Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

Ljubo Žnidar

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Izvoljen z 2316 glasovi v Žalec I
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: diplomant univerzitetnega programa
Starost: 58 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
22. 5. 2018
26. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
NI glasoval za Širitev dnevnega reda
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
11. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
27. 3. 2018
23. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
21. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Prisotnost na sejah DZ

Ljubo Žnidar
Povprečje
Največ
88.3495145631068%
88
87.4278698391281%
87
99.0291262135922%
Milan Brglez
99

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Ljubo Žnidar
Povprečje
Največ
74.6253746253746%
75
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Poslanska vprašanja in pobude

9. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zaporo zračnega prostora v času prireditev na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z menjavo kompleta za prvo pomoč v vozilih na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z evidentiranjem dejanske rabe javnih zemljišč za vodotoke na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z evidentiranjem dejanske rabe javnih zemljišč na katerega mora odgovoriti Vlada.
31. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s poslanico 21. vinske kraljice Slovenije na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
30. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem mladinske politike na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega turizma na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem poplavne varnosti na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
27. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prilagajanjem jedi zaradi verskih razlogov na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Javne agencije RS za varnost prometa na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zamujanjem z e-cestninjenjem na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 9. 2017
20. 9. 2017
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z novimi delovnimi mesti pri izgradnji projekta 2. tir na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izdajo soglasij za večje investicije na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
27. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem nadzora na morju in na celinskih vodah na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z 3. razvojno osjo na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom izgradnje drugega tira na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o motornih vozilih na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
12. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z denarnimi pomočmi za tujce na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z dodelitvijo pomoči po naravni nesreči pozeba 2016 na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s tretjo razvojno osjo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanje - trgovinskim primanjkljajem na področju kmetijstva na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z registracijo fitofarmacevtskih sredstev na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
3. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtom razvoja infrastrukture do leta 2030 na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s projekti stanovanjske gradnje na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pobudo za sprejem Zakona o ureditvi lastništva javnih cest na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prostorskim planiranjem na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z rezultati davčnih blagajn po njihovi enoletni uporabi na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
16. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z uspešnostjo Slovenije pri črpanju EU sredstev na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
14. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nespoštovanjem pravnomočne inšpekcijske odločbe na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
12. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom »Naša super hrana« na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
9. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem Darsa na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
7. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z občinskimi kategoriziranimi cestami na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
30. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem gospodarske javni službe Javni linijski prevoz potnikov na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z letnim planom Agencije za radioaktivne odpadke na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z namero vzpostavitve izpostave Azilnega doma tudi na območju Mestne občine Velenje na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
14. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z javnimi naročili in »dumpinškimi« cenami inženiring podjetij na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s plačilom cestne takse na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom 3. razvojne osi na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z visokimi cenami električne energije na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo izvlečnega tira na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s stanovanjsko politiko za mlade na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo namakalnih zadrževalnikov na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z revizijo projekta 2. tir na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo cest na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom na železniškem omrežju na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vlogo in delom Računskega sodišča na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z integrirano vozovnico za javni potniški promet na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad DUTB na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z dimnikarsko zakonodajo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s potrjevanjem ustreznosti nadzornikov bank na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s tretjo razvojno osjo na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 11. 2016
25. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi v družbi SŽ na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
14. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prikritim zadolževanjem občin v raznih oblikah javno zasebnega partnerstva na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
7. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z znižanjem osnove za izračun terminalnih pristojbin na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
27. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo nepremičnin, ki jih upravlja DUTB na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo 3. razvojne osi sever na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom drugi tir Divača - Koper na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
8. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z elektronskim cestninjenjem za tovornjake na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z negospodarnim kadrovskim ravnanjem na področju elektrogospodarstva na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
30. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z HACCP kriteriji na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovanimi davki ob spremembi namembnosti zemljišča na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
7. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ravnanjem VURS v primeru želve hlastavke na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
31. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Osnutkom dogovora za razvoj Savinjske regije za obdobje 2016-2019 na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
30. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z obnovitvenimi in vzdrževalnimi deli na slovenskih avtocestah na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
25. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z upadom gradbeništva na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpodbudami na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom brezposelnih na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z razmerjem med državno porabo in prilivi na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo zreškega Uniorja na katerega mora odgovoriti minister za finance.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pavšalnim obdavčevanjem kmetijskega gospodarstva na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z aktivnostmi in ukrepi ministrstva pri privabljanju tujih vlagateljev na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
6. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s t.i. helikopterskim denarjem na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s kreditno pogodbo za gradnjo ceste Draženci-Gruškovje na katerega mora odgovoriti minister za finance.
5. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s časovnimi zaporami za tovorna vozila na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitnim umikom resorja iz javnega na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitnim umikom resorja iz javnega na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s protihrupnimi ograjami na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s posodobitvijo letališča Portorož na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s poročilom o okolju na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo razvoja prometa v RS na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
25. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo razvoja prometa v RS na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z 3. razvojno osjo na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
17. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prometno ureditvijo v Mednem na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
4. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem hladilnic na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z nastanitvenimi centri za migrante ter lokacijo zanj na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s shemo šolskega sadja in zelenjave na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z novoustanovljeno Direkcijo za vode na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z daljnovodom na Ravnah na Koroškem na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z vetrnimi elektrarnami na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za reševanje opuščene obdelovalne zemlje na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
23. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z dobičkom DARS-a na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z živili zaščitenimi z označbo porekla na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z bencinskim centom na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
10. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z bencinskim tolarjem na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z mandatom upravnikov večstanovanjskih stavb na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje z vključitvijo v omrežje EU za vozniška dovoljenja na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z nabavo žice za ograjo za zavarovanje meje na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ilegalnimi vstopi v Slovenijo na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
28. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnimi blagajnami na katerega mora odgovoriti minister za finance.
16. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo državnega gozdarskega podjetja na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z opominom Sloveniji s strani Evropske komisije na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z dajatvami za uporabo cest na katerega mora odgovoriti minister za finance.
23. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s komisijo za ocenitev škode po divjadi na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo drugega tira Koper - Divača na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z letališčem Maribor na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z neizkoriščenimi akumulacijami vode na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
14. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Nacionalnim programom varstva okolja na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s presojo vplivov na okolje na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
29. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vodnimi zemljišči na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
17. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z birokratskimi zahtevami za kmete na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z državnim prostorskim načrtom za letališče Portorož na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
10. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s kamnolomi, peskokopi in gramoznicami na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z registracijo balonov na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prenovo železniškega omrežja na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
7. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonodajo na področju kompostiranja dehidriranega blata na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
24. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom koncesionarjev državnih gozdov na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s padcem trimesečnega Euribora na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s fiktivnimi vpisi v osnovne šole na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za izobraževanje znanost in šport.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s terminsko dinamiko 3. razvojne osi na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
8. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z državnimi lovišči na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s povračilom stroškov cestninskega nadzora na katerega mora odgovoriti minister za finance.
27. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem izvajanja komasacij kmetijskih zemljišč na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izlovom cipljev v rezervatu Piranskega zaliva na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s samooskrbo na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012 - 2016 na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
29. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zavarovanjem oseb, ki opravljajo dopolnilno kmetijsko dejavnost na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prometno infrastrukturo na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zaporami zračnega prostora na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
12. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z energetskimi izkaznicami na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z obnovljivimi viri energije na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s prenosom Lipice Turizem na SDH na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s protipoplavnimi ukrepi na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
11. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z letnimi dovolilnicami za ribolov na Hrvaškem na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ohranjanjem in krepitvijo slovenskega jezika v zamejstvu in po svetu na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
17. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z neprimernim ravnanjem z živalmi na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z enajstimi okoljskimi projekti na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
10. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o motornih vozilih na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
4. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s finančno strategijo na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
28. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem ključnih projektov na Uradu v prihodnjem letu na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavil vprašanje v zvezi s strategijo o razvoju civilnega letalstva na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s prioritetami dela Urada v prihodnjem letu na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
22. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z varnostjo v zračnem prometu na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s podporami za elektriko, proizvedeno iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s Slovensko glasbeno šolo v Celovcu na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
9. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z vzdrževanjem vodotokov na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z letališčem Maribor na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s 3. razvojno osjo na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Ljubo Žnidar
Povprečje
Največ
155%
155
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Članstva