Tadeja Šuštar

NSi

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: NSi
Prejela 1013 glasov v okraju Domžale II
Število mandatov: 1
Prejšnji status: strokovna sodelavka v podjetju AETAS
Izobrazba: magistra strukturne in funkcionalne biologije
Starost: 30 let
Družbena omrežja: ni družbenih omrežij.

Zadnje aktivnosti

15. 10. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 46. izredna seja Državni zbor
Govorila na 46. izredna seja Državni zbor
Govorila na 46. izredna seja Državni zbor
Govorila na 46. izredna seja Državni zbor
Govorila na 46. izredna seja Državni zbor
5. 10. 2020
VZDRŽALA se je glasovanja o Navzočnost
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
30. 9. 2020
29. 9. 2020
25. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
24. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
23. 9. 2020
22. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s preventivnimi programi v javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
18. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
17. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s programom SpaceLab, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
19. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z uporabo slovenščine pri poslovanju podjetij, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

22. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s preventivnimi programi v javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
17. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s programom SpaceLab, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
19. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z uporabo slovenščine pri poslovanju podjetij, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
18. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s posekom japonskih češenj ob Večni poti, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za okolje in prostor.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z učinki zakonskih paketov za omilitev posledic epidemije COVID-19 na trg dela in zaposlovanje, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
29. 1. 2020
17. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z razlago zakonskih določb, ki urejajo obvezno uporabo mrliške vežice, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem prostorskih pogojev za Zgodovinski arhiv Ljubljana, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
10. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z realizacijo projekta »Predupokojitvene aktivnosti strokovnih delavcev na področju VIZ za aktivno in varno starost«, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
6. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimernostjo izbora knjige Elvis Škorc, genialni štor v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, minister za kulturo.
18. 10. 2019
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s stanovanjsko problematiko mladih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
24. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z identifikacijskim postopkom voznika taksija, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo železniške postaje Domžale, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo železniške postaje Domžale, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z varstvom kulturne dediščine, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z identifikacijskim postopkom voznika taksija, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z varstvom kulturne dediščine, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Tadeja Šuštar
Povprečje
Največ
19%
19
40.5777777777778%
41
547%
Franc Trček
547