zaščitenih živalskih vrst, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z urejanjem nabrežij vodotokov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s 400 vladnimi projekti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi regionalnim razvojem Slovenije in regionalnih centrov RTV SLO, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem Slovenije v Evropski uniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem kvalitetnih didaktično-andragoških učnih e-pripomočkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimernim komuniciranjem državnega sekretarja za nacionalno varnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem javnega zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
9. 7. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
6. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem javnega zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
2. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z infrastrukturno prenovo javnih osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem šolskih potrebščin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s številom epidemiologov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nesorazmernim številom tujih vojakov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odločanjem o NEK 2, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z infrastrukturnim skladom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo 2.tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s konceptom mobilnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z novo železniško progo med Ljubljano in Mariborom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z okoljevarstvenimi soglasji infrastrukturnim projektom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ilegalnimi prehodi državne meje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vabilom ameriškim vojakom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z novim šolskim in študijskim letom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nasiljem nad bralci Ustave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s prevzemom strukture odločanja/vladanja v času epidemije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nakupom zaščitne opreme, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z investicijami v infrastrukturo po Interventnem zakonu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z realizacijo Strategije pametne specializacije skozi Interventni zakon, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z investicijo v NEK II, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neopravljenim investicijskim delom na področju lesno-pridelovalne verige, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s 179. razvojnim projektom Magne Styer, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s stanovanjsko politiko države in Interventnim zakonom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi odlagališčem za srednje in nizkoradioaktivne odpadke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nerealno finančno oceno IZOOPIZG, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s študijo tveganja izgradnje NEK II, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Interventnim zakonom za odpravo ovir za izvedbo 187 investicij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s promocijo slovenske kulture in umetnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z raziskovalnim novinarstvom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s spodbudami v znanstveno-raziskovalno delo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vojaško vajo Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 6. 2020
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Govorila na 18. redna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje v zvezi s popotresno pomočjo Republiki Hrvaški, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z energetskim konceptom Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem Mestne občine Maribor in regije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem Univerzitetno kliničnega centra Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

30. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vladnim kadrovanjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadaljevanjem neprimerne prakse pri nabavi zaščitne opreme, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimernim delovanjem posameznih ministrov največje vladne stranke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem načel pravne države, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s covid-19 in zagotavljanjem pomoči otrokom in ostalim s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z novim instrumentom za okrevanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vključevanjem mladih v instrument za okrevanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z evropsko minimalno plačo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z oskrbo z zdravili in skupnim javnim naročanjem v EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z evropskim digitalnim sistemom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s vključevanjem enakosti v vse politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z enakostjo in pravicami spolov in LGBTQIA+ oseb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z okrepitvijo mehanizmov Unije na področju civilne zaščite, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s policijskim sodelovanjem med članicami EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s točko »najprej pomisliti na male« v programu predsedovanja Svetu EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dogodki ob predsedovanju Slovenije Svetu EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnim vrhom EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s Strategijo pametne specializacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z »brezpreklicnim« odstopom ministra za notranje zadeve, Aleša Hojsa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko izvajanja brezplačnega javnega prevoza za upokojence, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem slovenske znanstveno-raziskovalne sfere, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z članstvom v OECD, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s Slovenijo, kot neto plačnico evropskega proračuna, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vračilom evropskih sredstev za post-covid-19 okrevanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razlogi za derogiranje vladavine prava, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z derogiranjem vladavine prava, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dostopom do primarne zdravstvene oskrbe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z odtegovanjem sredstev zdravstvenim zavodom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo nove infekcijske klinike v Mariboru, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimernim komuniciranjem državnega sekretarja za nacionalno varnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem kvalitetnih didaktično-andragoških učnih e-pripomočkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi čezmejnega sodelovanja ob naravnih nesrečah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odnosom Slovenije do zaščitenih živalskih vrst, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z urejanjem nabrežij vodotokov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s 400 vladnimi projekti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s številom predihovalnikov in usposobljenega kadra za njihovo uporabo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi regionalnim razvojem Slovenije in regionalnih centrov RTV SLO, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem Slovenije v Evropski uniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem javnega zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
6. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem javnega zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
2. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem šolskih potrebščin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z infrastrukturno prenovo javnih osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s številom epidemiologov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo 2.tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odločanjem o NEK 2, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z infrastrukturnim skladom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s konceptom mobilnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z novo železniško progo med Ljubljano in Mariborom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z okoljevarstvenimi soglasji infrastrukturnim projektom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nesorazmernim številom tujih vojakov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ilegalnimi prehodi državne meje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z novim šolskim in študijskim letom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nasiljem nad bralci Ustave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s prevzemom strukture odločanja/vladanja v času epidemije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nakupom zaščitne opreme, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vabilom ameriškim vojakom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s stanovanjsko politiko države in Interventnim zakonom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi odlagališčem za srednje in nizkoradioaktivne odpadke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nerealno finančno oceno IZOOPIZG, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s študijo tveganja izgradnje NEK II, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z investicijami v infrastrukturo po Interventnem zakonu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Interventnim zakonom za odpravo ovir za izvedbo 187 investicij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z realizacijo Strategije pametne specializacije skozi Interventni zakon, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z investicijo v NEK II, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neopravljenim investicijskim delom na področju lesno-pridelovalne verige, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s 179. razvojnim projektom Magne Styer, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s promocijo slovenske kulture in umetnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z raziskovalnim novinarstvom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s spodbudami v znanstveno-raziskovalno delo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vojaško vajo Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z energetskim konceptom Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem Univerzitetno kliničnega centra Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem Mestne občine Maribor in regije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s popotresno pomočjo Republiki Hrvaški, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z medijskimi kršitvami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z revizijo zgodovinskih dejstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisi o centrih odličnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem znanstveno-raziskovalne sfere, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev iz svežnja za okrevanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo in 5G, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi pomoči mikro podjetjem po epidemiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi pomoči mikro podjetjem po epidemiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z negativnim odnosom vlade do kulture, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z negativnim odnosom vlade do kulture, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z medicinsko inflacijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem zdravja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z menjavo direktorja SURS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zmanjševanja razvojnih razlik v razvojni regiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s poglabljanjem razvojnega razkoraka med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s presejalnimi programi zgodnjega odkrivanja rakastih obolenj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravstveno blagajno, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z investicijo 2. tir, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odstranjevanjem smeti na južni meji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Uradom za demografijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z Javnim zavodom RTV Slovenija, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z novo industrijsko politiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem Civilne zaščite, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z likvidnostno pomočjo slovenskemu gospodarstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ustanovitvijo strateškega sveta za debirokratizacijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje o strateških investicijah v obrambo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z oteženim prehodom državne meje delovnih migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z realizacijo 400 investicij oziroma projektov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z NEK 2, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odnosom do gozda, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimerno komunikacijo vladnih predstavnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z (ne)izplačevanjem t.i. Covid-19 dodatka v zdravstvenemu sistemu in delovanju Covid-19 intenzivnih oddelkov, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, minister za zdravje.
19. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nedelovanjem protikorona garancijske sheme v praksi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s fiskalno in davčno politiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s ponovnim delnim zagonom vzgojno-izobraževalnega sistema, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nudenjem sosedske pomoči Italiji v času epidemije covid -19, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadaljevanjem specializacij in opravljanja klinične prakse, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s predihovalniki v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zalogami zaščitne opreme, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 5. 2020
Zastavila vprašanje glede ekonomičnosti naročila 10 mil. litrov vina za 15 mio. EUR, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje glede ponovnega zagona javnega potniškega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje glede nakupa prehrambenih izdelkov s strani Zavoda RS za blagovne rezerve, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z državnim turističnim holdingom kot strankarskim plenom in ne kot razvojno priložnostjo slovenskega turizma, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle.
19. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s programi preprečevanja rabe, škode in odvisnosti zaradi dovoljenih in prepovedanih drog, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi s popoldanskim delom zdravnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi z vključenostjo v obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
18. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimernostjo infrastrukture slovenskih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neizkoriščenostjo diagnostične opreme v slovenskem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neustreznostjo prostorov Centra za sluh in govor v Mariboru, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem kohezijskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vključevanjem Slovenije v evropski načrt boja proti raku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s prevelikim obsegom zadolžitev v javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z monopolizacijo področij v javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem in krepitvijo mreže zdravstvenih domov po Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s širitvijo javne zobozdravstvene mreže, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razbremenjevanjem birokracije v slovenskem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s skrajševanjem čakalnih vrst na področju ortopedije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nedokončano infrastrukturno investicijo v Splošni bolnišnici Brežice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nujnimi investicijami v infrastrukturo naše javne zdravstvene mreže, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neaktivnostjo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z napotovanjem na specialistične zdravniške preglede, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z informatiko na področju slovenskega javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko poklicnih bolezni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko kvalitativne analize v slovenskem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z anomalijo na področju poklicnih bolezni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dokazovanjem poklicnih bolezni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo ureditve področja nefrologije v slovenskem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s statusom pediatrov v programu družinske obravnave otrok, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pravilnikom o preventivnem zdravstvenem varstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s kratkoročno stabilizacijo sistema eMA in srednjeročno ureditvijo informatike SVRK, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
21. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zamejskimi Slovenkami in Slovenci po Balkanu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pravicami Slovenk in Slovencev v deželah Avstrije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z omogočanjem razvoja narodne skupnosti na avstrijski Koroški, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z uvajanjem novih garnitur potniških vlakov na Slovenskih železnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dolgoročnim reševanjem problematike primarne ravni javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s prenovo UKC Maribor na Pohorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem kohezijskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s spodbujanjem razvoja znanosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem Dijaškega doma Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo deperiferizacije razvojno ogroženih področij Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Evropsko prestolnico kulture 2025, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo priprave zakona o Pohorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo sprememb zakonodaje na znanstveno-raziskovalnem področju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo pravične razporeditve financiranja mestnih občin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z refundacijami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
23. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z urgentnimi politikami na področju porodništva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo razbremenitve kadra zdravstvene nege v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pomanjkanja kadra v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo dolgoročne politike razvoja rehabilitacijske dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z »ozelenitvijo« proračunov za leti 2020 in 2021, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s prestrukturiranjem premogovniškega Zasavja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo oblikovanja organizacij pridelovalcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo povečanja obsega in števila rejcev ter paše drobnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko staranja gozdov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z uresničevanjem Zelenega dogovora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s škodljivimi vplivi privatizacije in nepremišljenega družbenoprostorskega razvoja Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
10. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vlaganjem v razvoj in raziskave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo izplačil subvencij preko Eko sklada, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z labilnostjo naše javne zdravstvene blagajne, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neustreznim delovanjem javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem inovativnih zdravil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem novih genskih in celičnih terapij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z urejanjem problematike šolskega učnega gradiva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s prezgodnjim začenjanjem šolskega pouka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z decentralizacijo rehabilitacijske zdravstvene dejavnosti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pomanjkljivim razvojem železniškega prometa v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo informacijske infrastrukture na SVRK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo transparentnega in odgovornega kadrovanja na vse javne funkcije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z galerijsko zaščito železniškega koridorja v Zasavju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z infrastrukturno prenovo mreže našega javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s privatizacijo slovenskega zobozdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s protikorupcijskim nadzorom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vsebinskimi mrežami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z inšpekcijskim nadzorom domov za starejše občane, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dobrimi praksami na področju arhitekturne in urbanistične prenove, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s povprečno efektivno davčno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z varovanjem kmetijskih zemljišč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odkupom objekta predvidenega za dom starejših občanov od DUTB, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z umeščanjem gradnje žičnic v slovensko infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem javnih domov za starejše občane, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem projektov kohezijske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vzpodbujanjem ekološko naravnanega gradbeništva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z stanovanjskimi politikami, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
30. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem za namene predsedovanja Slovenije Evropski uniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s ponovno zaposlitvijo outsourcanih delavcev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z železniško povezavo Ljubljana – Divača - Koper, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z naročili drobnih vrednosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vključevanjem Slovenije v javno razpravo o prihodnosti Evrope, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem na področju zdravstvene nege, z izvajanjem 38. člena ZZDej-K, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
2. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogom proračuna Evropske unije v navezavi na infrastrukturne projekte, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo javne razprave o morebitni gradnji drugega bloka nuklearne elektrarne, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s soudeležbo Slovenije v predlogu EU proračuna, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem neprekinjenega zdravstvenega varstva ter s tem povezanimi nadurami in dežurstvi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
9. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtovanim reševanjem problematike Pošte Slovenije d. o. o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z infrastrukturnimi ukrepi v slovenskem javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem vsem dostopne univerzalne poštne dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vrednotenjem izvajanja univerzalne poštne storitve, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s prevzemom družbe Intereuropa d.o.o. s strani Pošte Slovenije d. o. o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z monitoringom prenašalcev mišje mrzlice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavljanjem geriatričnih oddelkov v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s kriteriji in postopki pri izbiri izvajalcev infrastrukturnih razpisov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z uvedbo brezplačnih vozovnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z naložbami v slovensko znanstveno-raziskovalno dejavnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z modernizacijo učnih akvarijev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z investiranjem v regionalni javni, zlasti železniški, potniški promet, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s Strategijo pametne specializacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s Skladom državnih turističnih naložb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo slovenske migracijske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo nove strategije razvoja slovenskega turizma, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s ponovno uvedbo čezmejne povezave Metlika - Karlovac - Zagreb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s politiko razvojne pomoči za nekatere regije in lokalne skupnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s politiko razvoja slovenske lesno-predelovalne industrije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s paramilitarističnimi formacijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s nadzorom nad delovanjem Sklada državnih turističnih naložb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s finančnimi izdatki staršev in skrbnikov šolajočih se, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za finance.
17. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtovano realizacijo regionalne bolnišnice gorenjske regije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko zmanjševanja kompetenc zdravstvenim tehnikom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtovano realizacijo regionalne bolnišnice gorenjske regije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko zmanjševanja kompetenc zdravstvenim tehnikom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtovano izgradnjo NUK II in osrednje Mariborske knjižnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtovano izgradnjo NUK II in osrednje Mariborske knjižnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o mestnih občinah, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
3. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odstopi s poveljniških položajev v Slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo preusmeritve železniškega tovornega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s potencialno ekološko katastrofo zaradi razlitja kerozina, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s propadanjem letalske dejavnosti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo izboljšave sistema zbiranja in predelave odpadkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neustrezno urejenimi odlagališči odpadkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo ponovne uvedbe magnetogramov sej vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s prioritetnimi področji v okviru slovenskega predsedovanja EU 2021, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izjavami ministrice za infrastrukturo, vezanih na hitro železnico, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z omenjanjem hitre železnice s strani vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo nadgradnje obstoječega železniškega omrežja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s protiustavnimi napotitvami slovenske vojske na misije v tujino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z bolniškimi odsotnostmi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s porabo zdravil v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z usodo mariborskega letališča in propadanjem letalske družbe Adria Airways, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
6. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo novega pravilnika o preventivnih pregledih otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s slabim stanjem informatizacije v slovenskem javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zapostavljenostjo problematike duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemskim reševanjem problematike debelosti otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtovanjem družbeno-prostorskega razvoja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi možnostjo odpiranja novih delovnih mest v občini Osilnica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pravico do bolniške za spremstvo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
15. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za uresničevanje nacionalnega programa duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem na področju domačih in umetnostnih obrti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s propadanjem obrti in podjetništva pri menjavi generacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z modelom plačevanja zdravstvenih storitev SPP, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
26. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z napovedano širitvijo mreže slovenskega javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo optimizacije sistema zdravstvenih pregledov v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s srednjeročnimi politikami na področju pediatrije na primarni ravni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vsebino in formo projekta Predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z evalvacijo privatizirane infrastrukture v povezavi s slabo banko HETA, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pretirane debelosti med slovenskimi mladostniki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s privatizacijo parkirišč ob ustanovah javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s preventivnimi ukrepi na področju urinske inkontinence, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s posledicami jemanja zdravila talidomid v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
19. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z davčno politiko, ki bo usmerjena v ozelenitev evropskega semestra, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem problematike sovražnega govora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z materiali, ki so v stiku s pitno vodo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z generacijskim prenosom lastništva v podjetjih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nakupi opreme za Slovensko vojsko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z visoko stopnjo smrtnosti na posameznih oddelkih manjših splošnih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z neustreznim izvajanjem programov v nekaterih slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
7. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo vzpostavitve kadrovske politike znotraj Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zmanjšanjem številčnosti obsega Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z varovanjem vodovarstvenih območij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s predvidenim zmanjšanjem številčnosti sestave Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtom in časovnico razvoja paliativne dejavnosti v Republiki Slovenji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo državnega prostorskega načrta za širitev mariborskega letališča, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
23. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s kadrovsko politiko primarne ravni javnega zdravstva v naslednjem desetletju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s kršenjem 76. člena Ustave Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem potniškega železniškega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z odnosom Slovenije do jedrskega razoroževanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo pristopa k Pogodbi o prepovedi jedrskega orožja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem slovenskega morskega ribištva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo razvoja javnega potniškega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko Javnega potniškega prometa na povezavi Maribor - Ljubljana, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z bodočo strategijo razvoja skupne kmetijske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s trajnostno usmerjeno sodobno tehnologijo kmetovanj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s smernicami sklopa Hrana in naravni viri v programu Obzorje Evrope 2021-2027, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nacionalno politiko razvoja in sofinanciranja raziskovalne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s preprečevanjem degradacije slovenskih travnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z uvajanjem Stadler garnitur v slovenskem železniškem prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo izboljšave ponudbe v slovenskem železniškem prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko anesteziologije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Strategije Splošne bolnišnice Jesenice 2018 - 2025, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
26. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z evalvacijo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimernostjo naročila oklepnikov za Slovensko vojsko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimernostjo naročila tovornjakov Ameriške vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo finančne okrepitve Civilne zaščite, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z usposabljanjem Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemom javnega naročanja v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo negovalnih oddelkov za starejše v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo medgeneracijskega sodelovanja pri prenosu znanj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo reorganizacije socialnih politik v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v