Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

Matej Tašner Vatovec

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Izvoljen z 880 glasovi v Koper I
Število mandatov: 1
Prejšnji status: raziskovalec na univerzi
Izobrazba: doktor znanosti
Starost: 35 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
VZDRŽAL se je glasovanja o Dnevni red v celoti
VZDRŽAL se je glasovanja o Širitev dnevnega reda
24. 4. 2018
19. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
16. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z obsodbo agresije ZDA, Velike Britanije in Francije na Sirijo na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 4. 2018
10. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
6. 4. 2018
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
5. 4. 2018
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
27. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
21. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Prisotnost na sejah DZ

Matej Tašner Vatovec
Povprečje
Največ
77.6699029126214%
78
87.4278698391281%
87
99.0291262135922%
Milan Brglez
99

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Matej Tašner Vatovec
Povprečje
Največ
71.6616716616717%
72
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Poslanska vprašanja in pobude

16. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z obsodbo agresije ZDA, Velike Britanije in Francije na Sirijo na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izvedbeno zakonodajo zapisa pravice do vode v Ustavo RS na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo gradnje 2. tira brez tujega kapitala na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
6. 3. 2018
7. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z nezadostno pomočjo brezposelnim staršem na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem in izplačilom nadurnega dela na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo izločitve Madžarske iz projekta drugi tir na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
15. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem javnih prihodkov v primeru zaposlitve pristaniških delavcev na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z učinkom novele zakona o inšpekciji dela na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s presojo ustavnosti trgovinsko-investicijskega sporazuma CETA na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem položaja imetnikov kreditov v švicarskih frankih na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
5. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z varčevalnimi ukrepi na področju dela in zaposlovanja na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem nadurnega dela na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z označevanjem prikritih vojnih grobišč na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
10. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem  položaja imetnikov kreditov v švicarskih frankih na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
27. 9. 2017
18. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s sporazumom o prepovedi jedrskega orožja na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo hitre ceste Jagodje - Lucija na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z dovoljenji za prebivanje na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
30. 8. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z označevanjem izdelkov iz okupiranih območij v Palestini na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z uničenjem dokazov, zbranih v predkazenskem postopku na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
11. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z odpiranjem veleposlaništva v Maroku na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo javnih sredstev za zavajanje javnosti o projektu gradnje drugega tira na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, minister za infrastrukturo.
16. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nezakonitim izkoriščanjem delavcev v Luki Koper na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
19. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nabavo in postavitvijo ograje na državni meji na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
19. 4. 2017
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij oziroma z uvedbo t.i. predporočne pogodbe predvidene v predlogu Družinskega zakonika na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem s stvarnim premoženjem na lokalni ravni na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
15. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pogojev za delo Zagovornika načela enakosti na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z upokojenci, ki so del plač prejeli v obliki delnic na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z načrti za gradnjo 2. tira na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
8. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s krizo zračnega prometa po privatizaciji Aerodroma Ljubljana in Adrie Airways na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s pravnim priznanjem spola na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za notranje zadeve.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s finančno konstrukcijo gradnje drugega tira Divača–Koper na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
14. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sprejemanjem trgovinsko-investicijskega sporazuma CETA med EU in Kanado na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi, ki jih predlaga Ministrstvo za notranje zadeve na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
22. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki za mednarodno zaščito na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z označevanjem izdelkov iz nezakonitih naselbin v Palestini na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo upravljanja pristaniške in železniške infrastrukture na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi z onesnaženostjo na območju Ilirske Bistrice na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki za mednarodno zaščito na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z z vlogo vlade kot skupščine SDH, izgradnjo drugega tira ter menjave nadzornega odbora Luke Koper na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za infrastrukturo.
6. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z večjo dostopnostjo bralnih sob za tajne trgovinske sobe na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
12. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s stališči vlade do tajnih trgovinsko-investicijskih sporazumov (TTIP, CETA) na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi s priznanjem Palestine na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s tajnimi trgovinsko-investicijskimi sporazumi TTIP in CETA na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
26. 2. 2016
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odpravo sankcij proti Ruski federacij na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z novelo ZZZDR na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vplivi Škedenjske železarne v Trstu na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
19. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovskimi menjavami na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s shodom fašistov v Gorici na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s cestninjenjem obalnih cest na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovanjem na Ministrstvu za zunanje zadeve na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem Muzeja solinarstva na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
27. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem Demokratične arabske republike Sahare ali t.i. Zahodne Sahare na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi drugim železniškim tirom na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za infrastrukturo.
22. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo ravnateljev v vzgojno-izobraževalnih zavodih na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z vladnimi postopki za priznanje Palestine na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo pristaniške uprave na območju koprskega pristanišča ter razvoja koprskega pristanišča na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z odpravo sistemske neenakosti in diskriminacije na področju istospolnih partnerskih skupnosti in družin na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z manipulacijami s strani mestnih oblasti z vrtčevskimi ter osnovnošolskimi otroci v namene politične kampanje na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Matej Tašner Vatovec
Povprečje
Največ
67%
67
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427