Karmen Furman

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 4651 glasov v okraju Slovenska Bistrica
Število mandatov: 1
Prejšnji status: direktorice občinske uprave v Občini Poljčane
Izobrazba: magistra pravnih znanosti
Starost: 39 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

11. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z državnimi infrastrukturnimi investicijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
8. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 7. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
12. 7. 2019
10. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlitvenimi možnostmi invalidov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vdovsko pokojnino, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 6. 2019
Govorila na 9. redna seja Državni zbor
Govorila na 9. redna seja Državni zbor
Govorila na 9. redna seja Državni zbor
Govorila na 9. redna seja Državni zbor
Govorila na 9. redna seja Državni zbor
18. 6. 2019
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

11. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z državnimi infrastrukturnimi investicijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
8. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
10. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlitvenimi možnostmi invalidov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vdovsko pokojnino, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
30. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem EU sredstev, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prijavljenimi prebivališči in socialnimi pomočmi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za notranje zadeve.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s številom tujcev s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in zneski socialnih pomoči, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnimi prejemki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem invalidov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s številom prijavljenih oseb na istem naslovu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Karmen Furman
Povprečje
Največ
9%
9
14.6333333333333%
15
142%
Franc Trček
142

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Karmen Furman
Povprečje
Največ
75.1207729468599%
75
86.0730141446159%
86
100%
Tina Heferle
Meira Hot
Aljaž Kovačič
100