Suzana Lep Šimenko

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 3265 glasov v okraju Ptuj III
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanka
Izobrazba: diplomantka univerzitetnega programa smer Splošni management
Starost: 41 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

13. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z odsevniki na obcestnih stebričkih, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
6. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s cepljenjem proti gripi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s cepljenjem proti gripi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
20. 12. 2019
19. 12. 2019
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
18. 12. 2019
17. 12. 2019
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
16. 12. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Govorila na 14. redna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje v zvezi z brezposelnostjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z obmejnimi problemskimi območji, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
29. 11. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 29. izredna seja Državni zbor
Govorila na 29. izredna seja Državni zbor
Govorila na 29. izredna seja Državni zbor
26. 11. 2019
22. 11. 2019
NI glasovala za Dnevni red v celoti
21. 11. 2019
NI glasovala za Brezpredmetno glasovanje
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
18. 11. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor
Govorila na 13. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

13. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z odsevniki na obcestnih stebričkih, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
6. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s cepljenjem proti gripi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s cepljenjem proti gripi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z brezposelnostjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z obmejnimi problemskimi območji, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
2. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo struge reke Drave, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s povečanim številom ilegalnih prehodov državne meje, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
13. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s širokopasovnim omrežjem, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s širokopasovnim omrežjem, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
8. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neučinkovitim črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za območje Haloz, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
1. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo dela ceste R3-689, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
24. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s povečanim številom ilegalnih prehodov državne meje, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izboljšanjem stanja majhnih hribovskih kmetij, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi s slabo uvrstitvijo Slovenije na lestvici ekonomske svobode, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z uporabo slovenščine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vrednotnicami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z brez vinjetnim prehodom mednarodnega mejnega prehoda, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z brez vinjetnim prehodom mednarodnega mejnega prehoda, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z revizijskim poročilo RS glede ohranjanja pitne vode, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravami na prihodnjo finančno perspektivo, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
21. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z javnomnenjsko raziskavo na temo evropske kohezijske politike, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dvigom minimalne plače, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko skladnega regionalnega razvoja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
22. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem in aktivnostmi glede sanacije in obnove gradu Borl, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sklepanjem svetovalnih in avtorskih pogodb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z informacijskimi sistemi v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vrednotnicami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s povečanim številom ilegalnih prehodov državne meje, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko skladnega regionalnega razvoja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s spodbudami za majhne kmetije, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
6. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z obratovanjem AMZS karting in moto športnega centra na območju občine Hajdina, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
26. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo struge reke Drave na območju Dolane, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
10. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.