Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

Karmen Furman

SDS

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 4651 glasov v okraju Slovenska Bistrica
Število mandatov: 1
Prejšnji status: direktorice občinske uprave v Občini Poljčane
Izobrazba: magistra pravnih znanosti
Starost: 42 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

29. 10. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo investiciji v občini Slovenska Bistrica, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo investiciji v občini Poljčane, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo investiciji v občini Oplotnica, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo investiciji v občini Makole, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 10. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z novelo zakona o igrah na srečo, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
19. 10. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s poplavno ogroženostjo reke Dravinje v občini Poljčane, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
15. 10. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z učinki spremembe zakonodaje na področju prijav prebivališč, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
7. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembami Pravilnika o prometu z nepremičninami, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
6. 7. 2021
2. 6. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z gradbenimi deli na državni cesti, odsek Pesek – Cezlak, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo nadomestnega mostu čez Oplotniščico, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
14. 5. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z opravljanjem vozniških izpitov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše občane, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z invalidskimi pokojninami, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepom usposabljanja na delovnem mestu, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepom trajnega zaposlovanja mladih, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

29. 10. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo investiciji v občini Oplotnica, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo investiciji v občini Slovenska Bistrica, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo investiciji v občini Makole, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo investiciji v občini Poljčane, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 10. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z novelo zakona o igrah na srečo, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
19. 10. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s poplavno ogroženostjo reke Dravinje v občini Poljčane, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
15. 10. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z učinki spremembe zakonodaje na področju prijav prebivališč, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
7. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembami Pravilnika o prometu z nepremičninami, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
6. 7. 2021
2. 6. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z gradbenimi deli na državni cesti, odsek Pesek – Cezlak, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo nadomestnega mostu čez Oplotniščico, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
14. 5. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z opravljanjem vozniških izpitov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše občane, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z invalidskimi pokojninami, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepom usposabljanja na delovnem mestu, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepom trajnega zaposlovanja mladih, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 12. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi nujnosti izgradnje zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
9. 11. 2020
5. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s skrajševanjem čakalnih vrst, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z nedograjenimi bolnišničnimi kapacitetami v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
27. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnimi prejemki, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s kadrovsko problematiko v DSO-jih, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z ohranitvijo delovnih mest, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z oskrbo starejših, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo vozlišča z nadgradnjo železniške postaje Pragersko, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
5. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s pogodbami o osebni asistenci, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z okoljevarstvenimi soglasji in vplivom na izvedbo infrastrukturnih projektov, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
15. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom »Izvedba deinstitucionalizacije Dom na Krasu«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom »Vzpostavitev projektne enote za deinstitucionalizacijo«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom »Izvedba deinstitucionalizacije CUDV Črna na Koroškem«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom »Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom »Skupnostni center Nova Gorica«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko previsokih davkov na dohodke iz oddajanja premoženja v najem, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo postankov vlakov na posameznih železniških postajališčih, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem slovenskih rokodelcev, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z revizijskim poročilom Računskega sodišča glede dolgotrajne oskrbe, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z državnimi infrastrukturnimi investicijami, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z državnimi infrastrukturnimi investicijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
8. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
10. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlitvenimi možnostmi invalidov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vdovsko pokojnino, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
30. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem EU sredstev, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prijavljenimi prebivališči in socialnimi pomočmi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za notranje zadeve.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s številom tujcev s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in zneski socialnih pomoči, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnimi prejemki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem invalidov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s številom prijavljenih oseb na istem naslovu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Karmen Furman
Povprečje
Največ
55%
55
49.7111111111111%
50
681%
Franc Trček
681