Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

Suzana Lep Šimenko

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Izvoljena z 2221 glasovi v Ptuj III
Število mandatov: 1
Prejšnji status: strokovna delavka na zavarovalnici
Izobrazba: diplomantka univerzitetnega programa
Starost: 39 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
24. 4. 2018
Glasovala PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
VZDRŽALA se je glasovanja o Dnevni red v celoti
Zastavila vprašanje v zvezi z dohodki, ki se vštevajo v odmero dohodnine na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Zastavila vprašanje v zvezi s podatki iz odločb odmere dohodnine na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 3. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
22. 3. 2018
16. 3. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje v zvezi z zavrnitvijo finančne subvencije podjetju EON Reality za odprtje tehnološko razvojnega centra v Mariboru na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Prisotnost na sejah DZ

Suzana Lep Šimenko
Povprečje
Največ
90.2912621359223%
90
87.4278698391281%
87
99.0291262135922%
Milan Brglez
99

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Suzana Lep Šimenko
Povprečje
Največ
64.8018648018648%
65
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Poslanska vprašanja in pobude

16. 4. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z dohodki, ki se vštevajo v odmero dohodnine na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 4. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s podatki iz odločb odmere dohodnine na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 3. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z zavrnitvijo finančne subvencije podjetju EON Reality za odprtje tehnološko razvojnega centra v Mariboru na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
21. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s povečanim številom ilegalnih prehodov meje s Slovenijo na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
6. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z delovno zakonodajo na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s spodbujanjem podjetništva na območjih občin, ki so pod povprečjem razvitosti na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo gradu Borl na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo avtocestnega odseka Draženci – Gruškovje na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z denarno socialno pomočjo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemom vrednotnic na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za celostni razvoj območja Haloz na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z dogovorom za razvoj regij na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s sklepanjem svetovalnih in avtorskih pogodb na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 12. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo struge Drave na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem EU sredstev iz finančne perspektive 2014 - 2020 na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
7. 12. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo struge reke Drave na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
6. 12. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z nezakonito izbiro direktorja AVK na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z UC Ptuj na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z dogovori za razvoj regij na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
8. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s prenosom državnih kmetijskih zemljišč na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s prodajo NLB d.d. na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s finančno perspektivo EU 2014 - 2020 na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
6. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z vzdrževanjem voda na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z RTV prispevkom na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
6. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravljenjem otrok na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
1. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zakonsko ureditvijo področja neprijetnih vonjav na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
31. 8. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s spremenjenim MSRP 9 na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
21. 7. 2017
Zastavila vprašanje vprašanje v zvezi z IT sistemom za črpanje sredstev EU na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
20. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z delovno zakonodajo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z urejanjem področja emisij na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
18. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zahtevami slovenske obrti in podjetništva na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s sklepom sodišča o priznanju tujega postopka izredne uprave nad koncernom Agrokor na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
10. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s finančnimi učinki ZPIZ-2C na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z opredelitvijo do Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2017 na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
28. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z nedopustno in neopravičljivo napako ob položitvi venca padlim v vojni za Slovenijo na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
27. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z odkupom kmetijskih zemljišč na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemom cestninjenja na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogom novega zdravstvenega nadomestila na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
6. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem delovne inšpekcije na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ranljivostjo in zaščito operacijskega sistema Windows na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z urejanjem okolice Sestrškega jezera na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
31. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z onesnaževanje okolja s strani živinoreje na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
29. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko psihiatričnega zdravljenja na Ptuju na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
19. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z javnimi razpisi za sofinanciranje športne infrastrukture na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
18. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo na obdobje gospodarskega upada oziroma krize na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko dohodkovne neenakosti na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovno zakonodajo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s stroški informacijske tehnologije na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadomestili za objavo letnih poročil in drugih podatkov na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z revizijo investicij Bolnišnice Topolšice na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z izdajanjem zdravil na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
19. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z Urgentnim centrom Ptuj na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
3. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko izbrisa podjetja Čevljarstvo Kidričevo, d.o.o. na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo širokopasovnega interneta na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z delom CSD-jev na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
27. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z otroškimi dodatki na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s cestno povezavo Slovenska Bistrica – Ptuj na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z državno cesto R2 – 432 na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
17. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z rezultati ukrepov za celostni razvoj območja Haloz na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
27. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem proti zaposlenim na FURS-u v zadevi Mura 05 na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
21. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z nepravilnostmi pri oskrbi starejših na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z davčnimi olajšavami na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z umeščanjem in izgradnjo daljnovodov na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
10. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z umeščanjem in vplivom visokoenergetskih daljnovodov na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za zdravje.
31. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s pravicami iz pokojnine na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neprofitnimi stanovanji na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s strukturo brezposelnih oseb na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z umeščanjem in vplivom visokoenergetskih daljnovodov na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za zdravje.
29. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z nepravilnostmi pri pomoči na slovenskih cestah na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z denarnimi socialnimi pomočmi na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s številom divjadi na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
9. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem EU sredstev na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
15. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo dvorca Dornava na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi rezultati obiska gospodarskih delegacij v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z rezultati tujih neposrednih investicij na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z rezultati gospodarske diplomacije na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zadolževanjem države na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z reorganizacijo CSD-jev na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemom vrednotnic na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s sklepanjem svetovalnih in avtorskih pogodb na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s spodbujanjem tujih neposrednih investicij v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo gradu Borl na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom odpisa dolgov na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s spodbujanjem gospodarske aktivnosti na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem regionalnih razvojnih agencij na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za celostni razvoj območja Haloz na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z dogovorom o 34 projektih za Ljubljano na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z obiski in vodenjem poslovnih delegacij s strani predstavnikov Vlade RS na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izboljšanjem pogojem pri prvem vstopu podjetnikov na trg na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 10. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s statusom mestne občine v Strategiji razvoja lokalne samouprave v Republiki Slovenijii na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
26. 10. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zaščito južne meje na območju občine Cirkulane na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
14. 10. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s potekom dogovorov za razvoj regij in uspešnostjo dela regionalnih razvojnih agencij na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 10. 2016
28. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z vplivom izvoza na rast BDP na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad energetskimi izkaznicami na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z urgentnim centrom Ptuj na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z insajderskimi informacijami o skrbnem pregledu družbe Gorenje na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi s stroški za sklenitev zakonske zveze na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi s portalom NIO na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
16. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem kmetijstva na manj razvitih področjih na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
30. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s preverjanjem upravičenosti slovenskih podjetij do uveljavljanja davčne olajšave za raziskave in razvoj na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
16. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi merjenjem varnostne razdalje med vozili na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
27. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z življenjem v bližini visokonapetostnih električnih vodov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z visokonapetostnimi električni vodi na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z reorganizacijo CSD-jev na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z uredbo o ukrepih kmetijske zemljiške politike na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
8. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z evropskimi sredstvi za razvoj regij in zmanjševanjem razlik med regijami na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
16. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z otroškimi dodatki na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z ravnanjem in odnosom župana do poljskega veleposlanika v Sloveniji na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
10. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za podravske kmete po pozebi na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
31. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo dogovorov za razvoj regij na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem policije v primerih vabljenja otrok v vozilo na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
18. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z institucionalnim varstvom na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
12. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogi davčnih ukrepov, ki hkrati razbremenjujejo delo na katerega mora odgovoriti minister za finance.
21. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z avtovleko na avtocestah na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko ob okvarah tovornjakov tujih državljanov v Republiki Sloveniji na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za infrastrukturo.
31. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s sporazumom z Južno Korejo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s šolskimi vrtovi na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
29. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z višino pokojnin na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko ob okvarah tovornjakov tujih državljanov v Republiki Sloveniji na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za infrastrukturo.
18. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zanesljivostjo napovedi UMAR-ja na katerega mora odgovoriti minister za finance.
26. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z vplivom migrantske krize na gospodarsko rast na katerega mora odgovoriti minister za finance.
25. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko območja Haloz na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z nedavnim dogodkom ob kulturnem prazniku na eni izmed OŠ na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
16. 2. 2016
Zastavila vprašanje v vzezi z vrednotnicami na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
9. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z oblikovanjem strateških razvojno inovacijskih partnerstev - SRIP na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
4. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s številom in strukturo migrantov na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
29. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom finančnega opismenjevanja mladih na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
28. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko davčnih blagajn na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z lokacijo migrantskega namestitvenega centra v Kidričevem na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za obrambo.
Zastavila vprašanje v zvezi z delom uradov za delo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s poslovno politiko DARS na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
11. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z vplivom postavitve ograje oziroma uveljavitvijo t.i. "mini šengna" na slovenske izvoznike na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
9. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom Zdrav življenjski slog na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
19. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s skupno verbalno noto veleposlaništev ministrstvu za zunanje zadeve na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s skupno verbalno noto veleposlaništev ministrstvu za zunanje zadeve na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s skupno verbalno noto petih veleposlaništev na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
13. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
10. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev Rdečega Križa Slovenije za projekt hotela Arije na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
6. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo cestnega odseka na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
27. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s cesto Ormož - Ptuj - Slovenska Bistrica na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s številom volilnih upravičencev na lokalnih volitvah oktobra 2014 na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
16. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s številom prijavljenih oseb na istem naslovu na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
5. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem bioplinarne Draženci na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
28. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z zavetišči za brezdomce na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
25. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z upoštevanjem migracijske krize v Evropi pri pripravi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015 na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
18. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo gradu Borl na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
16. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembami plačnega sistema v javnem sektorju na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
10. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z uspešnostjo dodeljenih državnih pomoči gospodarskim družbam na katerega mora odgovoriti minister za finance.
1. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s Programom razvoja podeželja 2007-2013 v okviru 3. osi na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
21. 8. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s sprejetimi sklepi za celostni razvoj območja Haloz na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s preprečevanjem pranja denarja na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem zaprtih živali na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ministrica za notranje zadeve.
7. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s Sporazumom o vzajemnem priznavanju vozniških dovoljenj z Južno Korejo na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z ohranjanjem varnosti in reda na slovenskih avtocestah na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za notranje zadeve.
1. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s Sporazumom o socialni varnosti z Južno Korejo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za celostni razvoj območja Haloz na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s posledicami neprodaje družbe Telekom d.d. na katerega mora odgovoriti minister za finance.
18. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s spodbujanjem vlaganj na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
12. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostmi za povečanje gospodarskega sodelovanja med državami na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za zunanje zadeve.
10. 6. 2015
28. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s programom Podjetno v svet podjetništva na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
25. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem regij na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
22. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z znižanjem ocene dolgoročnega kreditnega tveganja na katerega mora odgovoriti minister za finance.
15. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s finančnimi in fiskalnimi spodbudami za investiranje na katerega mora odgovoriti minister za finance.
7. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s tožbo Evropske Komisije zoper Slovenijo na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s spregledom pravne osebnosti na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
21. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s planiranim primanjkljajem na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za spodbujanje turizma v Sloveniji na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
16. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s sklepanjem svetovalnih, piarovskih, odvetniških in podobnih pogodb v podjetjih v večinski državni lasti na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
30. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z vlaganjem zahtevka za revizijo javnega naročila na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zahtevami slovenske obrti in podjetništva na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
24. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s podporo malim in srednjim podjetjem na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
20. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za spodbuditev gospodarske aktivnosti v Zasavju na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
27. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnimi pomočmi na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z demografskimi spremembami na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z davčno razbremenitvijo dela na katerega mora odgovoriti minister za finance.
26. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z avtocestnim odsekom Draženci - Gruškovje na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
25. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z gospodarnostjo in učinkovitostjo poslovanja Banke Slovenije na katerega mora odgovoriti minister za finance.
10. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z morebitnim vračanjem sredstev iz kohezijskega sklada na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
30. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi osebnimi stečaji na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
22. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s potrebnimi ukrepi za zagotavljanje vzdržnosti pokojninskega sistema po letu 2020 na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
21. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pri nadzoru izvajanja operacij Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, sofinanciranih z evropskimi sredstvi na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
8. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s tujimi neposrednimi investicijami na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
5. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z visokimi obremenitvami stroškov dela na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
30. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s socialno pomočjo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
12. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem manj razvitih območij na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z poročilom o izvajanju jamstvenih shem RS na katerega mora odgovoriti minister za finance.
5. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z javnim naročanjem na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev na katerega mora odgovoriti minister za finance.
21. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o jamstveni shemi Republike Slovenije na katerega mora odgovoriti minister za finance.
18. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z dohodnino na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s tujimi investitorji v Sloveniji na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo avtocestnega odseka Draženci - Gruškovje na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
6. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemom računovodskega poročanja javnega sektorja na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi s postopkom izvajanja javnega poziva na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
3. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z vračilom pokojnin na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem starejših od 30 let na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
21. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z zaustavitvijo plačil iz EU na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo Operativnega programa na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
20. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi gradnjo avtocestnega odseka Draženci - Gruškovje na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Suzana Lep Šimenko
Povprečje
Največ
214%
214
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427