Luka Mesec

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Prejela 3643 glasov v okraju Ljubljana Bežigrad II, Ljubljana Moste-Polje II
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: diplomant evropskih študij
Starost: 33 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

15. 10. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
5. 10. 2020
NI glasovala za Navzočnost
NI glasovala za Dnevni red v celoti
30. 9. 2020
29. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
25. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
24. 9. 2020
23. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
22. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
21. 9. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
19. 9. 2020
Govorila na 25. redna seja Odbor za finance
Govorila na 25. redna seja Odbor za finance
Govorila na 25. redna seja Odbor za finance
Govorila na 25. redna seja Odbor za finance
18. 9. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
27. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem izobraževanja v naslednjem šolskem letu (2020/21), na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
16. 7. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
NI glasovala za Dnevni red v celoti
Govorila na 42. izredna seja Državni zbor
Govorila na 42. izredna seja Državni zbor
Govorila na 42. izredna seja Državni zbor
Govorila na 42. izredna seja Državni zbor
Govorila na 42. izredna seja Državni zbor
Govorila na 42. izredna seja Državni zbor
14. 7. 2020

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

27. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem izobraževanja v naslednjem šolskem letu (2020/21), na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
6. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z bojem zoper COVID-19 in drugim valom okužb, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje zvezi z neučinkovitostjo dosedanjih ukrepov za pomoč gospodarstvu in državljanom, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za pomoč kulturnemu sektorju v tretjem koronapaketu, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z uvedbo pravičnega nepremičninskega davka, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
23. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dohodkovno distribucijo zavarovancev po zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za finance.
20. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odpadno embalažo, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s projekcijami gibanja finančnih agregatov, ki vplivajo na finančni položaj Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi s koalicijsko zavezo za dvig prispevnih stopenj delodajalcev za PIZ, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z javnofinančnimi učinki znižanja prispevne stopnje delodajalcev za PIZ in uvedbe davka na izplačane plače v letu 1996, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s povečanjem sežiga smeti v Salonitu Anhovo, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z ravnanjem z odpadki, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
29. 11. 2019
18. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z uporabo živali za nastopanje ali prikazovanje v cirkusih in cirkusom podobnih prireditvah, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zaščito živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
30. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z znižanjem ali oprostitvijo plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida v zrak, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za okolje in prostor.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z davčno in fiskalno politiko, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
17. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dogovorjenim zvišanjem proračunskih sredstev za film, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za kulturo.
1. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z znižanim prispevkom na energetsko učinkovitost, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Pravilnika o največji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s finsko pobudo o prepovedi uvoza brazilskega govejega mesa in soje v Evropsko unijo, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z negativnimi obrestnimi merami, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
3. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s preverjanjem skladnosti kratkoročnega oddajanja nepremičnin z zakonodajo, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za okolje in prostor.
20. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad prijavo dohodkov od kratkoročne oddaje nepremičnin, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
9. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem sklepa z Odbora za finance glede davka na digitalne storitve, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z davčno razbremenitvijo regresa, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z davčno razbremenitvijo regresa, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
11. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z davčnimi razbremenitvami dodatka za poslovno uspešnost, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s širitvijo Dolenjske ceste, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
28. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prodajo stanovanj Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v soseski Zeleni gaj, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
19. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi uveljavljanjem olajšave za vzdrževane družinske člane, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prenosom primernih stanovanj in zemljišč z DUTB na Stanovanjski Sklad Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo družinam hudo obolelih otrok, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
11. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prodajo Abanke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s proračunskimi odhodki Republike Slovenije za subvencije v letih 1994-2019, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi Vlade Republike Slovenije na področju podnebnih sprememb, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavila vprašanje v zvezi s prevozom živali v Luki Koper, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s kaznovanjem kolesarjev z vsebnostjo alkohola v krvi pod 0,5 promila, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, ministrica za infrastrukturo.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z napovedano davčno reformo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavila vprašanje v zvezi s peticijo za prepoved uporabe pasjih verig, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
27. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neposrednim zaposlovanjem delavcev na posameznih ministrstvih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neustreznimi politikami na področju zaposlovanja delavcev in kršenjem delavskih pravic, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za zaščito živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
22. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem vsakodnevnih brezmesnih menijev v vzgojno-izobraževalnih zavodih, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
20. 9. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z razglasitvijo območja okoli Anhovega za degradirano območje, na katerega mora odgovoriti Vlada.