Predrag Baković

SD

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SD
Prejela 989 glasov v okraju Kočevje
Število mandatov: 1
Prejšnji status: upokojenec, podžupan v občini Kočevje
Izobrazba: pravnik notranjih zadev, Višja šola za notranje zadeve
Starost: 56 let
Družbena omrežja: ni družbenih omrežij.

Zadnje aktivnosti

29. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
24. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
23. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje glede domnevnih nepravilnosti pri navideznem odkupu prepovedanih drog, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo železniške povezave za potniški vlak do občine Kočevje, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
21. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
18. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
15. 9. 2020
Govorila na 27. nujna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 27. nujna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
14. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vračanjem ilegalnih migrantov v matične države, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
4. 8. 2020
16. 7. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 42. izredna seja Državni zbor
14. 7. 2020
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
9. 7. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
1. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izboljšanjem socialne politike, ki se nanaša na romsko skupnost, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

23. 9. 2020
Zastavila vprašanje glede domnevnih nepravilnosti pri navideznem odkupu prepovedanih drog, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo železniške povezave za potniški vlak do občine Kočevje, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
14. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vračanjem ilegalnih migrantov v matične države, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
4. 8. 2020
1. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izboljšanjem socialne politike, ki se nanaša na romsko skupnost, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z neizplačilom dodatka za nevarnost zaposlenim v MNZ, IRSNZ in Policiji za mesec maj, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
12. 6. 2020
Zastavila vprašanje zvezi z delovanjem varde na ozemlju Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
25. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s povečanjem vključenosti romskih otrok v predšolsko vzgojo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
20. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nedavnim dogodkom na policijski postaji Slovenska Bistrica, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
11. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z oprostitvijo plačila dohodnine za pripravljenost in usposabljanje pomožnih policistov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
8. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s podjetjem SiDG, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s potekom revizije poslovanja Študijskega centra za spravo, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
23. 4. 2020
15. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi ureditvijo statusa pomožnih policistov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
30. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem na področju trga zdravil, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z problematiko pripadnikov romske skupnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z negotovinskim plačevanjem pri odkupih odpadnih surovin, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za okolje in prostor.
20. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo občini Osilnica po neurjih in ujmah, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za obrambo, minister za notranje zadeve.
14. 11. 2019
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo parkirnih mest za invalide, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvršbo prisilne poravnave neplačanih kaznih pri upravičencih pravic iz javnih sredstev oz. prejemnikov socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 10. 2019
27. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo odkupa zavarovanih gozdov posebnega pomena, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izterjavo glob za storilce ponavljajočih se naklepnih kaznivih dejanj in prekrškov, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za pravosodje.
13. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s poenotenjem evidenc, ki vplivajo na izvajanje posameznih določb Zakona o prekrških, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju in Zakona o prekrških, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
12. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nespoštovanjem predpisov o javnem naročanju v javnih lekarniških zavodih, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zdravje.
10. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko razlastitve v korist občine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o urejanju prostora - problematika razlastitve v korist občine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
16. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo poštnih poslovalnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nelegalnim odlaganjem odpadkov na območju Kočevja, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje V zvezi s podeljevanjem koncesijskih pogodb za opravljanje operacijskih posegov zasebnikom, ki imajo ustrezno izobrazbo, pogoje, prostore in voljo za opravljanje le-teh, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem usposobljenih kadrov v zasebnih varnostnih službah, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za notranje zadeve.
6. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s povračilom stroškov povezanih z delom, na katerega mora odgovoriti Vlada.