Jožef Lenart

SDS

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 3406 glasov v okraju Ptuj I
Število mandatov: 1
Prejšnji status: karierni svetovalec v Kariernem središču Urada za delo Ptuj
Izobrazba: diplomant univerzitetnega programa Fakultete za organizacijske vede
Starost: 51 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

16. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisi študijskih programov in vpisi študentov na fakultete, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisi študijskih programov in vpisi študentov na fakultete, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
15. 10. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 46. izredna seja Državni zbor
5. 10. 2020
NI glasovala za Navzočnost
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
30. 9. 2020
29. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
24. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
23. 9. 2020
22. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
21. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
18. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
16. 7. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 43. izredna seja Državni zbor
Govorila na 43. izredna seja Državni zbor
Govorila na 43. izredna seja Državni zbor
14. 7. 2020
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
13. 7. 2020
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

16. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisi študijskih programov in vpisi študentov na fakultete, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisi študijskih programov in vpisi študentov na fakultete, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
6. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s povračilom škode, ki nastaja kmetovalcem na kmetijskih zemljiščih zaradi poplavljanja reke Drave v Sp. Podravju, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo oziroma gradnjo državne ceste R1-229, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zlorabami ukrepov s področja dela, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z začetkom gradnje urgentnega centra Ptuj, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
24. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z odpadno embalažo, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
5. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nakupi Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle.
4. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z okoljevarstvenim nadzorom nad bioplinarnami, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle, minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pomanjkanja kadrov v turizmu, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
20. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z neenako obravnavo vojaških uslužbencev, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
13. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo - gradnjo državne ceste R1-229, odsek št. 1286 Rogoznica (Ptuj) – Senarska, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
31. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sorazmernostjo določenih kazni zapora, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z asistenti za gibalno ovirane otroke, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
12. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dohodninsko problematiko delavcev migrantov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
21. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti v prometu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, ministrica za infrastrukturo.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izobraževalnimi programi, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
7. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s povečanjem izigravanja zakonodaje na področju socialnega varstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s stanovanjsko problematiko mladih družin, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
10. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z učinkovitostjo Vlade RS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom zdravnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
9. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s protitočno zaščito, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
27. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem samostojnih visokošolskih zavodov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z investicijo Magna Steyr v Hočah, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
28. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s povečanim številom ilegalnih prehodov meje s Slovenijo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem varstva otrok v vrtcih, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pobiranja davkov in prispevkov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s stanovanjsko problematiko, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za okolje in prostor.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odvzemom dodatka pripadnikom Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
19. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z agencijskim zaposlovanjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ekološkim kmetovanjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
30. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo in financiranjem kulturno pomembnih objektov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport v funkciji ministra za kulturo.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo in financiranjem kulturno pomembnih objektov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
22. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko tedenskih in mesečnih delavcev migrantov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
7. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s ponavljajočimi kaznivimi dejanji osebe brez urejenega statusa za bivanje v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s potekom gradnje Urgentnega centra Ptuj, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z invalidskimi podjetji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.