Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

Predrag Baković

SD

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SD
Prejela 989 glasov v okraju Kočevje
Število mandatov: 1
Prejšnji status: upokojenec, podžupan v občini Kočevje
Izobrazba: pravnik notranjih zadev, Višja šola za notranje zadeve
Starost: 58 let
Družbena omrežja: ni družbenih omrežij.

Zadnje aktivnosti

22. 10. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z otroškim dodatkom in obveznim osnovnošolskim izobraževanjem,, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 10. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s plačno neenakost med primerljivimi funkcijami v samostojnih državnih organih, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
16. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z aktivnostmi na področju gozdarstva in podjetja Snežnik, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
23. 6. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z lesnopredelovalnim centrom v Starem trgu pri Ložu, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
7. 6. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo lesnopredelovalnega centra v Starem trgu pri Ložu, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 5. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z obstojem Nacionalnega preiskovalnega urada, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
19. 4. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z uporabo orožja in opreme za izredni odstrel divjih prašičev, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
12. 4. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
30. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatkom za delo v rizičnih razmerah za direktorje vzgojno izobraževalnih institucij, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
25. 3. 2021
Zastavila vprašanje z vključevanjem pomožnih policistov v izvajanje nalog varnosti in varovanja državne meje, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
11. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z abolicijo prekrškov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z izdajanjem sklepov o prenehanju delovnega razmerja v javnem sektorju na podlagi določbe PKP7, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izdajanjem sklepov o prenehanju delovnega razmerja zaposlenim na ministrstvu za notranje zadeve, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

22. 10. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z otroškim dodatkom in obveznim osnovnošolskim izobraževanjem,, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 10. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s plačno neenakost med primerljivimi funkcijami v samostojnih državnih organih, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
16. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z aktivnostmi na področju gozdarstva in podjetja Snežnik, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
23. 6. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z lesnopredelovalnim centrom v Starem trgu pri Ložu, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
7. 6. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo lesnopredelovalnega centra v Starem trgu pri Ložu, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 5. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z obstojem Nacionalnega preiskovalnega urada, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
19. 4. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z uporabo orožja in opreme za izredni odstrel divjih prašičev, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
12. 4. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
30. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatkom za delo v rizičnih razmerah za direktorje vzgojno izobraževalnih institucij, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
25. 3. 2021
Zastavila vprašanje z vključevanjem pomožnih policistov v izvajanje nalog varnosti in varovanja državne meje, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
11. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z abolicijo prekrškov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z izdajanjem sklepov o prenehanju delovnega razmerja zaposlenim na ministrstvu za notranje zadeve, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z izdajanjem sklepov o prenehanju delovnega razmerja v javnem sektorju na podlagi določbe PKP7, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
28. 1. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z dokončanje izgradnje doma za starostnike v Osilnici, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
25. 1. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z Afriško prašičjo kugo in ukrepi za razvoj prašičjereje, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
20. 1. 2021
11. 1. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z ustanovitvijo komisije zaradi uporabe prisilnih sredstev na nasilnih protestih v Ljubljani dne 5.11.2020, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
8. 12. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zakonsko ureditvijo masnih bilanc, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
25. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z onesnaževanjem Klinje vasi pri Kočevju, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vrednostjo kmetijske proizvodnje, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z podaljšanjem Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011 – 2020, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
10. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z odprtjem sežigalnice odpadkov na Slovensko-Hrvaški meji, v kraju Prezid na Hrvaškem, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
29. 10. 2020
Zastavila vprašanje glede preventivnih ukrepov za omejevanje in preprečevanje epidemije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z imenovanjem državnih tožilcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
26. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem in nalogami policije ob epidemiji, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
21. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vračanjem ilegalnih migrantov v matične države, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
16. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z aktivacijo 37 a. člena Zakona o obrambi, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje glede dopuščanja večje avtonomije pri sprejemanju županom in županjam v občinah, kjer je stopnja okuženosti nižja od povprečja v regiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje glede dopuščanja večje avtonomije pri sprejemanju županom in županjam v občinah, kjer je stopnja okuženosti nižja od povprečja v regiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z aktivacijo 37 a. člena Zakona o obrambi, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
12. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem pilotnega projekta »ločitev delovišč«, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z varovanjem državne meje in meja Schengenskega območja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo železniške povezave za potniški vlak do občine Kočevje, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje glede domnevnih nepravilnosti pri navideznem odkupu prepovedanih drog, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
14. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vračanjem ilegalnih migrantov v matične države, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
4. 8. 2020
1. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izboljšanjem socialne politike, ki se nanaša na romsko skupnost, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z neizplačilom dodatka za nevarnost zaposlenim v MNZ, IRSNZ in Policiji za mesec maj, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
12. 6. 2020
Zastavila vprašanje zvezi z delovanjem varde na ozemlju Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
25. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s povečanjem vključenosti romskih otrok v predšolsko vzgojo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
20. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nedavnim dogodkom na policijski postaji Slovenska Bistrica, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
11. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z oprostitvijo plačila dohodnine za pripravljenost in usposabljanje pomožnih policistov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
8. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s podjetjem SiDG, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s potekom revizije poslovanja Študijskega centra za spravo, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
23. 4. 2020
15. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi ureditvijo statusa pomožnih policistov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
30. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem na področju trga zdravil, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z problematiko pripadnikov romske skupnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z negotovinskim plačevanjem pri odkupih odpadnih surovin, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za okolje in prostor.
20. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo občini Osilnica po neurjih in ujmah, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za obrambo, minister za notranje zadeve.
14. 11. 2019
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo parkirnih mest za invalide, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvršbo prisilne poravnave neplačanih kaznih pri upravičencih pravic iz javnih sredstev oz. prejemnikov socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 10. 2019
27. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo odkupa zavarovanih gozdov posebnega pomena, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izterjavo glob za storilce ponavljajočih se naklepnih kaznivih dejanj in prekrškov, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za pravosodje.
13. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s poenotenjem evidenc, ki vplivajo na izvajanje posameznih določb Zakona o prekrških, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju in Zakona o prekrških, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
12. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nespoštovanjem predpisov o javnem naročanju v javnih lekarniških zavodih, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zdravje.
10. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko razlastitve v korist občine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o urejanju prostora - problematika razlastitve v korist občine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
16. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo poštnih poslovalnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nelegalnim odlaganjem odpadkov na območju Kočevja, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje V zvezi s podeljevanjem koncesijskih pogodb za opravljanje operacijskih posegov zasebnikom, ki imajo ustrezno izobrazbo, pogoje, prostore in voljo za opravljanje le-teh, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem usposobljenih kadrov v zasebnih varnostnih službah, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za notranje zadeve.
6. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s povračilom stroškov povezanih z delom, na katerega mora odgovoriti Vlada.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Predrag Baković
Povprečje
Največ
56%
56
49.7111111111111%
50
681%
Franc Trček
681