Suzana Lep Šimenko

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 3265 glasov v okraju Ptuj III
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanka
Izobrazba: diplomantka univerzitetnega programa smer Splošni management
Starost: 40 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

22. 5. 2019
21. 5. 2019
20. 5. 2019
NI glasovala za Dnevni red v celoti
17. 5. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Zastavila vprašanje v zvezi z brez vinjetnim prehodom mednarodnega mejnega prehoda, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
16. 4. 2019
15. 4. 2019
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
27. 3. 2019
Govorila na 6. redna seja Državni zbor
Govorila na 6. redna seja Državni zbor
Govorila na 6. redna seja Državni zbor
Govorila na 6. redna seja Državni zbor
Govorila na 6. redna seja Državni zbor
Govorila na 6. redna seja Državni zbor
26. 3. 2019
25. 3. 2019
NI glasovala za Dnevni red v celoti
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravami na prihodnjo finančno perspektivo, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z revizijskim poročilo RS glede ohranjanja pitne vode, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z javnomnenjsko raziskavo na temo evropske kohezijske politike, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
8. 3. 2019
Glasovala PROTI Glasovanje: 8.3.2019 []

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z brez vinjetnim prehodom mednarodnega mejnega prehoda, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z revizijskim poročilo RS glede ohranjanja pitne vode, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravami na prihodnjo finančno perspektivo, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
21. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z javnomnenjsko raziskavo na temo evropske kohezijske politike, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dvigom minimalne plače, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko skladnega regionalnega razvoja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
22. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem in aktivnostmi glede sanacije in obnove gradu Borl, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z informacijskimi sistemi v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vrednotnicami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s sklepanjem svetovalnih in avtorskih pogodb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s povečanim številom ilegalnih prehodov državne meje, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko skladnega regionalnega razvoja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s spodbudami za majhne kmetije, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
6. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z obratovanjem AMZS karting in moto športnega centra na območju občine Hajdina, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
26. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo struge reke Drave na območju Dolane, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
10. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Suzana Lep Šimenko
Povprečje
Največ
16%
16
13.4666666666667%
13
133%
Franc Trček
133

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Suzana Lep Šimenko
Povprečje
Največ
76.5463917525773%
77
86.127731442889%
86
100%
Tina Heferle
Meira Hot
Aljaž Kovačič
100