Soniboj Knežak

SD

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SD
Prejela 800 glasov v okraju Hrastnik
Število mandatov: 1
Prejšnji status: vodja projektov, Glashuta d.o.o.
Izobrazba: strojni tehnik
Starost: 59 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

29. 12. 2020
9. 12. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z energetsko revščino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 12. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnim dialogom pri sprejemanju »protikoronskih zakonodajnih paketov«, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
3. 12. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s porabo sredstev Podnebnega sklada, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
30. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s problemi organiziranja prevoza na delo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
25. 11. 2020
Govorila na 49. izredna seja Državni zbor
Govorila na 49. izredna seja Državni zbor
19. 11. 2020
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
16. 11. 2020
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
13. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z obdavčitvijo epidemijskega dodatka za prostovoljce, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
27. 10. 2020
23. 10. 2020
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

9. 12. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z energetsko revščino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 12. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnim dialogom pri sprejemanju »protikoronskih zakonodajnih paketov«, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
3. 12. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s porabo sredstev Podnebnega sklada, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
30. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s problemi organiziranja prevoza na delo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z obdavčitvijo epidemijskega dodatka za prostovoljce, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
16. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavljanjem rezervnega demografskega sklada, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavljanjem rezervnega demografskega sklada, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
9. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo nove cestne povezave Hrastnik-Zidani Most, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
5. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogi za dopolnitev Liste prilagoditev vozila za gibalno ovirane osebe, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s težavami delovanja in bivanja v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem zaščitne in medicinske opreme v DSO Hrastnik, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem zaloge zaščitne opreme pred virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v blagovnih rezervah, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
27. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo novega DSO Hrastnik, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z industrijsko politiko in delovnimi mesti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
6. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z industrijsko politiko in delovnimi mesti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z monitoringom na rudniških površinah, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
30. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s kadrovsko okrepitvijo Inšpektorata RS za delo v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z razmerami v domovih za starejše v času epidemije COVID-19, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 3. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pritiskov na ustavno pravico do svobodnega sindikalnega združevanja, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
27. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem projekta Donirana hrana, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nagrobnimi svečami in odpadno embalažo, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
19. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z integracijo priseljencev in zagotavljanjem učenja slovenskega jezika, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
4. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvrševanjem odločbe Ustavnega sodišča o sodelovanju delavcev pri upravljanju bank, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
13. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odprtim pismom Sindikata upokojencev Slovenije o usklajevanju pokojnin in letnem dodatku, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s spoštovanjem fiskalnega pravila in zagotavljanjem investicijskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z glavno cesta g2-108 Hrastnik – Zidani Most, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dokupom pokojninske dobe, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem domske oskrbe v nekaterih domovih za starejše po izteku prehodnega obdobja leta 2021 zaradi uskladitve standardov in normativov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Soniboj Knežak
Povprečje
Največ
28%
28
45.8666666666667%
46
608%
Franc Trček
608