Meira Hot

SD

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SD
Prejela 1026 glasov v okraju Piran
Število mandatov: 1
Prejšnji status: podžupanja v občini Piran
Izobrazba: magistrica znanosti s področja mednarodnega prava
Starost: 39 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

29. 10. 2019
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
24. 10. 2019
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
23. 10. 2019
22. 10. 2019
21. 10. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Govorila na 12. redna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad izvedbo projekta »drugi tir«, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
26. 9. 2019
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
25. 9. 2019
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
24. 9. 2019
23. 9. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
Govorila na 11. redna seja Državni zbor
19. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sladkorno boleznijo tipa 1, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
13. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo prodaje, preprodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov, predvsem z vidika vplivov na zdravje in okolje, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za okolje in prostor.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

21. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad izvedbo projekta »drugi tir«, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
19. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sladkorno boleznijo tipa 1, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
13. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo prodaje, preprodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov, predvsem z vidika vplivov na zdravje in okolje, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za okolje in prostor.
15. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z začasno zamrznitvijo cen najemnin v mestih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatkom za pomoč in postrežbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatkom za pomoč in postrežbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
4. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z spremembo Zakona o osebni asistenci, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
3. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nesrečo tovornega vlaka na progi Divača – Koper pri Hrastovljah, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
20. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z onesnaženjem Jadranskega morja in slovenske obale, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
18. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z družinsko medicino ter zavajanjem javnosti in Ministrstva za zdravje s strani ZZZS, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
13. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavljanjem hitrega in učinkovitega javnega prevoza med večjimi slovenskimi mesti, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
5. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo pravne definicije živali in institucionalnim varstvom zaščite živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
16. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s široko vpeljavo 5G omrežja in morebitnimi okoljskimi in zdravstvenimi posledicami, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za zdravje.
24. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemsko ureditvijo posredovanja s pomočjo živali, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z brezplačnimi svetovalnimi in terapevtskimi programi za pomoč družinam, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
1. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem in situacijo v Kobilarni Lipica, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pozivom Vladi Republike Slovenije k pomoči občini Piran za sanacijo klifa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo prodaje, preprodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z upravičenostjo invalidnih otrok do dodatka za pomoč in postrežbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s priobalnima hitrima cestama H6 (Jagodje-Lucija) in H5 (Koper-Dragonja), na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
10. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s ceno izdaje novih izkaznic turističnih vodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
18. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo prodaje, preprodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Meira Hot
Povprečje
Največ
23%
23
22.5222222222222%
23
202%
Franc Trček
202