Predrag Baković

SD

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SD
Prejel 989 glasov v okraju Kočevje
Število mandatov: 1
Prejšnji status: upokojenec, podžupan v občini Kočevje
Izobrazba: pravnik notranjih zadev, Višja šola za notranje zadeve
Starost: 55 let
Družbena omrežja: ni družbenih omrežij.

Zadnje aktivnosti

7. 10. 2019
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
27. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo odkupa zavarovanih gozdov posebnega pomena, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izterjavo glob za storilce ponavljajočih se naklepnih kaznivih dejanj in prekrškov, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za pravosodje.
25. 9. 2019
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
24. 9. 2019
23. 9. 2019
13. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s poenotenjem evidenc, ki vplivajo na izvajanje posameznih določb Zakona o prekrških, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju in Zakona o prekrških, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
12. 7. 2019
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
11. 7. 2019
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
10. 7. 2019
27. 6. 2019
Govoril na 9. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govoril na 9. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govoril na 9. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

27. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo odkupa zavarovanih gozdov posebnega pomena, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izterjavo glob za storilce ponavljajočih se naklepnih kaznivih dejanj in prekrškov, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za pravosodje.
13. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s poenotenjem evidenc, ki vplivajo na izvajanje posameznih določb Zakona o prekrških, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju in Zakona o prekrških, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
12. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nespoštovanjem predpisov o javnem naročanju v javnih lekarniških zavodih, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zdravje.
10. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko razlastitve v korist občine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o urejanju prostora - problematika razlastitve v korist občine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
16. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo poštnih poslovalnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nelegalnim odlaganjem odpadkov na območju Kočevja, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje V zvezi s podeljevanjem koncesijskih pogodb za opravljanje operacijskih posegov zasebnikom, ki imajo ustrezno izobrazbo, pogoje, prostore in voljo za opravljanje le-teh, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
1. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem usposobljenih kadrov v zasebnih varnostnih službah, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za notranje zadeve.
6. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s povračilom stroškov povezanih z delom, na katerega mora odgovoriti Vlada.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Predrag Baković
Povprečje
Največ
8%
8
17.9666666666667%
18
168%
Franc Trček
168

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Predrag Baković
Povprečje
Največ
95.8823529411765%
96
87.035760957362%
87
100%
Meira Hot
Tadeja Šuštar
100