Luka Mesec

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Prejel 3643 glasov v okraju Ljubljana Bežigrad II, Ljubljana Moste-Polje II
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: diplomant evropskih študij
Starost: 32 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

30. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z znižanjem ali oprostitvijo plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida v zrak, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za okolje in prostor.
29. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
23. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
22. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
21. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
18. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z davčno in fiskalno politiko, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
1. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z znižanim prispevkom na energetsko učinkovitost, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Pravilnika o največji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 9. 2019
24. 9. 2019
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
23. 9. 2019
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
20. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s finsko pobudo o prepovedi uvoza brazilskega govejega mesa in soje v Evropsko unijo, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z negativnimi obrestnimi merami, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
3. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s preverjanjem skladnosti kratkoročnega oddajanja nepremičnin z zakonodajo, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za okolje in prostor.
20. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad prijavo dohodkov od kratkoročne oddaje nepremičnin, na katerega mora odgovoriti minister za finance.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

30. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z znižanjem ali oprostitvijo plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida v zrak, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za okolje in prostor.
18. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z davčno in fiskalno politiko, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
17. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z dogovorjenim zvišanjem proračunskih sredstev za film, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za kulturo.
1. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Pravilnika o največji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z znižanim prispevkom na energetsko učinkovitost, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
20. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s finsko pobudo o prepovedi uvoza brazilskega govejega mesa in soje v Evropsko unijo, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z negativnimi obrestnimi merami, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
3. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s preverjanjem skladnosti kratkoročnega oddajanja nepremičnin z zakonodajo, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za okolje in prostor.
20. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad prijavo dohodkov od kratkoročne oddaje nepremičnin, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
9. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem sklepa z Odbora za finance glede davka na digitalne storitve, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z davčno razbremenitvijo regresa, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z davčno razbremenitvijo regresa, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
11. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnimi razbremenitvami dodatka za poslovno uspešnost, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
5. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s širitvijo Dolenjske ceste, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
28. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo stanovanj Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v soseski Zeleni gaj, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
19. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi uveljavljanjem olajšave za vzdrževane družinske člane, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo družinam hudo obolelih otrok, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
11. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Abanke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s proračunskimi odhodki Republike Slovenije za subvencije v letih 1994-2019, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi Vlade Republike Slovenije na področju podnebnih sprememb, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi s prevozom živali v Luki Koper, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s kaznovanjem kolesarjev z vsebnostjo alkohola v krvi pod 0,5 promila, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, ministrica za infrastrukturo.
1. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z napovedano davčno reformo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi s peticijo za prepoved uporabe pasjih verig, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
27. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z neposrednim zaposlovanjem delavcev na posameznih ministrstvih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z neustreznimi politikami na področju zaposlovanja delavcev in kršenjem delavskih pravic, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
16. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za zaščito živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
22. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem vsakodnevnih brezmesnih menijev v vzgojno-izobraževalnih zavodih, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
20. 9. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z razglasitvijo območja okoli Anhovega za degradirano območje, na katerega mora odgovoriti Vlada.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Luka Mesec
Povprečje
Največ
31%
31
22.5222222222222%
23
202%
Franc Trček
202