Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

Nada Brinovšek

SDS

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 2643 glasov v okraju Mozirje
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanka
Izobrazba: specialistka javne uprave
Starost: 61 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

29. 12. 2020
18. 12. 2020
25. 11. 2020
20. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisi za gradnjo in obnovo turistične infrastrukture, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
27. 10. 2020
21. 10. 2020
19. 10. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

20. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisi za gradnjo in obnovo turistične infrastrukture, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
14. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemsko ureditvijo specializacij iz klinične psihologije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
11. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o psihološki dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s porastom števila obolelih z nalezljivimi boleznimi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
26. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o spremembah zakona o zdravniški službi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo JZZ, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s pilotnimi projekti v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o lekarniški dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem zdravstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z bolniškimi odsotnostmi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z bolnišničnimi lekarnami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z javno zdravstveno mrežo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za skrajševanje čakalnih dob, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
9. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z revizijskim poročilom Računskega sodišča glede Učinkovitosti ministrstva pri načrtovanju razvojnih projektov izgradnje urgentnih centrov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s podeljevanjem koncesij, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o pacientovih pravicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zavezami iz koalicijske pogodbe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018/2028, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z uresničevanjem zavez iz koalicijske pogodbe, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pozitivnimi učinki Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
30. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z mrežo služb za duševno zdravje, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
29. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
26. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s poročilom Umarja o razvoju za leto 2019, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z množičnimi odhodi mladih zdravnikov iz Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s primeri ošpic v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
2. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pridobivanjem uporabnega dovoljenja za etažne lastnike, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za zdravje.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prenovo bolnišničnih lekarn, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
19. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s »Strategijo razvoja intenzivne medicine v RS«, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z interventnimi ukrepi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
13. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pravicami zavarovanih oseb v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z prevozi z reševalnimi in drugimi vozili, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
1. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o duševnem zdravju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s klinično psihologijo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
31. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko paliativne oskrbe v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s pridobivanje uporabnega dovoljenja za etažne lastnike, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o pacientovih pravicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravniški službi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
30. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z javno zdravstveno mrežo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s številom državnim sekretarjev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z »Načrtom zmanjševanja poplavne ogroženosti – upravljanje z vodami«, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z Evropskim zdravstvenim forumom, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z duševnim zdravjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o pacientovih pravicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo gozdov po vetrolomu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo gozdov po vetrolomu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo gozdov po vetrolomu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem helikopterske nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
12. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s cepljenjem proti sezonski gripi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o duševnem zdravju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem oddelka pedopsihiatrije v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
9. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o poklicnih boleznih, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
10. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o duševnem zdravju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
2. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z virusom opičjih koz, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.