Nataša Sukič

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Prejela 3375 glasov v okraju Ljubljana Bežigrad I, Ljubljana Moste-Polje III
Število mandatov: 1
Prejšnji status: samozaposlena v kulturi
Izobrazba: univerzitetno diplomirana inženirka elektrotehnike
Starost: 57 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

20. 6. 2019
18. 6. 2019
28. 5. 2019
22. 5. 2019
21. 5. 2019
20. 5. 2019
NI glasovala za Dnevni red v celoti
17. 5. 2019
NI glasovala za Dnevni red v celoti
7. 5. 2019
Govorila na 7. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 7. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 7. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 7. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 7. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 7. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 7. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 7. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 7. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
26. 4. 2019
Govorila na 41. redna seja Odbor za zadeve Evropske unije
Govorila na 41. redna seja Odbor za zadeve Evropske unije
Govorila na 41. redna seja Odbor za zadeve Evropske unije
Govorila na 41. redna seja Odbor za zadeve Evropske unije
Govorila na 41. redna seja Odbor za zadeve Evropske unije
Govorila na 41. redna seja Odbor za zadeve Evropske unije
Govorila na 41. redna seja Odbor za zadeve Evropske unije
25. 4. 2019
Govorila na 21. izredna seja Državni zbor
19. 4. 2019
Govorila na 40. redna seja Odbor za zadeve Evropske unije
Govorila na 40. redna seja Odbor za zadeve Evropske unije
Govorila na 40. redna seja Odbor za zadeve Evropske unije
Govorila na 40. redna seja Odbor za zadeve Evropske unije
Govorila na 40. redna seja Odbor za zadeve Evropske unije
Govorila na 40. redna seja Odbor za zadeve Evropske unije
Govorila na 40. redna seja Odbor za zadeve Evropske unije

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

13. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo protihrupnih zaščit ob železnicah in cestah v urbanih središčih, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo dveh večstanovanjskih stolpnic med Celovško cesto in Celovškimi dvori, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z nasiljem nad otroki in mladostniki ter medvrstniškim nasiljem, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
9. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z železniškim predorom Karavanke, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
2. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s premoženjem in najemninami javnih stanovanjskih skladov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s kvaliteto vode v Blejskem jezeru, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s kvaliteto vode v Dvojnem jezeru, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nasiljem nad ženskami in femicidom, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, ministrica za pravosodje.
21. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s škodo nastalo v kmetijstvu zaradi ekstremnih vremenskih ujm, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi s škodo nastalo v gospodarstvu zaradi ekstremnih vremenskih ujm, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
20. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nabavo novih bojnih uniform Slovenske vojske iz mešanih materialov, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z mobingom na Inšpektoratu za infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s frackingom v Petišovcih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s povišano kvoto za odstrel rjavega medveda (Ursus arctos), na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
26. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s koncesijo za črpanje zemeljskega plina in uporabo metode hidravličnega lomljenja v Petišovcih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
22. 11. 2018
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s programi socialne aktivacije, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem vsakodnevnih brezmesnih menijev v vzgojno-izobraževalnih zavodih, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
18. 9. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s trgovanjem s Potrdili o izvoru električne energije, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Nataša Sukič
Povprečje
Največ
20%
20
14.6333333333333%
15
142%
Franc Trček
142

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Nataša Sukič
Povprečje
Največ
79.951690821256%
80
86.0730141446159%
86
100%
Tina Heferle
Meira Hot
Aljaž Kovačič
100