Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

Jani Möderndorfer

SMC

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SMC
Izvoljen z 701 glasovi v Ljubljana Bežigrad II
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: zdravstveni tehnik
Starost: 53 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
22. 5. 2018
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
26. 4. 2018
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
24. 4. 2018
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
11. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
27. 3. 2018
22. 3. 2018
20. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
16. 3. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Govoril na 55. izredna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Prisotnost na sejah DZ

Jani Möderndorfer
Povprečje
Največ
88.3495145631068%
88
87.4278698391281%
87
99.0291262135922%
Milan Brglez
99

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Jani Möderndorfer
Povprečje
Največ
79.5204795204795%
80
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Poslanska vprašanja in pobude

5. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Slovensko turistično organizacijo (STO) na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
4. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izobraževanjem v slovenskem znakovnem jeziku na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s hrupom na gradbiščih na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
7. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabo dronov na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
29. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nadgradnjo daljnovoda Beričevo-Divača na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s ti. »zlatimi vizami« na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
7. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z usposabljanjem članov svetov javnih zavodov na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
14. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z letnim usposabljanjem članov svetov javnih zavodov s področja kulture na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s programi upravljanja kulturnih spomenikov na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
2. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z gradom Snežnik na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
26. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotovitvijo sredstev za odkup likovne zbirke Factor banke d.d na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s trošarinami na alkohol na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za zdravje.
5. 11. 2015
21. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sklepanjem pogodb državnih organov z javnimi uslužbenci, ki so pri njih zaposleni na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
9. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z gradom Snežnik na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
28. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s proračunom za kulturo v letih 2016 in 2017 na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s temo državnega financiranja kulture v obdobju 2016-2017 na katerega mora odgovoriti minister za finance.
31. 8. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z reorganizacijo Službe za slovenski jezik na ministrstvu za kulturo na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
29. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Akcijskim načrtom za izvajanje jezikovne politike in reorganizacijo Službe za slovenski jezik na ministrstvu za kulturo na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za kulturo.
14. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o medijih na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
8. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sklepanjem avtorskih in podjemnih pogodb v javnih zavodih s področja kulture na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z sodelovanjem ministrstva za kulturo s strokovno in zainteresirano javnostjo na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z načinom delovanja Komisije za preprečevanje korupcije in očitano uporabo policijskih pooblastil na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
5. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o medijih na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
16. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z elektromobilnostjo na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za infrastrukturo.
14. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s subvencijami šolske prehrane na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, predsednik Vlade v funkciji ministra za izobraževanje znanost in šport.
9. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z reorganizacijo Službe za slovenski jezik na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
23. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z varovanjem družine in materinstva na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
27. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem nadzornega sveta SDH na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
25. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z varovanjem družine, materinstva, očetovstva, otrok in mladine na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za kulturo.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s hrupom na gradbiščih na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z napovedano zdravstveno reformo na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
16. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z preiskavo kazenske in politične odgovornosti projekta TEŠ 6 na katerega mora odgovoriti Vlada.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Jani Möderndorfer
Povprečje
Največ
38%
38
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Članstva