Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

Primož Siter

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Prejela 828 glasov v okraju Trbovlje
Število mandatov: 1
Prejšnji status: predstavnik za stike z javnostmi - ZZB NOB Slovenije in izvršni radijski urednik - Rock radio
Izobrazba: ekonomsko komercialni tehnik
Starost: 43 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

29. 9. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z zavračanjem prošenj za mednarodno zaščito na podlagi tajnih dokumentov SOVE, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
23. 9. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z obiskom ministra za okolje, vodo in kmetijstvo Kraljevine Saudove Arabije, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
2. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravljenostjo domov za starejše občane na morebitno nadaljevanje epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 6. 2021
4. 6. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s prehodom k skupnostnim oblikam oskrbe in deinstitucionalizacijo, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
26. 5. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo in spremembo namembnosti degradiranih površin Rudnika Trbovlje-Hrastnik, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s preživetjem in zagotavljanju podpore za ponovni zagon uprizoritveno-prireditvenega sektorja, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
22. 4. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z nujnostjo takojšnjega reševanja študentskih problematik, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z javnofinančnimi učinki ustanovitve »demografskega« sklada in uvedbe »socialne« kapice, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi s poukom solfeggia in nauka o glasbi ter poukom v plesnih in baletnih oddelkih glasbenih šol, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
1. 3. 2021
Govorila na 63. izredna seja Državni zbor
Govorila na 63. izredna seja Državni zbor
Govorila na 63. izredna seja Državni zbor
26. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s privatizacijo domske oskrbe za starostnike, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

29. 9. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z zavračanjem prošenj za mednarodno zaščito na podlagi tajnih dokumentov SOVE, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
23. 9. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z obiskom ministra za okolje, vodo in kmetijstvo Kraljevine Saudove Arabije, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
2. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravljenostjo domov za starejše občane na morebitno nadaljevanje epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 6. 2021
4. 6. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s prehodom k skupnostnim oblikam oskrbe in deinstitucionalizacijo, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
26. 5. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo in spremembo namembnosti degradiranih površin Rudnika Trbovlje-Hrastnik, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s preživetjem in zagotavljanju podpore za ponovni zagon uprizoritveno-prireditvenega sektorja, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
22. 4. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z nujnostjo takojšnjega reševanja študentskih problematik, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s poukom solfeggia in nauka o glasbi ter poukom v plesnih in baletnih oddelkih glasbenih šol, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z javnofinančnimi učinki ustanovitve »demografskega« sklada in uvedbe »socialne« kapice, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
26. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s privatizacijo domske oskrbe za starostnike, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s prilagoditvami vpisnih pogojev in zagotavljanjem številčnosti vpisa v športne in umetnostne srednješolske programe, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
11. 12. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo podjetjem in samozaposlenim v uprizoritveni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s problemi šolanja na daljavo v osnovnih in srednjih šolah, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
3. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka za delo v rizičnih razmerah, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
29. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s postopkom izterjave neplačane preživnine s strani preživninskega zavezanca, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s kategorizacijo enostarševskih družin, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s strategijo vzpostavljanja rdečih, sivih in belih con z namenom preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom znotraj domov za starejše, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
6. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s preprečevanjem družinskega nasilja in pomočjo žrtvam v času drugega vala epidemije covid-19, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem onesnaženosti srednje Soške doline zaradi sosežiga odpadkov v cementarni Salonit Anhovo, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
1. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zasebnimi domovi starejših občanov s koncesijo, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z revščino upokojencev, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
12. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s podporo kulturnemu sektorju za okrevanje po korona krizi, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z vladno pomočjo izvajalkam in izvajalcem osebnega dopolnilnega dela, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z omejevanjem širjenja okužb s COVID-19 v domovih za starejše občane, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
27. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem sredstev za prilagajanje demografskim spremembam, v delu zagotavljanja zadovoljivih kapacitet za domsko oskrbe za starostnikov v kohezijski perspektivi 2021 – 2027, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, ki opravlja tekoče posle.
10. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zavrnitvijo dviga cen oskrbe v domovih za starejše občane, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, Vlada.
6. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z DSO v Vrtojbi in DSO v Osilnici, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z DSO v Vrtojbi in DSO v Osilnici, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z določanjem standardov oskrbe v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z določanjem standardov oskrbe v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
12. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prenosom zemljišč RTH na lokalne skupnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
26. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo cestnega odseka R2 427 Latkova vas - Trbovlje, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s strateškim reševanjem okoljske problematike v Zasavju, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo novih javnih domov za starejše občane, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s podporo nevladnim organizacijam na področju kulture v novem proračunu RS, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
14. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z obsodbo vojaške agresije in invazije Turčije na sirski del Kurdistana (Rožave), na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z določanjem standardov oskrbe v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odlaganjem pepela Energetike Ljubljana v Občini Trbovlje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z odlaganjem pepela Energetike Ljubljana v Občini Trbovlje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi napredkom pri oblikovanju zakonodaje o dolgotrajni oskrbi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
28. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s priznavanjem pravice do dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
18. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s strašenjem javnosti o porastu števila kaznivih dejanj, ki jih storijo tujci, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatkom za delovno aktivnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z naraščajočo plačno vrzeljo med spoloma v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinjanjem baterijske reje kokoši nesnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
25. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo mostu in ponovnim odprtjem mejnega prehoda Božakovo-Obrež, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
24. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s storitvijo pomoč na domu, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z višino koncesijske dajatve za Ribolovni revir Sava 14 in pripravo novega ribiško-gojitvenega načrta, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z doplačevanjem za osnovne storitve v domovih za ostarele, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s samostojnimi podjetniki v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za zdravje.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem transparentnosti vrednotenja predvajanj avtorskih glasbenih del v javnih medijih in na javnih prostorih, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
12. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z obratovanjem strelišča Radna v Sevnici, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za okolje in prostor.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s plačljivostjo dostopa staršev do polne storitve, ki se izvaja na platformi E- ASISTENT, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z urgentnim in rednim posredovanjem strokovnih služb na terenu v skladu s smernicami reorganizacije CSD iz leta 2018, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z neuresničevanjem ustavne določbe o ločenosti države in verskih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za obrambo.
21. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo državne ceste R1-221/1219, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s porastom uničevanja spominskih obeležij NOB, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, minister za notranje zadeve.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z izplačili sofinanciranja izgradnje gasilskega centra v Postojni, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
22. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem vsakodnevnih brezmesnih menijev v vzgojno-izobraževalnih zavodih, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z objavo razpisa za Mrežo centrov raziskovalne umetnosti, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
20. 9. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s sofinanciranjem novega gasilsko-reševalnega centra v Postojni za leti 2019 in 2020, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem rudnika Trbovlje-Hrastnik, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
19. 7. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z deložacijami avtonomnih kulturnih con, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle, ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Primož Siter
Povprečje
Največ
61%
61
49.7111111111111%
50
681%
Franc Trček
681