Predrag Baković

SD

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SD
Prejela 989 glasov v okraju Kočevje
Število mandatov: 1
Prejšnji status: upokojenec, podžupan v občini Kočevje
Izobrazba: pravnik notranjih zadev, Višja šola za notranje zadeve
Starost: 56 let
Družbena omrežja: ni družbenih omrežij.

Zadnje aktivnosti

2. 4. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 33. izredna seja Državni zbor
Govorila na 33. izredna seja Državni zbor
Govorila na 33. izredna seja Državni zbor
Govorila na 33. izredna seja Državni zbor
Govorila na 33. izredna seja Državni zbor
20. 3. 2020
19. 3. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 32. izredna seja Državni zbor
Govorila na 32. izredna seja Državni zbor
Govorila na 32. izredna seja Državni zbor
Govorila na 32. izredna seja Državni zbor
Govorila na 32. izredna seja Državni zbor
Govorila na 32. izredna seja Državni zbor
Govorila na 32. izredna seja Državni zbor
Govorila na 32. izredna seja Državni zbor
Govorila na 32. izredna seja Državni zbor
5. 3. 2020
6. 2. 2020
Govorila na 13. redna seja Odbor za pravosodje
5. 2. 2020
Govorila na 35. nujna seja Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide
30. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem na področju trga zdravil, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
29. 1. 2020
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
28. 1. 2020
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
27. 1. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z problematiko pripadnikov romske skupnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

30. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem na področju trga zdravil, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z problematiko pripadnikov romske skupnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z negotovinskim plačevanjem pri odkupih odpadnih surovin, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za okolje in prostor.
20. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo občini Osilnica po neurjih in ujmah, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za obrambo, minister za notranje zadeve.
14. 11. 2019
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo parkirnih mest za invalide, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvršbo prisilne poravnave neplačanih kaznih pri upravičencih pravic iz javnih sredstev oz. prejemnikov socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 10. 2019
27. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo odkupa zavarovanih gozdov posebnega pomena, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izterjavo glob za storilce ponavljajočih se naklepnih kaznivih dejanj in prekrškov, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za pravosodje.
13. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju in Zakona o prekrških, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi s poenotenjem evidenc, ki vplivajo na izvajanje posameznih določb Zakona o prekrških, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
12. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nespoštovanjem predpisov o javnem naročanju v javnih lekarniških zavodih, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zdravje.
10. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o urejanju prostora - problematika razlastitve v korist občine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko razlastitve v korist občine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
16. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo poštnih poslovalnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nelegalnim odlaganjem odpadkov na območju Kočevja, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje V zvezi s podeljevanjem koncesijskih pogodb za opravljanje operacijskih posegov zasebnikom, ki imajo ustrezno izobrazbo, pogoje, prostore in voljo za opravljanje le-teh, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem usposobljenih kadrov v zasebnih varnostnih službah, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za notranje zadeve.
6. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s povračilom stroškov povezanih z delom, na katerega mora odgovoriti Vlada.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Predrag Baković
Povprečje
Največ
20%
20
30.6777777777778%
31
268%
Franc Trček
268

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Predrag Baković
Povprečje
Največ
96.0132890365448%
96
89.6712980345501%
90
99.8892580287929%
Meira Hot
100