Meira Hot

SD

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SD
Prejela 1026 glasov v okraju Piran
Število mandatov: 1
Prejšnji status: podžupanja v občini Piran
Izobrazba: magistrica znanosti s področja mednarodnega prava
Starost: 40 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

19. 11. 2020
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
16. 11. 2020
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
3. 11. 2020
Govorila na 20. redna seja Odbor za pravosodje
Govorila na 20. redna seja Odbor za pravosodje
27. 10. 2020
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
22. 10. 2020
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
21. 10. 2020
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
19. 10. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
16. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za otroke s posebnimi potrebami in invalidne otroke v primeru poslabšanja epidemiološke slike, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za otroke s posebnimi potrebami in invalidne otroke v primeru poslabšanja epidemiološke slike, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
15. 10. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
12. 10. 2020
Govorila na 23. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
6. 10. 2020
Govorila na 12. redna seja Odbor za obrambo
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogi za učinkovite podporne ukrepe v času epidemije za invalidne otroke in otroke s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
5. 10. 2020
VZDRŽALA se je glasovanja o Navzočnost
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
30. 9. 2020
29. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
25. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

16. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za otroke s posebnimi potrebami in invalidne otroke v primeru poslabšanja epidemiološke slike, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za otroke s posebnimi potrebami in invalidne otroke v primeru poslabšanja epidemiološke slike, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
6. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogi za učinkovite podporne ukrepe v času epidemije za invalidne otroke in otroke s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vladavino prava v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
4. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo novele zakona o osebni asistenci, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
25. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s preprečevanjem nezakonitega javnega predvajanja ukradene glasbe, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kulturo.
17. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo zakonodaje, ki se nanaša na živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
9. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pomoči otrokom s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
6. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pomoči otrokom s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z veljavnimi omejitvami nedeljskega dela trgovin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z družinskimi pomočniki, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z dovoljenjem Agencije Republike Slovenije za okolje za odstrel 115 rjavih medvedov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvzemom obalnih hitrih cest (H5 in H6) iz vinjetnega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
17. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo problematike nezakonite prodaje sadja in zelenjave ob cestah, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za infrastrukturo.
12. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z Jernejevim kanalom, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s priobalno hitro cesto H6, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
24. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotovitvijo učinkovitega varstva, dobrobiti in zaščite živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
28. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nakopičeno odpadno embalažo, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
7. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo statusa in položaja inšpektorjev inšpektoratov v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ki opravlja tekoče posle.
7. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z družinskimi pomočniki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z družinskimi pomočniki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
12. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo sanacije škode po naravnih nesrečah, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje glede Jernejevega kanala, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
29. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zastavno pravico in izvršbo na živalih, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo nevarnega cestnega odseka na glavni cesti G2-111 Valeta-Sečovlje, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
14. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo in noveliranjem zakona o zaščiti živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
21. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad izvedbo projekta »drugi tir«, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
19. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sladkorno boleznijo tipa 1, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
13. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo prodaje, preprodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov, predvsem z vidika vplivov na zdravje in okolje, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za okolje in prostor.
15. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatkom za pomoč in postrežbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatkom za pomoč in postrežbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z začasno zamrznitvijo cen najemnin v mestih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
4. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z spremembo Zakona o osebni asistenci, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
3. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nesrečo tovornega vlaka na progi Divača – Koper pri Hrastovljah, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
20. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z onesnaženjem Jadranskega morja in slovenske obale, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
18. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z družinsko medicino ter zavajanjem javnosti in Ministrstva za zdravje s strani ZZZS, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
13. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavljanjem hitrega in učinkovitega javnega prevoza med večjimi slovenskimi mesti, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
5. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo pravne definicije živali in institucionalnim varstvom zaščite živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
16. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s široko vpeljavo 5G omrežja in morebitnimi okoljskimi in zdravstvenimi posledicami, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za zdravje.
24. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemsko ureditvijo posredovanja s pomočjo živali, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z brezplačnimi svetovalnimi in terapevtskimi programi za pomoč družinam, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
1. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem in situacijo v Kobilarni Lipica, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pozivom Vladi Republike Slovenije k pomoči občini Piran za sanacijo klifa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo prodaje, preprodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z upravičenostjo invalidnih otrok do dodatka za pomoč in postrežbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s priobalnima hitrima cestama H6 (Jagodje-Lucija) in H5 (Koper-Dragonja), na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
10. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s ceno izdaje novih izkaznic turističnih vodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
18. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo prodaje, preprodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.