Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

Marijan Pojbič

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Izvoljen z 2184 glasovi v Pesnica
Število mandatov: 4
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: gimnazijski maturant
Starost: 57 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
26. 4. 2018
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
11. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
27. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
23. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018
16. 3. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Prisotnost na sejah DZ

Marijan Pojbič
Povprečje
Največ
80.5825242718447%
81
87.4278698391281%
87
99.0291262135922%
Milan Brglez
99

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Marijan Pojbič
Povprečje
Največ
59.6070596070596%
60
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Poslanska vprašanja in pobude

6. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izseljevanjem mladih na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s socialnimi prejemki na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s postopkom izdaje okoljevarstvenega dovoljenja na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
19. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z Inšpektoratom RS za delo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z institucinalnim varstvom starejših na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z invalidskimi pokojninami na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odmero invalidskih pokojnin na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko obdavčitve čezmejnih delovnih migrantov na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
6. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo mobilnih tehnologij na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom na socialnimi transferji na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dovoljenji za prebivanje na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s seznamom vabljenih na otvoritev dela nove urgence na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem stroška mase plač na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z štajersko avtocesto na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
9. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s honorarji za mentorstvo študentom predbolonjskega študija na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z usodo programa otroške srčne kirurgije na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prihodnostjo turizma v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s štajersko avtocesto na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dedovanjem izrednih pokojnin na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pravicami invalidov na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 8. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z invalidnino na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z oskrbovanimi stanovanji v Kamniku na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z katastrofalno slabim črpanjem evropskih sredstev na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s sodbo vrhovnega sodišča glede odmere dohodnine na podlagi samoprijave za delavce migrante na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
10. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z veteranskim dodatkom na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem sindikatov iz državnega in lokalnih proračunov na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z mobilno pokritostjo na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
21. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z usklajevanjem minimalnega dohodka na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s potrdili za nezmožnosti za delo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s socialnimi prejemki na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem pri kršitvah delovne zakonodaje na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z omejevanjem pravic iz javnih sredstev na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem invalidov na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s podatki o brezposelnosti in zaposlenosti na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z evidenco ZPIZ na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami ZVDAGA na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s predlaganimi novimi obremenitvami podjetnikov s prispevki v tako imenovani zdravstveni reformi na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, ministrica za zdravje.
3. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem zdravnikov na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s socialno zakonodajo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z obrtniškimi pokojninami na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem zdravstvenih storitev migrantom na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatkom na veliko družino na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dvigom pokojnin na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem zdravnikov na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z oskrbo za azilante na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z obveznimi cepljenji otrok na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prenosom arhivskega gradiva na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
9. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlenimi v javnih zdravstvenih zavodih na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Varstveno delovnim centrom Zagorje na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z delom ministrstva na področju osebne asistence, dolgotrajne oskrbe in obravnavi otrok s posebnimi potrebami na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem zdravnikov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
1. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v zdravstvu na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
22. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem funkcije direktorja zavoda na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z nespoštovanjem sklepa Vrhovnega sodišča RS na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zaščito simbolnega prostora slovenske osamosvojitve v Kočevski Reki na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z brezposelnostjo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z reorganizacijo MORS na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem obrambnih zmogljivostmi države na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izpolnjevanjem zavez o privatizaciji na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisom za prodajo tankov na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem občin in povprečnino na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pooblastili delovne inšpekcije na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabo IT storitev na UZSR na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ognjeno močjo SV na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z označevanjem živil na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z velenjskima dečkoma na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
3. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s konsistentno sistemsko zakonodajo na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo demografskega sklada na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s skladnim regionalnim razvojem na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s povračilom škode zaradi migrantskega vala na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem razvoja regij na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ravnanjem na CSD Murska Sobota na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
29. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s štajersko avtocesto na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami v javnem sektorju na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
13. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem razvoja regij na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi proti revščini na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem sredstev iz t.i. Junckerjevega sklada na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
22. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vplivanjem na delovanje družbe Luka Koper d.d. na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pravno ureditvijo posegov v družinsko skupnost na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z dogodki na katerih sodeluje Slovenska vojska na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
31. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nezakonito razrešitvijo direktorja javnega zavoda na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s storitvami institucionalnega varstva na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z javno ponudbo (IPO) NLB d.d. na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z sumom klientelizma in korupcije pri problematiki zunajsodnega reševanja potrošniških sporov na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
18. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z razmerami v zdravstvu na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s sistemom rejništva na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvrševanjem pristojnosti ministrice pri obravnavanju dela Centrov za socialno delo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo sklepa glede višine nepovratnih sredstev za problemsko območje Maribora na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
12. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z napredovanji v Slovenski vojski na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Zastavil vprašanje v zvezi z deložacijami socialno ogroženih oseb na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
4. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odkritjem doprsnega kipa Ivana Mačka - Matije na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
11. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s finančnimi stroški za zbirne centre na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s korupcijo v Sloveniji na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
29. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s korupcijo v Sloveniji na katerega mora odgovoriti minister za finance, Vlada.
25. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo strategije upravljanja državnega premoženja na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z gospodarskimi posledicami migrantske krize na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z vrstami in stopnjami telesnih okvar na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s razpisom za reorganizacijo CSD-jev na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem nadzora nad izvajanjem programov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z nastanitvijo migrantov na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z invalidnino za telesne okvare na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami na šempetrski urgenci na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z notifikacijo avstrijske državne pogodbe na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
29. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem anesteziologov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s povečevanjem revščine v Sloveniji na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko delovnih migrantov na katerega mora odgovoriti minister za finance.
19. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem anesteziologov v UKC Maribor na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s plačilom študije s strani ministrstva za reševanje dolžniške krize Tuša na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z moralno držo vlade na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pilotnim projektom SUC na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 12. 2015
3. 12. 2015
25. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko dimnikarske službe na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
24. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z razrešitvijo direktorja socialnovarstvenega zavoda na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z razlogi za razrešitev direktorja socialnovarstvenega zavoda na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z ugotavljanjem hujših strokovnih napak pri izvajanju dejavnosti zavoda na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s stečajnimi postopki na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z brezposlenostjo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o tujcih na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
27. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zaposlovanja za nedoločen čas na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko stečajev malih podjetij na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
22. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z oralno kirurgijo na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
19. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z oralno kirurgijo na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
15. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z subvencijami za obnovljive vire energije na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s prejemki diplomatov in zaposlenih na diplomatskih predstavništvih na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z diplomati in zaposlenimi na diplomatskih predstavništvih, ki imajo višje prejemke kot predsednik vlade na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
24. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sporno svetovalno pogodbo državne NLB d.d. na katerega mora odgovoriti minister za finance.
23. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z UKC Ljubljana na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z indeksom regulacije na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s podjetjem Polzela na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z moralnimi vrednotami na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s podjetjem Polzela na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z državnimi financami na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o davčnih blagajnah na katerega mora odgovoriti minister za finance.
21. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko vodenja Direktorata za šport na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko vodenja Direktorata za šport na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo državnega premoženja na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
10. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s ponovno zadolžitvijo Slovenije na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami v UKC Ljubljana na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi imenovanjem vodje gradnje nove urgence UKC Ljubljana na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
25. 8. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s številom kršitev človekovih pravic v slovenskem sodstvu na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
24. 8. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjami urgentnih centrov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z uveljavitvijo Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
14. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z organizacijami, ki se financirajo iz računov za električno energijo na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za infrastrukturo.
9. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s poplavami reke Drave na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z Jamstvom za mlade na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisi za vzpostavitev beleženja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s kakovostjo zdravstvenih storitev na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjami novih urgentnih centrov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
18. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sumi korupcije pri gradnji športnih objektov na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s standardi etike in integritete na področju športa na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
17. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami pričakovanega bankrota Grčije na katerega mora odgovoriti minister za finance.
10. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z uvrstitvijo konkretnih ukrepov v NRP na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z vrednotnicami na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
4. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z deli na avtocestnem odseku Maribor – Ljubljana na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomembnimi infrastrukturnimi projekti, financiranimi iz evropskih sredstev na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s sumom oškodovanja hrvaške hčerinske družbe NKBM na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
28. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vrednotnicami na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s kamerami na cestninskih postajah na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z določitvijo podjetja Terme Olimia kot pomembne državne naložbe na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zvišanjem prispevka za obnovljive vire energije na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zahtevami slovenske obrti in podjetništva na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
6. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem izdatkov države na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pogojev za kulturno dejavnost narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo, predsednik Vlade v funkciji ministra za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z visoko gospodarsko rastjo Slovenije na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s parkinsonovo in alzheimerjevo boleznijo na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s čeljustno kirurgijo na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
1. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z magistrsko nalogo na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s Fundacijo za šport na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s standardi etike in integritete na področju športa na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
27. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z dvigom pavšala davčne obremenitve na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z odmero davka od premoženja na katerega mora odgovoriti minister za finance.
25. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vplivom poviševanja cen električne energije na socialni položaj posameznikov in družin na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z upoštevanjem socialnega vidika pri določanju višine dajatev za električno energijo na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnimi blagajnami na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z modelom oblikovanja cen tekočih goriv na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s strukturnimi reformami na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
18. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z osebnimi stečaji na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izjavo zaposlene na ministrstvu na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vse večjimi zamudami v sodstvu na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s trgom dela na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z reorganizacijo zavodov za zaposlovanje na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem javne uprave na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem javnih bolnišnic na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s turizmom, kot ključno gospodarsko panogo slovenskega gospodarstva na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
3. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vnovičnim padcem Slovenije na lestvici ekonomske svobode na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s kakovostjo zdravstvenega sistema na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
30. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pokojninskim varčevanjem na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko delavcev migrantov na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za zunanje zadeve.
21. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z brezposelnostjo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
20. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s Pravilnikom o seznamu poklicnih boleznih na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
13. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z domom upokojencev Ptuj na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo Višje gasilske šole na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
6. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s TEŠ 6 na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v slovenskem gospodarstvu na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
17. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z celotno obremenitvijo dela z davki in prispevki na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko vzdrževanja in obnavljanja državnih cest na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o organu in skladu za reševanje bank na katerega mora odgovoriti minister za finance.
15. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo čakalnih vrst na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z vodenjem zdravstvenih institucij na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o enotni ceni knjige na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
3. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo Višje gasilske šole na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
25. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem specialistov urologov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za izboljšanje gospodarskega stanja na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
4. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v pravosodju na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom e-pravosodje na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z odvetniško tarifo na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
3. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z zastarelostjo diagnostične opreme na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom E - zdravje na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem mladih v Sloveniji na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z dvema razpisoma za športno infrastrukturo na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko mladih na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za razbremenitev gospodarstva na katerega mora odgovoriti minister za finance.
27. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo statusa hiše Hospic na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
24. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom zakona o partnerskih skupnostih na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Marijan Pojbič
Povprečje
Največ
227%
227
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427