Franci Kepa

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejel 2394 glasov v okraju Trebnje
Število mandatov: 1
Prejšnji status: samostojni podjetnik
Izobrazba: inženir gradbeništva
Starost: 56 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

20. 12. 2019
18. 12. 2019
16. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z obnovo vozišča na odseku avtoceste A2, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
13. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s plinovodi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
29. 11. 2019
26. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
22. 11. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Govoril na 28. izredna seja Državni zbor
21. 11. 2019
18. 11. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
15. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko domov za ostarele, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
29. 10. 2019
23. 10. 2019
22. 10. 2019
21. 10. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

16. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z obnovo vozišča na odseku avtoceste A2, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
13. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s plinovodi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
15. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko domov za ostarele, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pridobivanjem električne energije iz alternativnih virov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
20. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko železniškega prometa, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
8. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izbrisom naselja Slami iz registra kulturne dediščine zaradi nedovoljenih gradenj, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, minister za okolje in prostor.
26. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z okoljevarstvenimi dovoljenji za rastlinjake, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z okoljevarstvenimi dovoljenji za rastlinjake, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
9. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem gradbene stroke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z železniško infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
27. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nepravilnostmi v zemljiškem katastru, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
17. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z načrti za 3 a razvojno os, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem interventnega zakona o ravnanju z odpadki, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
2. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z graditvijo rastlinjakov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
15. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z graditvijo rastlinjakov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
1. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo državnih cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
21. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z informativnimi digitalnimi tablami ob avtocestah, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z odstranjevanjem cestninskih postaj, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.