Janja Sluga

SMC

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SMC
Prejela 1294 glasov v okraju Celje II
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanka
Izobrazba: diplomantka poslovne administracije
Starost: 45 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

28. 5. 2019
23. 5. 2019
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
22. 5. 2019
21. 5. 2019
20. 5. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
17. 5. 2019
NI glasovala za Dnevni red v celoti
15. 5. 2019
Govorila na 9. nujna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 9. nujna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 9. nujna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
9. 5. 2019
Govorila na 7. redna seja Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide
Govorila na 7. redna seja Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide
7. 5. 2019
Govorila na 22. nujna seja Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide
25. 4. 2019
Govorila na 21. izredna seja Državni zbor
Govorila na 21. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2019
Govorila na 18. nujna seja Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide
Govorila na 19. nujna seja Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide
16. 4. 2019
Govorila na 7. redna seja Državni zbor
Govorila na 7. redna seja Državni zbor
Govorila na 7. redna seja Državni zbor
Govorila na 7. redna seja Državni zbor
Govorila na 7. redna seja Državni zbor
Govorila na 7. redna seja Državni zbor
Govorila na 7. redna seja Državni zbor
Govorila na 7. redna seja Državni zbor
15. 4. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 7. redna seja Državni zbor
Govorila na 7. redna seja Državni zbor
Govorila na 7. redna seja Državni zbor
Govorila na 7. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko zagotavljanja spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
8. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odpravo diskriminacije študentov invalidov pri prevozih, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
4. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z navezovalno cesto Dramlje - Šentjur, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z napovedanim zakonom o upravljanju javnih zdravstvenih zavodov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
7. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo grada Borl, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport v funkciji ministra za kulturo.
4. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z višino nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
23. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem varstva predšolskih otrok pri varuhih predšolskih otrok, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Janja Sluga
Povprečje
Največ
8%
8
14.6333333333333%
15
142%
Franc Trček
142

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Janja Sluga
Povprečje
Največ
83.3333333333333%
83
86.0730141446159%
86
100%
Tina Heferle
Meira Hot
Aljaž Kovačič
100