Karmen Furman

SDS

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 4651 glasov v okraju Slovenska Bistrica
Število mandatov: 1
Prejšnji status: direktorice občinske uprave v Občini Poljčane
Izobrazba: magistra pravnih znanosti
Starost: 40 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

18. 11. 2020
Govorila na 14. nujna seja (skupna seja) Odbor za pravosodje
27. 10. 2020
23. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo vozlišča z nadgradnjo železniške postaje Pragersko, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
21. 10. 2020
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
19. 10. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
17. 10. 2020
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
15. 10. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
5. 10. 2020
VZDRŽALA se je glasovanja o Navzočnost
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
30. 9. 2020
29. 9. 2020
24. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
23. 9. 2020
21. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

23. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo vozlišča z nadgradnjo železniške postaje Pragersko, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
5. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s pogodbami o osebni asistenci, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z okoljevarstvenimi soglasji in vplivom na izvedbo infrastrukturnih projektov, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
15. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom »Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom »Izvedba deinstitucionalizacije CUDV Črna na Koroškem«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom »Vzpostavitev projektne enote za deinstitucionalizacijo«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom »Izvedba deinstitucionalizacije Dom na Krasu«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom »Skupnostni center Nova Gorica«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko previsokih davkov na dohodke iz oddajanja premoženja v najem, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo postankov vlakov na posameznih železniških postajališčih, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem slovenskih rokodelcev, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z revizijskim poročilom Računskega sodišča glede dolgotrajne oskrbe, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z državnimi infrastrukturnimi investicijami, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z državnimi infrastrukturnimi investicijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
8. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
10. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlitvenimi možnostmi invalidov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vdovsko pokojnino, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
30. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem EU sredstev, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prijavljenimi prebivališči in socialnimi pomočmi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za notranje zadeve.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s številom tujcev s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in zneski socialnih pomoči, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnimi prejemki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem invalidov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s številom prijavljenih oseb na istem naslovu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.