Mojca Žnidarič

SMC

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SMC
Prejela 805 glasov v okraju Ormož
Število mandatov: 1
Prejšnji status: svetovalka za brezposelne, delodajalce in koordinatorka Urada za delo Ormož
Izobrazba: magistrica javne uprave
Starost: 43 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

27. 5. 2020
25. 5. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
NI glasovala za Dnevni red v celoti
12. 5. 2020
Govorila na 7. redna seja Odbor za zdravstvo
29. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi Zakonom o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 4. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
22. 4. 2020
Govorila na 31. nujna seja Odbor za zdravstvo
Govorila na 22. nujna seja (skupna seja) Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
2. 4. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 33. izredna seja Državni zbor
Govorila na 33. izredna seja Državni zbor
Govorila na 33. izredna seja Državni zbor
Govorila na 33. izredna seja Državni zbor
23. 3. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s poslovanjem Eko sklada, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
20. 3. 2020

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

29. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi Zakonom o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 3. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s poslovanjem Eko sklada, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
27. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z Urgentnim centrom Ptuj, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s posebnimi pogoji za prevoz otrok, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, ministrica za infrastrukturo.
27. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Urgentnim centrom Ptuj, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sprejemom interventnega zakona za pomoč kmetijam po naravnih nesrečah v letu 2019, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z obdavčenjem dohodkov otrok iz naslova družinske pokojnine, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
13. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izplačevanjem regresa, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
29. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z upravljanjem nepremičnega premoženja države, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
15. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z belimi zalivkami v javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
29. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z belimi zalivkami v javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zmanjševanjem zaostankov na centrih za socialno delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z dinamiko nadaljevanja gradnje »hitre« ceste Ormož - Hajdina, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Mojca Žnidarič
Povprečje
Največ
13%
13
31.7666666666667%
32
325%
Zmago Jelinčič Plemeniti
325