Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

Franci Kepa

SDS

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 2394 glasov v okraju Trebnje
Število mandatov: 1
Prejšnji status: samostojni podjetnik
Izobrazba: inženir gradbeništva
Starost: 58 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

19. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi nadvozom državne ceste (R 652) v kraju Velika Loka pri Štefanu, občina Trebnje, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 1. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi tretje razvojne južne osi od Novega mesta do Bele krajine, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
29. 12. 2020
18. 12. 2020
25. 11. 2020
19. 11. 2020
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
27. 10. 2020
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

19. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi nadvozom državne ceste (R 652) v kraju Velika Loka pri Štefanu, občina Trebnje, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 1. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi tretje razvojne južne osi od Novega mesta do Bele krajine, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
28. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s plačilom prispevkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z realizacijo načrtov sanacije državnih cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
16. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo vozišča na odseku avtoceste A2, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s plinovodi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko domov za ostarele, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pridobivanjem električne energije iz alternativnih virov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko železniškega prometa, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
8. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izbrisom naselja Slami iz registra kulturne dediščine zaradi nedovoljenih gradenj, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, minister za okolje in prostor.
26. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z okoljevarstvenimi dovoljenji za rastlinjake, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z okoljevarstvenimi dovoljenji za rastlinjake, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
9. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem gradbene stroke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z železniško infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
27. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nepravilnostmi v zemljiškem katastru, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z načrti za 3 a razvojno os, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem interventnega zakona o ravnanju z odpadki, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
2. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z graditvijo rastlinjakov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
15. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z graditvijo rastlinjakov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo državnih cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
21. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z informativnimi digitalnimi tablami ob avtocestah, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z odstranjevanjem cestninskih postaj, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Franci Kepa
Povprečje
Največ
21%
21
49.7111111111111%
50
681%
Franc Trček
681