Jani (Janko) Möderndorfer

LMŠ

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: LMŠ
Prejela 1416 glasov v okraju Ljubljana - Šiška II
Število mandatov: 3
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: zdravstveni tehnik
Starost: 55 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

27. 10. 2020
22. 10. 2020
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje v zvezi s podatki glede novega koronavirusa, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 10. 2020
19. 10. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
15. 10. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
Govorila na 46. izredna seja Državni zbor
Govorila na 46. izredna seja Državni zbor
Govorila na 46. izredna seja Državni zbor
5. 10. 2020
NI glasovala za Navzočnost
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 45. izredna seja Državni zbor
Govorila na 45. izredna seja Državni zbor
Govorila na 45. izredna seja Državni zbor
30. 9. 2020
29. 9. 2020
25. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
24. 9. 2020
23. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
21. 9. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
18. 9. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

22. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s podatki glede novega koronavirusa, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravljenjem in oskrbo obolelih s covid-19 ter s posledicami za »ne-covid« programe, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravljenjem in oskrbo obolelih s covid-19 ter s posledicami za »ne-covid« programe, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
6. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za obrambo.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vplivom javnofinančnih kazalcev na prihodnost, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z uresničevanjem pravice do tolmača za slovenski znakovni jezik, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
16. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z upoštevanjem znanstvenikov in umetnikov pri pripravi politik in predpisov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o nalezljivih boleznih, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
11. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pravico do tolmača gluhih in naglušnih v vzgojno-izobraževalnih procesih, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
12. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s poklicnimi kompetencami in aktivnostmi srednjih medicinskih sester, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
28. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem ukrepov za podporo promociji vina, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
30. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z implementacijo Nacionalnega programa duševnega zdravja 2018-2028, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
3. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o nalezljivih boleznih, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
26. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za izobraževanje znanost in šport, minister za zdravje.