Meira Hot

SD

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SD
Prejela 1026 glasov v okraju Piran
Število mandatov: 1
Prejšnji status: podžupanja v občini Piran
Izobrazba: magistrica znanosti s področja mednarodnega prava
Starost: 39 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

20. 5. 2019
Govorila na 8. redna seja Državni zbor
17. 5. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
16. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s široko vpeljavo 5G omrežja in morebitnimi okoljskimi in zdravstvenimi posledicami, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za zdravje.
13. 5. 2019
Govorila na 22. izredna seja Državni zbor
Govorila na 22. izredna seja Državni zbor
Govorila na 22. izredna seja Državni zbor
Govorila na 22. izredna seja Državni zbor
Govorila na 22. izredna seja Državni zbor
Govorila na 22. izredna seja Državni zbor
Govorila na 22. izredna seja Državni zbor
Govorila na 22. izredna seja Državni zbor
Govorila na 22. izredna seja Državni zbor
10. 5. 2019
Govorila na 9. nujna seja Odbor za pravosodje
24. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemsko ureditvijo posredovanja s pomočjo živali, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 4. 2019
Govorila na 7. redna seja Državni zbor
Govorila na 7. redna seja Državni zbor
15. 4. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 7. redna seja Državni zbor
Govorila na 7. redna seja Državni zbor
Govorila na 7. redna seja Državni zbor
Govorila na 7. redna seja Državni zbor
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z brezplačnimi svetovalnimi in terapevtskimi programi za pomoč družinam, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 4. 2019
Govorila na 25. redna seja Odbor za zunanjo politiko
1. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem in situacijo v Kobilarni Lipica, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pozivom Vladi Republike Slovenije k pomoči občini Piran za sanacijo klifa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 3. 2019
26. 3. 2019
Govorila na 6. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

16. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s široko vpeljavo 5G omrežja in morebitnimi okoljskimi in zdravstvenimi posledicami, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za zdravje.
24. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemsko ureditvijo posredovanja s pomočjo živali, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z brezplačnimi svetovalnimi in terapevtskimi programi za pomoč družinam, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
1. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem in situacijo v Kobilarni Lipica, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pozivom Vladi Republike Slovenije k pomoči občini Piran za sanacijo klifa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo prodaje, preprodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z upravičenostjo invalidnih otrok do dodatka za pomoč in postrežbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s priobalnima hitrima cestama H6 (Jagodje-Lucija) in H5 (Koper-Dragonja), na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
10. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s ceno izdaje novih izkaznic turističnih vodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
18. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo prodaje, preprodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Meira Hot
Povprečje
Največ
9%
9
11.9444444444444%
12
120%
Franc Trček
120

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Meira Hot
Povprečje
Največ
100%
100
86.3591419062521%
86
100%
Tina Heferle
Meira Hot
Aljaž Kovačič
100