Predrag Baković

SD

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SD
Prejel 989 glasov v okraju Kočevje
Število mandatov: 1
Prejšnji status: upokojenec, podžupan v občini Kočevje
Izobrazba: pravnik notranjih zadev, Višja šola za notranje zadeve
Starost: 56 let
Družbena omrežja: ni družbenih omrežij.

Zadnje aktivnosti

21. 1. 2020
Zastavil vprašanje v zvezi z problematiko pripadnikov romske skupnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 12. 2019
19. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
18. 12. 2019
17. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
16. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z negotovinskim plačevanjem pri odkupih odpadnih surovin, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za okolje in prostor.
29. 11. 2019
26. 11. 2019
22. 11. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
21. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
20. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo občini Osilnica po neurjih in ujmah, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za obrambo, minister za notranje zadeve.
18. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
14. 11. 2019
29. 10. 2019

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

21. 1. 2020
Zastavil vprašanje v zvezi z problematiko pripadnikov romske skupnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z negotovinskim plačevanjem pri odkupih odpadnih surovin, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za okolje in prostor.
20. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo občini Osilnica po neurjih in ujmah, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za obrambo, minister za notranje zadeve.
14. 11. 2019
18. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izvršbo prisilne poravnave neplačanih kaznih pri upravičencih pravic iz javnih sredstev oz. prejemnikov socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo parkirnih mest za invalide, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
27. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo odkupa zavarovanih gozdov posebnega pomena, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izterjavo glob za storilce ponavljajočih se naklepnih kaznivih dejanj in prekrškov, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za pravosodje.
13. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju in Zakona o prekrških, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s poenotenjem evidenc, ki vplivajo na izvajanje posameznih določb Zakona o prekrških, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
12. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nespoštovanjem predpisov o javnem naročanju v javnih lekarniških zavodih, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zdravje.
10. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o urejanju prostora - problematika razlastitve v korist občine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko razlastitve v korist občine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
16. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo poštnih poslovalnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nelegalnim odlaganjem odpadkov na območju Kočevja, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje V zvezi s podeljevanjem koncesijskih pogodb za opravljanje operacijskih posegov zasebnikom, ki imajo ustrezno izobrazbo, pogoje, prostore in voljo za opravljanje le-teh, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
1. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem usposobljenih kadrov v zasebnih varnostnih službah, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za notranje zadeve.
6. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s povračilom stroškov povezanih z delom, na katerega mora odgovoriti Vlada.