Soniboj Knežak

SD

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SD
Prejela 800 glasov v okraju Hrastnik
Število mandatov: 1
Prejšnji status: vodja projektov, Glashuta d.o.o.
Izobrazba: strojni tehnik
Starost: 58 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

30. 9. 2020
29. 9. 2020
24. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
23. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
22. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
21. 9. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
18. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje v zvezi s težavami delovanja in bivanja v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem zaščitne in medicinske opreme v DSO Hrastnik, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem zaloge zaščitne opreme pred virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v blagovnih rezervah, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
27. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo novega DSO Hrastnik, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z industrijsko politiko in delovnimi mesti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
14. 7. 2020

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

18. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s težavami delovanja in bivanja v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem zaščitne in medicinske opreme v DSO Hrastnik, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem zaloge zaščitne opreme pred virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v blagovnih rezervah, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
27. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo novega DSO Hrastnik, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z industrijsko politiko in delovnimi mesti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
6. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z industrijsko politiko in delovnimi mesti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z monitoringom na rudniških površinah, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
30. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s kadrovsko okrepitvijo Inšpektorata RS za delo v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z razmerami v domovih za starejše v času epidemije COVID-19, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 3. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pritiskov na ustavno pravico do svobodnega sindikalnega združevanja, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
27. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem projekta Donirana hrana, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nagrobnimi svečami in odpadno embalažo, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
19. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z integracijo priseljencev in zagotavljanjem učenja slovenskega jezika, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
4. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvrševanjem odločbe Ustavnega sodišča o sodelovanju delavcev pri upravljanju bank, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
13. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s spoštovanjem fiskalnega pravila in zagotavljanjem investicijskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z odprtim pismom Sindikata upokojencev Slovenije o usklajevanju pokojnin in letnem dodatku, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z glavno cesta g2-108 Hrastnik – Zidani Most, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dokupom pokojninske dobe, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem domske oskrbe v nekaterih domovih za starejše po izteku prehodnega obdobja leta 2021 zaradi uskladitve standardov in normativov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Soniboj Knežak
Povprečje
Največ
17%
17
36.6777777777778%
37
424%
Franc Trček
424