Jožef Horvat

NSi

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: NSi
Prejela 1624 glasov v okraju Lendava
Število mandatov: 4
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: univerzitetni diplomirani fizik
Starost: 65 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

27. 5. 2020
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
26. 5. 2020
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
Govorila na 17. redna seja Državni zbor
25. 5. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
14. 5. 2020
Govorila na 37. izredna seja Državni zbor
Govorila na 37. izredna seja Državni zbor
Govorila na 37. izredna seja Državni zbor
Govorila na 37. izredna seja Državni zbor
Govorila na 37. izredna seja Državni zbor
Govorila na 37. izredna seja Državni zbor
Govorila na 37. izredna seja Državni zbor
Govorila na 37. izredna seja Državni zbor
Govorila na 37. izredna seja Državni zbor
Govorila na 37. izredna seja Državni zbor
Govorila na 37. izredna seja Državni zbor
Govorila na 37. izredna seja Državni zbor
Govorila na 37. izredna seja Državni zbor
Govorila na 37. izredna seja Državni zbor
Govorila na 37. izredna seja Državni zbor
6. 5. 2020
Govorila na 38. nujna seja Odbor za finance
Govorila na 38. nujna seja Odbor za finance
30. 4. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 36. izredna seja Državni zbor
28. 4. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 35. izredna seja Državni zbor
Govorila na 35. izredna seja Državni zbor
Govorila na 35. izredna seja Državni zbor
Govorila na 35. izredna seja Državni zbor
Govorila na 35. izredna seja Državni zbor
Govorila na 35. izredna seja Državni zbor
Govorila na 35. izredna seja Državni zbor
Govorila na 35. izredna seja Državni zbor
Govorila na 35. izredna seja Državni zbor
25. 4. 2020
Govorila na 37. nujna seja Odbor za finance
24. 4. 2020
Govorila na 37. nujna seja Odbor za finance
Govorila na 37. nujna seja Odbor za finance
Govorila na 37. nujna seja Odbor za finance
23. 4. 2020
Govorila na 29. nujna seja Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
Govorila na 29. nujna seja Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
Govorila na 29. nujna seja Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
22. 4. 2020
Govorila na 31. nujna seja Odbor za zdravstvo
14. 4. 2020
Govorila na 16. nujna seja (skupna seja) Odbor za kulturo
7. 4. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 34. izredna seja Državni zbor
Govorila na 21. nujna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 34. izredna seja Državni zbor
Govorila na 34. izredna seja Državni zbor
Govorila na 34. izredna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

25. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem aktivnosti streljanja na kmetijskih zemljiščih znotraj območja Natura 2000, ki so opredeljena kot naravna vrednota, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle, minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
27. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dogajanjem na Srednji šoli za oblikovanje Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ravnjo konkurenčnosti in ekonomske svobode v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ustanavljanjem nove državne letalske družbe, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
17. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki črpanja evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
7. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem finančnih pisarn, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem finančnih pisarn, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neživljenjskimi omejitvami uporabe geotermalne vode in geotermalne energije v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
22. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ustanovitvijo strateškega razvojnega partnerstva za Pomurje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s postavitvijo avtocestne table za izvoz Bogojina in oznako Plečnikove cerkve, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s postavitvijo avtocestne table za izvoz Bogojina in oznako Plečnikove cerkve, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za kulturo.
11. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnim mestom učitelj razrednik, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
9. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s štipendijami za talentirane glasbenike, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z nerazumnim in nezakonitim delovanjem Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nerazumnim in nezakonitim delovanjem Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
2. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s štipendijami za talentirane glasbenike, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
7. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo kategorizacije lokalne ceste, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojnim zaostankom Pomurja, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
8. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neplačevanjem vrtca s strani romskih staršev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
19. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z opravljanjem poklica diplomirani socialni gerontolog, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za izobraževanje znanost in šport.
7. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s ceno goriva in vinjet, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za infrastrukturo.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z učinkovitostjo javnega sektorja glede na mednarodne primerjave in povišanje plač, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
23. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vračilom premalo izplačanih plač zdravstvenim delavcem, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z nakupi slovenske kmetijske zemlje v Pomurju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zamudami pri prenosu pravnih aktov EU v slovenski pravni red, na katerega mora odgovoriti generalni sekretar Vlade.
18. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s primerjavo dohodkov zaposlenih v tujini in zaposlenih v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
13. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z univerzalnim pravnim nasledstvom dopolnilne dejavnosti na kmetiji, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z razbremenitvijo davkoplačevalcev, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
6. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogi za sprejetje sistemskih ukrepov za preprečevanje revščine, še posebej za družine z nepreskrbljenimi mladoletnimi otroki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
5. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z neenako dostopnostjo do nenujnih reševalnih prevozov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi na področju davčnega sistema, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Jožef Horvat
Povprečje
Največ
35%
35
31.7666666666667%
32
325%
Zmago Jelinčič Plemeniti
325