Primož Siter

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Prejel 828 glasov v okraju Trbovlje
Število mandatov: 1
Prejšnji status: predstavnik za stike z javnostmi - ZZB NOB Slovenije in izvršni radijski urednik - Rock radio
Izobrazba: ekonomsko komercialni tehnik
Starost: 40 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

29. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
25. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
24. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
23. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
22. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
21. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
17. 10. 2019
Govoril na 27. izredna seja Državni zbor
Govoril na 27. izredna seja Državni zbor
Govoril na 27. izredna seja Državni zbor
Govoril na 27. izredna seja Državni zbor
Govoril na 27. izredna seja Državni zbor
Govoril na 27. izredna seja Državni zbor
Govoril na 27. izredna seja Državni zbor
Govoril na 27. izredna seja Državni zbor
Govoril na 27. izredna seja Državni zbor
Govoril na 27. izredna seja Državni zbor
Govoril na 27. izredna seja Državni zbor
Govoril na 27. izredna seja Državni zbor
Govoril na 27. izredna seja Državni zbor
Govoril na 27. izredna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi s podporo nevladnim organizacijam na področju kulture v novem proračunu RS, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
14. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z obsodbo vojaške agresije in invazije Turčije na sirski del Kurdistana (Rožave), na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 10. 2019
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
26. 9. 2019
25. 9. 2019
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
24. 9. 2019
23. 9. 2019
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
20. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z določanjem standardov oskrbe v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

17. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s podporo nevladnim organizacijam na področju kulture v novem proračunu RS, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
14. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z obsodbo vojaške agresije in invazije Turčije na sirski del Kurdistana (Rožave), na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z določanjem standardov oskrbe v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z odlaganjem pepela Energetike Ljubljana v Občini Trbovlje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z odlaganjem pepela Energetike Ljubljana v Občini Trbovlje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
5. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi napredkom pri oblikovanju zakonodaje o dolgotrajni oskrbi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
28. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s priznavanjem pravice do dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
18. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s strašenjem javnosti o porastu števila kaznivih dejanj, ki jih storijo tujci, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z naraščajočo plačno vrzeljo med spoloma v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatkom za delovno aktivnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem baterijske reje kokoši nesnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
25. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo mostu in ponovnim odprtjem mejnega prehoda Božakovo-Obrež, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
24. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s storitvijo pomoč na domu, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z višino koncesijske dajatve za Ribolovni revir Sava 14 in pripravo novega ribiško-gojitvenega načrta, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s samostojnimi podjetniki v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z doplačevanjem za osnovne storitve v domovih za ostarele, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
22. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem transparentnosti vrednotenja predvajanj avtorskih glasbenih del v javnih medijih in na javnih prostorih, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
12. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z obratovanjem strelišča Radna v Sevnici, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za okolje in prostor.
1. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s plačljivostjo dostopa staršev do polne storitve, ki se izvaja na platformi E- ASISTENT, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
25. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnim in rednim posredovanjem strokovnih služb na terenu v skladu s smernicami reorganizacije CSD iz leta 2018, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z neuresničevanjem ustavne določbe o ločenosti države in verskih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za obrambo.
21. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo državne ceste R1-221/1219, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s porastom uničevanja spominskih obeležij NOB, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, minister za notranje zadeve.
16. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izplačili sofinanciranja izgradnje gasilskega centra v Postojni, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
22. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem vsakodnevnih brezmesnih menijev v vzgojno-izobraževalnih zavodih, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z objavo razpisa za Mrežo centrov raziskovalne umetnosti, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
20. 9. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s sofinanciranjem novega gasilsko-reševalnega centra v Postojni za leti 2019 in 2020, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zapiranjem rudnika Trbovlje-Hrastnik, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
19. 7. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z deložacijami avtonomnih kulturnih con, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle, ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Primož Siter
Povprečje
Največ
28%
28
22.5222222222222%
23
202%
Franc Trček
202