Predrag Baković

SD

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SD
Prejel 989 glasov v okraju Kočevje
Število mandatov: 1
Prejšnji status: upokojenec, podžupan v občini Kočevje
Izobrazba: pravnik notranjih zadev, Višja šola za notranje zadeve
Starost: 55 let
Družbena omrežja: ni družbenih omrežij.

Zadnje aktivnosti

12. 7. 2019
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
11. 7. 2019
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
10. 7. 2019
27. 6. 2019
Govoril na 9. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govoril na 9. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govoril na 9. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
20. 6. 2019
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
19. 6. 2019
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
18. 6. 2019
17. 6. 2019
Govoril na 14. nujna seja Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. nujna seja Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
12. 6. 2019
Govoril na 12. nujna seja (skupna seja) Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 9. redna seja Odbor za pravosodje
Zastavil vprašanje v zvezi z nespoštovanjem predpisov o javnem naročanju v javnih lekarniških zavodih, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zdravje.
11. 6. 2019
Govoril na 10. nujna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
10. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o urejanju prostora - problematika razlastitve v korist občine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko razlastitve v korist občine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

12. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nespoštovanjem predpisov o javnem naročanju v javnih lekarniških zavodih, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zdravje.
10. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko razlastitve v korist občine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o urejanju prostora - problematika razlastitve v korist občine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
16. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo poštnih poslovalnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nelegalnim odlaganjem odpadkov na območju Kočevja, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje V zvezi s podeljevanjem koncesijskih pogodb za opravljanje operacijskih posegov zasebnikom, ki imajo ustrezno izobrazbo, pogoje, prostore in voljo za opravljanje le-teh, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
1. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem usposobljenih kadrov v zasebnih varnostnih službah, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za notranje zadeve.
6. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s povračilom stroškov povezanih z delom, na katerega mora odgovoriti Vlada.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Predrag Baković
Povprečje
Največ
7%
7
14.6333333333333%
15
142%
Franc Trček
142

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Predrag Baković
Povprečje
Največ
94.9275362318841%
95
86.0730141446159%
86
100%
Tina Heferle
Meira Hot
Aljaž Kovačič
100