Gregor Židan

SD

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SD
Prejela 886 glasov v okraju Maribor IV
Število mandatov: 1
Prejšnji status:
Izobrazba: ekonomski tehnik
Starost: 55 let
Družbena omrežja: ni družbenih omrežij.

Zadnje aktivnosti

15. 10. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
7. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo predpisov, omejitev in smernic v primeru okužbe s koronavirusom v slovenskih športnih ekipah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo predpisov, omejitev in smernic v primeru okužbe s koronavirusom v slovenskih športnih ekipah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
5. 10. 2020
NI glasovala za Navzočnost
NI glasovala za Dnevni red v celoti
30. 9. 2020
29. 9. 2020
24. 9. 2020
23. 9. 2020
21. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
18. 9. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
25. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s priporočili in smernicami za izvedbo športnih prireditev v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 7. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
14. 7. 2020

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

7. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo predpisov, omejitev in smernic v primeru okužbe s koronavirusom v slovenskih športnih ekipah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo predpisov, omejitev in smernic v primeru okužbe s koronavirusom v slovenskih športnih ekipah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
25. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s priporočili in smernicami za izvedbo športnih prireditev v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 3. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem NATO Centra odličnosti za gorsko bojevanje, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem športnih objektov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s preventivnimi zdravstvenimi pregledi športnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
17. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad dimnikarskimi storitvami in vgradnjo kurilnih naprav, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem slovenskega športa, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z skladom premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Gregor Židan
Povprečje
Največ
9%
9
40.5777777777778%
41
547%
Franc Trček
547