Mojca Škrinjar

SDS

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Število mandatov:
Prejšnji status: uradnica
Izobrazba: profesorica angleškega in nemškega jezika s književnostjo 1
Starost: 65 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

19. 10. 2020
15. 10. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 46. izredna seja Državni zbor
5. 10. 2020
VZDRŽALA se je glasovanja o Navzočnost
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
30. 9. 2020
29. 9. 2020
24. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
23. 9. 2020
21. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
18. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Zastavila vprašanje v zvezi z ustavitvijo revizije gradnje kanalizacijskega kanala C0 na vodovarstvenem območju v mestni občina Ljubljana, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
16. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z delom Javne agencije za knjigo, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
31. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s kmetijskimi subvencijami podjetjem v stečaju, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
16. 7. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 43. izredna seja Državni zbor
14. 7. 2020
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

19. 10. 2020
16. 10. 2020
18. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ustavitvijo revizije gradnje kanalizacijskega kanala C0 na vodovarstvenem območju v mestni občina Ljubljana, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
16. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z delom Javne agencije za knjigo, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
31. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s kmetijskimi subvencijami podjetjem v stečaju, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
6. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ohranitvijo ugleda učiteljstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Mojca Škrinjar
Povprečje
Največ
4%
4
40.5777777777778%
41
547%
Franc Trček
547