Nada Brinovšek

SDS

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 2643 glasov v okraju Mozirje
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanka
Izobrazba: specialistka javne uprave
Starost: 60 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

29. 12. 2020
18. 12. 2020
25. 11. 2020
20. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisi za gradnjo in obnovo turistične infrastrukture, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
27. 10. 2020
21. 10. 2020
19. 10. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

20. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisi za gradnjo in obnovo turistične infrastrukture, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
14. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemsko ureditvijo specializacij iz klinične psihologije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
11. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o psihološki dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s porastom števila obolelih z nalezljivimi boleznimi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
26. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o spremembah zakona o zdravniški službi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo JZZ, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s pilotnimi projekti v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o lekarniški dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem zdravstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z bolniškimi odsotnostmi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z bolnišničnimi lekarnami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z javno zdravstveno mrežo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za skrajševanje čakalnih dob, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
9. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z revizijskim poročilom Računskega sodišča glede Učinkovitosti ministrstva pri načrtovanju razvojnih projektov izgradnje urgentnih centrov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s podeljevanjem koncesij, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o pacientovih pravicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zavezami iz koalicijske pogodbe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018/2028, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z uresničevanjem zavez iz koalicijske pogodbe, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pozitivnimi učinki Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
30. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z mrežo služb za duševno zdravje, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
29. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
26. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s poročilom Umarja o razvoju za leto 2019, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z množičnimi odhodi mladih zdravnikov iz Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s primeri ošpic v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
2. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pridobivanjem uporabnega dovoljenja za etažne lastnike, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za zdravje.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prenovo bolnišničnih lekarn, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
19. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s »Strategijo razvoja intenzivne medicine v RS«, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z interventnimi ukrepi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
13. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pravicami zavarovanih oseb v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z prevozi z reševalnimi in drugimi vozili, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
1. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o duševnem zdravju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s klinično psihologijo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
31. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko paliativne oskrbe v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s pridobivanje uporabnega dovoljenja za etažne lastnike, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o pacientovih pravicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravniški službi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
30. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z javno zdravstveno mrežo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s številom državnim sekretarjev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z »Načrtom zmanjševanja poplavne ogroženosti – upravljanje z vodami«, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z Evropskim zdravstvenim forumom, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z duševnim zdravjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o pacientovih pravicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo gozdov po vetrolomu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo gozdov po vetrolomu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo gozdov po vetrolomu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem helikopterske nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
12. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s cepljenjem proti sezonski gripi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o duševnem zdravju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem oddelka pedopsihiatrije v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
9. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o poklicnih boleznih, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
10. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o duševnem zdravju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
2. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z virusom opičjih koz, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.