Jani Ivanuša

SNS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SNS
Prejel 522 glasov v okraju Šentjur pri Celju
Število mandatov: 1
Prejšnji status: trgovec
Izobrazba: kmetijski tehnik
Starost: 51 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

16. 4. 2019
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi z ustnimi zahtevami finančne uprave, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s Tovarno sladkorja Ormož, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z upoštevanjem nadur pri izračunu višine pokojnine, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z t.i. »borčevskimi« pokojninami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 4. 2019
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
Govoril na 7. redna seja Državni zbor
12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
5. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z mrhovišči in problematiko medvedov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
4. 4. 2019
Govoril na 8. redna seja Odbor za finance
27. 3. 2019
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi z vračilom davkov in plačilom obresti na podlagi sodnih odločitev, ki so ugotovile nezakonite davčne obveznosti, ki jih je odmerila Finančna uprava Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
26. 3. 2019
25. 3. 2019
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
Govoril na 6. redna seja Državni zbor
22. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s tujimi neposrednimi investicijami, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z madžarizacijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nakazovanjem javnega denarja nevladnim organizacijam, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z veljavnostjo določb Zakona za uravnoteženje javnih financ, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
11. 3. 2019
Govoril na 9. nujna seja (skupna seja) Odbor za finance
Govoril na 9. nujna seja (skupna seja) Odbor za finance
8. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo digitalnega davka, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
7. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zavarovalno dobo in starostjo upokojencev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

16. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z t.i. »borčevskimi« pokojninami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s Tovarno sladkorja Ormož, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z upoštevanjem nadur pri izračunu višine pokojnine, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z ustnimi zahtevami finančne uprave, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
5. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z mrhovišči in problematiko medvedov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
27. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vračilom davkov in plačilom obresti na podlagi sodnih odločitev, ki so ugotovile nezakonite davčne obveznosti, ki jih je odmerila Finančna uprava Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s tujimi neposrednimi investicijami, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nakazovanjem javnega denarja nevladnim organizacijam, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z veljavnostjo določb Zakona za uravnoteženje javnih financ, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z madžarizacijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo digitalnega davka, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
7. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zavarovalno dobo in starostjo upokojencev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
6. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s zadolževanjem Republike Slovenije od osamosvojitve do leta 2019 po vladah, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
1. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s Slovenci v Venezueli, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravljenostjo Slovenije na novo gospodarsko in finančno krizo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
22. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem dajatev na različne prehodne davčne podračune (PDP), na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z rokom za vložitev davčne napovedi, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem nakupovanja živil glede na njihove posebne lastnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
20. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z mrhovišči in problematiko medvedov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
19. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s skrbjo za Slovence ob mejnih območjih, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
14. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s Poročilom o državnih pomočeh za leta 2015, 2016 in 2017, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z obdavčitvijo kapitalskih dobičkov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
6. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z sklicem sej občinskih svetov, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
1. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s starostnimi pogoji za priključitev slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
25. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z mejnim prehodom v Ormožu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatnimi prihodki javnih blagajn zaradi dviga minimalne plače v letu 2019, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
18. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z mrhovišči in problematiko medvedov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s čezmejnimi plačilnimi transakcijami proračunskih uporabnikov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s Poročilom o državnih pomočeh za leta 2015, 2016 in 2017, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
11. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s fiduciarnimi računi, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
16. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z mejno policijo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
29. 8. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z sporazumom o sodelovanju z Vočarsko zbornico Hrvaške, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Jani Ivanuša
Povprečje
Največ
35%
35
11.9444444444444%
12
120%
Franc Trček
120