Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

Jelka Godec

SDS

koalicija

NEAKTIVEN

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 3075 glasov v okraju Šentjur pri Celju
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanka
Izobrazba: univerzitetna diplomirana profesorica fizike
Starost: 53 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

17. 10. 2020
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
2. 4. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
20. 3. 2020
5. 3. 2020
3. 3. 2020
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
25. 2. 2020
Govorila na 29. nujna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 29. nujna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 29. nujna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 29. nujna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 29. nujna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 29. nujna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 29. nujna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 29. nujna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 29. nujna seja Odbor za zdravstvo
19. 2. 2020
Govorila na 28. nujna seja Odbor za zdravstvo
18. 2. 2020
Govorila na 27. nujna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 27. nujna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 27. nujna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 27. nujna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 27. nujna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 27. nujna seja Odbor za zdravstvo
5. 2. 2020
Govorila na 20. nujna seja Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino
Govorila na 20. nujna seja Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino
29. 1. 2020
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
27. 1. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo državne ceste Dole-Ponikva-Loče, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimernim zapisom na družbenem omrežju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi čakalnimi dobami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo državne ceste Dole-Ponikva-Loče, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimernim zapisom na družbenem omrežju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi čakalnimi dobami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o izobraževanju odraslih, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z zavezami iz Koalicijskega sporazuma, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatkom za nego otroka, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi na področju primarnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami na ministrstvu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravjem na delovnem mestu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z obvladovanjem nalezljivih bolezni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s paliativno oskrbo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s finančnim načrtom ZZZS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
31. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem bolnišničnih sob, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z izstopi iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
30. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vlaganjem v investicije na področju zdravstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Odredbo o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za 2020, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s strategijo e-zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
23. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z namero o učenju srbskega jezika v slovenskih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z namero o učenju srbskega jezika v slovenskih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
6. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s preventivnimi sistematskimi pregledi, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
4. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z morebitno izgradnjo telovadnice pri Šolskem centru Šentjur, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnimi prejemki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo cestne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
27. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembami sistema MOFAS, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z izkoriščanjem socialnih transferjev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
26. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem v domovih za starejše in posebnih socialno-varstvenih zavodih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prometom težkih tovornih vozil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo bolnišnic, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom pametnega sistema integriranega zdravstva in oskrbe, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
26. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami ministrstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami ministrstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem rekonstrukcij in novogradenj cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
30. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z uresničevanjem Načrta dela na področju redkih bolezni, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z NIOSB, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad kamnolomi v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
10. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s programom otroške srčne kirurgije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delom Zdravstvenega inšpektorata RS, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
24. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo bolnišnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s Splošnim dogovorom za leto 2019, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z NIOSB, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
7. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo in vzdrževanjem ceste RC III 687 Dole - Ponikva - Dolga gora - Loče, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtom rekonstrukcij in novogradenj cestne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
12. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s 35 milijoni evrov za skrajševanje čakalnih vrst, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 2. 2019
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zavezami iz koalicijske pogodbe, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
18. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z informatizacijo šolstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vračili sredstev za materialne stroške in učila, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo sistematskih zdravstvenih pregledov v OŠ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s šolskimi tekmovanji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z rezultati sanacijskih programov na področju slovenskih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z domoljubnimi vsebinami v osnovnih in srednjih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zakonodajo na področju hospitalizacije otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi opravljanjem zdravstvene dejavnosti izvajanja magnetne resonance, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
23. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s stopnjo umrljivosti zaradi raka v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z nostrifikacijami specializacij in dovoljenji za delo v RS, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimernim izborom knjig za domače branje, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
3. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s košarico pravic iz OZZ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ohranjanjem brezplačnega javnega šolstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.