Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

Marko Pogačnik

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Izvoljen z 2862 glasovi v Škofja Loka I
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: magister znanosti
Starost: 46 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
22. 5. 2018
26. 4. 2018
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
16. 4. 2018
11. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
27. 3. 2018
22. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
20. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
19. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
16. 3. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo sistema izdaje dovoljenj za prodajo tobačnih izdelkov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Prisotnost na sejah DZ

Marko Pogačnik
Povprečje
Največ
84.4660194174757%
84
87.4278698391281%
87
99.0291262135922%
Milan Brglez
99

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Marko Pogačnik
Povprečje
Največ
78.6213786213786%
79
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Poslanska vprašanja in pobude

16. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo sistema izdaje dovoljenj za prodajo tobačnih izdelkov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
9. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z oblikovanjem drobnoprodajne cene naftnih derivatov na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki imenovanja direktorja AZN na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
7. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem kapitalskih naložb na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
10. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z »Brexitom« na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z javnim razpisom na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o zdravilstvu na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izbrisanimi podjetji na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
16. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z DUTB d.d. na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
19. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z DUTB d.d. na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
25. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko izgradnje ceste Želodnik–Mengeš–Vodice na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami odločitve Ustavnega sodišča o razveljavitvi stečajnega postopka nad družbo T-2 na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prirejanjem vrednosti rezultatov za izpustne emisije CO2 na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dokapitalizacijo SDH na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
7. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z vračilom preveč zaračunanih stroškov upravljanja trgovalnih računov na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s trenutnim delovno pravnim statusom predsednika Upravnega odbora DUTB d.d. na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
2. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z dvojno obdavčitvijo zavarovalnih zastopnikov in zavarovalno zastopniških družb na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s finančno podporo Danilu Türku na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorovanjem in ugotavljanjem zadolženosti občin na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zmanjšanjem davčnega dolga na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom zaposlenih v javnem sektorju na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom upokojencev na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški Zavoda za zaposlovanje na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prilivi v zdravstveno blagajno na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s preoblikovanjem KAD na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s plačili zdravstvenih storitev na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odhodki zavoda za zaposlovanje na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odpravninami DUTB na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnim dolgom na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pripojitvijo Factor banke in Probanke k DUTB na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nepobranim DDV na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko dolgih čakalnih vrst dijakov za mesečne vozovnice na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z vplivi na rast prihodkov iz naslova DDV na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z neživljenjsko in po nepotrebnem strogo zakonodajo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z črpanjem evropskih sredstev na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
15. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z dokapitalizacijo slovenskih državnih bank na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), d.d. na katerega mora odgovoriti minister za finance.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z počasnim reševanjem gospodarskih sporov na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
31. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z oblikovanjem cen vode na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z višino državnih denarnih sredstev v Delavski hranilnici na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z uspešnostjo Slovenije pri črpanju t.i. Junckerjevega sklada na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pretirano birokracijo in neučinkovitostjo MGRT na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z nemotiviranimi in nesposobnimi državnimi uradniki na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s spornim nepremičninskim poslom DUTB na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem vlade na napoved nižje gospodarske rasti na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vpisnino v odvetniški imenik na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z neuspehom MGRT, da bi v Maribor privabil mednarodno kooperacijo IBM na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko bolniške odsotnosti z dela na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatkom za stalno pripravljenost na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z vnovično državno pomočjo družbi Polzela na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z DUTB na katerega mora odgovoriti minister za finance.
11. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem državnega premoženja na katerega mora odgovoriti minister za finance.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem državnega premoženja na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o zdravilstvu na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s povišanjem trošarin na naftne derivate na katerega mora odgovoriti minister za finance.
26. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko področja homeopatije na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s strukturo migrantov, ki vstopajo v Slovenijo na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nakupom delnic Pozavarovalnice Sava d.d. s strani Republike Slovenije na katerega mora odgovoriti minister za finance.
19. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s padanjem uspešnosti na področju uveljavljanja e-uprave na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z bolniško odsotnostjo z dela na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z izjavo državnega sekretarja ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z določbo petega odstavka 3.a člena ZSPJS na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s podatki o izplačevanju posebnega dodatka za stalno pripravljenost na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z informacijskimi projekti javne uprave, ki jih izvaja podjetje IBM na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z nagrado CIO leta na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z nakupom 2,19 odstotnega deleža družbe Sava RE od NKBM d.d. na katerega mora odgovoriti minister za finance.
25. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z neaktivnim davčnim dolgom na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s stečajnim postopkom družbe T - 2 d.o.o. na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z novelo Strategije o upravljanju državnega premoženja na katerega mora odgovoriti minister za finance.
16. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s Kobilarno Lipica in družbo Lipica Turizem na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z »motečimi preleti letal« na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnim dolgom na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s kapitalsko ustreznostjo Gorenjske banke na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornim javnim naročanjem na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem sistema VEM na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o Slovenskem državnem holdingu d.d. na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z neplačanimi prispevki delodajalcev na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnim dolgom na katerega mora odgovoriti minister za finance.
7. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izdajo obveznic Slovenskega državnega holdinga (SDH) na katerega mora odgovoriti minister za finance.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z odprtjem veleposlaništva RS na Bližnjem vzhodu na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
9. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z različnimi praksami pri odgovorih na poslanska vprašanja na katerega mora odgovoriti minister za finance.
19. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sankcioniranjem po Zakonu o omejevanju porabe alkohola na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo Strategije upravljanja državnega premoženja s Klasifikacijo na katerega mora odgovoriti minister za finance.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s poravnavanjem zakonskih obveznosti Slovenskega državnega holdinga na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem državnega premoženja na katerega mora odgovoriti minister za finance.
16. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z objektivno odgovornostjo guvernerja in Sveta Banke Slovenije na katerega mora odgovoriti minister za finance.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo družbe Telekom d.d. na katerega mora odgovoriti minister za finance.
20. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z blagovno menjavo Slovenije s hitrorastočimi gospodarstvi na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
20. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo terjatev DUTB na katerega mora odgovoriti minister za finance.
19. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z obrestnimi merami za posojila podjetjem na katerega mora odgovoriti minister za finance.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijskimi postopki in upravljanjem državnega premoženja na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
14. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami morebitnega izstopa Grčije iz evroobmočja na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) na katerega mora odgovoriti minister za finance.
9. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtom za naložbe v Evropo na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z izdajo slovenskih dolarskih obveznic na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z izvedbenim zakonom o fiskalnem pravilu na katerega mora odgovoriti minister za finance.
23. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s poslabšanjem gospodarskih napovedi v najpomembnejših zunanjetrgovinskih partnericah na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Marko Pogačnik
Povprečje
Največ
101%
101
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Članstva