Jelka Godec

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 3075 glasov v okraju Šentjur pri Celju
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanka
Izobrazba: univerzitetna diplomirana profesorica fizike
Starost: 50 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

4. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnimi prejemki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z morebitno izgradnjo telovadnice pri Šolskem centru Šentjur, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
29. 11. 2019
NI glasovala za Dnevni red v celoti
26. 11. 2019
22. 11. 2019
NI glasovala za Dnevni red v celoti
21. 11. 2019
NI glasovala za Brezpredmetno glasovanje
20. 11. 2019
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
18. 11. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
29. 10. 2019
24. 10. 2019
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
23. 10. 2019
22. 10. 2019
21. 10. 2019
NI glasovala za Dnevni red v celoti
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo cestne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
17. 10. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

4. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z morebitno izgradnjo telovadnice pri Šolskem centru Šentjur, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnimi prejemki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo cestne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
27. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izkoriščanjem socialnih transferjev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembami sistema MOFAS, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
26. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem v domovih za starejše in posebnih socialno-varstvenih zavodih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prometom težkih tovornih vozil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo bolnišnic, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom pametnega sistema integriranega zdravstva in oskrbe, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
26. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami ministrstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami ministrstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem rekonstrukcij in novogradenj cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
30. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z uresničevanjem Načrta dela na področju redkih bolezni, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z NIOSB, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad kamnolomi v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
10. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s programom otroške srčne kirurgije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delom Zdravstvenega inšpektorata RS, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
24. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s Splošnim dogovorom za leto 2019, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo bolnišnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z NIOSB, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
7. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo in vzdrževanjem ceste RC III 687 Dole - Ponikva - Dolga gora - Loče, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtom rekonstrukcij in novogradenj cestne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
12. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s 35 milijoni evrov za skrajševanje čakalnih vrst, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 2. 2019
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zavezami iz koalicijske pogodbe, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
18. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z informatizacijo šolstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vračili sredstev za materialne stroške in učila, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo sistematskih zdravstvenih pregledov v OŠ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s šolskimi tekmovanji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z rezultati sanacijskih programov na področju slovenskih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z domoljubnimi vsebinami v osnovnih in srednjih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zakonodajo na področju hospitalizacije otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi opravljanjem zdravstvene dejavnosti izvajanja magnetne resonance, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
23. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s stopnjo umrljivosti zaradi raka v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z nostrifikacijami specializacij in dovoljenji za delo v RS, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimernim izborom knjig za domače branje, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
3. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s košarico pravic iz OZZ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ohranjanjem brezplačnega javnega šolstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.