Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

Luka Mesec

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Izvoljen z 919 glasovi v Trbovlje
Število mandatov: 1
Prejšnji status: študent
Izobrazba: diplomant univerzitetnega programa
Starost: 31 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Zastavil vprašanje v zvezi z razglasitvijo območja okoli Anhovega za degradirano območje na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
VZDRŽAL se je glasovanja o Dnevni red v celoti
Glasoval PROTI Širitev dnevnega reda
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
24. 4. 2018
19. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
16. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
12. 4. 2018
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11. 4. 2018
10. 4. 2018
27. 3. 2018
22. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
20. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
19. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Prisotnost na sejah DZ

Luka Mesec
Povprečje
Največ
84.4660194174757%
84
87.4278698391281%
87
99.0291262135922%
Milan Brglez
99

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Luka Mesec
Povprečje
Največ
79.1874791874792%
79
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Poslanska vprašanja in pobude

24. 5. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z razglasitvijo območja okoli Anhovega za degradirano območje na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo 1,2 milijarde EUR za izpolnitev ciljev Nata za Slovenijo na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
13. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem kadrovske stiske centrov za socialno delo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem prenosa pristojnosti centrov za socialno delo (CSD) na sodišča na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z neurejenim stanjem na področju pripravništev in zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem okolju škodljivih subvencij na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami prejemnikov socialne pomoči na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s soglasjem k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb SDH za leto 2018 na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z rezilno žico na meji s Hrvaško na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
21. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z davkom od dohodka iz oddajanja premoženja v najem na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s povprečnimi tržnimi najemninami na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
8. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z s sofinanciranjem investicij v kmetijstvu za namene živinoreje z namenom prilagajanja podnebnim spremembam na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
7. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prehranskimi nasveti v oglasni akciji »Naša super hrana«, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s upoštevanjem dobe, pridobljene s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z neplačanimi prispevki za socialno varnost na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
10. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z neobstoječo stanovanjsko politiko in neizvajanjem Nacionalnega stanovanjskega programa na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z oglasom »Naše super meso - naša super hrana« na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z oglasom »Naše super meso - naša super hrana« na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
4. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z minimalno plačo na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za javno upravo.
26. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s socialnim dampingom v Adrii Airways Tehniki na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z negativnimi posledicami privatizacije Adrie Airways Tehnike na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 8. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zaznanimi nepravilnostmi na Inšpektoratu RS za delo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s povozom medvedjih mladičev in medvedke na štajerski avtocesti na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
16. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s škodljivim dogovorom med vlado in delodajalci z dne 7. junija 2017 na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
29. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s skrivanjem premoženja v tujini na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za pravosodje.
24. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z ustavitvijo privatizacije NLB in Abanke na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z odlogom privatizacije NLB na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s skrivanjem premoženja v tujini na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z odlogom privatizacije NLB na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
21. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s plačami v gospodarskih družbah v lasti države na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonskim omejevanjem vsebnosti transmaščob v živilh na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
2. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s škodljivostjo privatizacije bank na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prednostnim dispečiranjem električne energije iz Termoelektrarne Šoštanj na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi z mobilno enoto reanimobila v Urgentnem centru Trbovlje na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
20. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dvigom minimalne plače na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
15. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prispevno stopnjo poklicnega pokojninskega zavarovanja na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z rednim letnim javnim projektnim razpisom za sofinanciranje programskih vsebin medijev na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
29. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odprtjem enote varstveno delovnega centra v Litiji na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostmi poteka trase tretje razvojne osi čez Zasavje in Prebold na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko razpisovanja in odobravanja specializacij zdravnikov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
27. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ekonomsko upravičenostjo AC Draženci–Gruškovje na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sprejemanjem trgovinsko-investicijskega sporazuma CETA na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
20. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo Adrie Airways Tehnike na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sprejemanjem trgovinsko-investicijskega sporazuma CETA na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z imuniteto Banke Slovenije na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
30. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo Adrie Airways Tehnike na katerega mora odgovoriti minister za finance.
27. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ustavitvijo liberalizacije cen goriv na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem registrskih računov na katerega mora odgovoriti minister za finance.
15. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem kadrovske stiske centrov za socialno delo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s spremljanjem cen dereguliranih naftnih derivatov na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Termoelektrarno Trbovlje na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z deregulacijo cen naftnih derivatov na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
7. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z dejanskimi stroški vojaško-policijskih patrulj na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
1. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo skupnih podpornih služb za javni sektor na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjim izvajanjem storitev v državnih organih na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Socialnega sporazuma za obdobje 2015–2016 na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z nevarnostjo prevzema Pozavarovalnice Sava na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
9. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s subvencioniranjem privatnih investitorjev v drugi tir na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vstopom OBB v Slovenske železnice na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izgubo delovnih mest v privatiziranih podjetjih na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem Elana, d. d., po privatizaciji na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Termoelektrarno Trbovlje na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
14. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z davčno zakonodajo na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Alpino in splošnim upravljanjem državnega premoženja na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
7. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odpustom dolgov na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo Adrie Airways Tehnike na katerega mora odgovoriti minister za finance.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s stavko policistov na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo Adrie Airways Tehnika na katerega mora odgovoriti minister za finance.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s postavitvijo žičnate ograje na meji s Hrvaško na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
16. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) na katerega mora odgovoriti minister za finance.
1. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s študentskimi domovi na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
28. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izplačili odškodnin zaradi škode, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom proračuna za leti 2016 in 2017 na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
21. 8. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o minimalni plači na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
8. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z napovedano ukinitvijo 50-odstotnega dohodninskega razreda na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
16. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z naročanje storitev pri zunanjih izvajalcih (outsourcingom) na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Telekoma Slovenije d.d. na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vlogo sklada Cinven ter nemškega Telekoma pri postopkih privatizacije družbe Telekom na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo in novelo Zakona o SDH na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s tiho privatizacijo na katerega mora odgovoriti minister za finance.
27. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo drugega tira ter privatizacijo Luke Koper in Slovenskih Železnic na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
20. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Slovenskega državnega holdinga na katerega mora odgovoriti minister za finance.
23. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ekonomsko odvisnimi osebami na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko Cinkarne Celje in z njo povezanim okoljskim stanjem v Celju na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za okolje in prostor.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravami na privatizacijo DARS-a in strategijo upravljanja z državnim premoženjem na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi z ohranitvijo delovnih mest v Zasavju na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
29. 10. 2014
Zastavil vprašanje z zvezi z vrnitvijo glasovalnih pravic RS in povezanih družb v družbah Telekom d.d. in Zavarovalnico Triglav d.d. na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Luka Mesec
Povprečje
Največ
91%
91
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Članstva