Karmen Furman

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 4651 glasov v okraju Slovenska Bistrica
Število mandatov: 1
Prejšnji status: direktorice občinske uprave v Občini Poljčane
Izobrazba: magistra pravnih znanosti
Starost: 40 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

20. 12. 2019
19. 12. 2019
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko previsokih davkov na dohodke iz oddajanja premoženja v najem, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
18. 12. 2019
17. 12. 2019
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 12. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
29. 11. 2019
NI glasovala za Dnevni red v celoti
Govorila na 29. izredna seja Državni zbor
28. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo postankov vlakov na posameznih železniških postajališčih, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
26. 11. 2019
22. 11. 2019
NI glasovala za Dnevni red v celoti
21. 11. 2019
NI glasovala za Brezpredmetno glasovanje
18. 11. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem slovenskih rokodelcev, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

19. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko previsokih davkov na dohodke iz oddajanja premoženja v najem, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo postankov vlakov na posameznih železniških postajališčih, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem slovenskih rokodelcev, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z revizijskim poročilom Računskega sodišča glede dolgotrajne oskrbe, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z državnimi infrastrukturnimi investicijami, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z državnimi infrastrukturnimi investicijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
8. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
10. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlitvenimi možnostmi invalidov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vdovsko pokojnino, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
30. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem EU sredstev, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prijavljenimi prebivališči in socialnimi pomočmi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za notranje zadeve.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s številom tujcev s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in zneski socialnih pomoči, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnimi prejemki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem invalidov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s številom prijavljenih oseb na istem naslovu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Karmen Furman
Povprečje
Največ
19%
19
22.5222222222222%
23
202%
Franc Trček
202